PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph. D.
KATEGORIE TANEC >> Tanec, taneční terapie

Foto

Působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, kde přednáší sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata sociální kognice (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví. Taneční terapii studovala v průběhu zahraničních studijních stáží na univerzitě René Descartes v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a E.Lecourt) a v Seville (u C.Sepúlvedy). Vzdělání si doplňovala i směrem k dalším somaticky a systémově orientovaným terapeutickým směrům. Své zkušenosti shrnula v knize Terapie tancem, která vyšla v nakladatelství Grada r. 2012.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Vážená paní doktorko,
mám ještě jeden dotaz. Tance chasidských Židů mají podle Vás náplň sdružovací, tedy posílení vztahů v rámci komunity, nebo třeba ješivy? Nebo náplň pohybovou s vyjádřením prosté radosti, jak to skupinový tanec přináší, nebo může jít o jistou cestu k extázi a spojení s bohem?


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Vážený pane Menšíku,

současnými chasidskými tanci jsem se dosud nezabývala, co se týká historie, podle dochovaných zmínek v textech Starého zákona můžeme usuzovat, že Hebrejci považovali tanec za formu prosby nebo výraz radosti.

Jako příklad můžeme uvést následující úryvek:

§§§

„I vzala Maria prorokyně, sestra Aronova, buben v ruku svou, a vyšly za ní všecky ženy s bubny a s píšťalami. I odpovídala jim Maria: Zpívejte Hospodinu, poněvadž slavně zveleben jest, koně i s jezdcem uvrhl do moře.“

(Exodus 15/20, 21)

S pozdravem

J. Dosedlová

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph. D.
KATEGORIE TANEC >> Tanec, taneční terapie

Foto

Působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, kde přednáší sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata sociální kognice (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví. Taneční terapii studovala v průběhu zahraničních studijních stáží na univerzitě René Descartes v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a E.Lecourt) a v Seville (u C.Sepúlvedy). Vzdělání si doplňovala i směrem k dalším somaticky a systémově orientovaným terapeutickým směrům. Své zkušenosti shrnula v knize Terapie tancem, která vyšla v nakladatelství Grada r. 2012.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den,
zajímalo by mě, proč křesťanství nevyužívá tanec pro náboženské obřady podobně jako některá jiná náboženství.
Děkuji za odpověď,
Pavek Menšík


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Vážený pane Menšíku,

děkuji Vám za zajímavou otázku. Křesťanské náboženství tanec odmítlo v reakci na úpadkové zábavy Říma, ve kterém vznikalo. Jestliže se v dřívějších dobách tančilo na počest bohů a pro ně, od úsvitu křesťanství je tanec naopak považován za aktivitu, která směřuje proti bohu.

Křest nemohl rázem vypudit všechny starodávné obyčeje, ani tance doprovázející pohanské obřady. Lid jimi začal bez všech zlých úmyslů oslavovat křesťanské svátky. Důstojný tanec v průvodu za zpěvu náboženských hymnů byl církví nejdříve trpěn, ale už roku 622 koncil vyhlásil, že provázení církevních slavností tanečními průvody se podobá obřadům předkřesťanským, tedy hříšným (Bourcier, 1994). Bourcier (1989) uvádí dva hlavní důvody, pro které církev nemohla tanec přijmout:

1. Byl pro ni nepřijatelný sexuální náboj a násilí dionýských svátků v době úpadkového Říma.

2. Do systému přísně vybudované hierarchie církve a jejích dogmat nemohl zapadat transovní tanec jako prostředek přímého kontaktu věřícího s bohem.

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph. D.
KATEGORIE TANEC >> Tanec, taneční terapie

Foto

Působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, kde přednáší sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata sociální kognice (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví. Taneční terapii studovala v průběhu zahraničních studijních stáží na univerzitě René Descartes v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a E.Lecourt) a v Seville (u C.Sepúlvedy). Vzdělání si doplňovala i směrem k dalším somaticky a systémově orientovaným terapeutickým směrům. Své zkušenosti shrnula v knize Terapie tancem, která vyšla v nakladatelství Grada r. 2012.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den,
čas od času narazím na pojem Tanec slunce. Ví se o něm něco určitějšího?
Děkuji Vám za odpověď.
Srdečně zdraví
S. Kučerová


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, paní Kučerová,

sluneční tanec (The Sun Dance) patří k tancům, které podporovaly a podporují identitu a integritu kmenů prérijních indiánů. Tančily ho všechny severozápadní indiánské kmeny, nejvíce propracovaný byl však u Arapahů a Čejenů. Pro Čejeny znamenal celkovou obnovu světa. Věřili, že energie vesmíru se postupně spotřebovává, a je proto nutné ji každoročně doplňovat tancem. Byl to očistný a obrozující rituál pro svět i pro každého tanečníka zvlášť. Kmen Ute chápal sluneční tanec jako léčebnou ceremonii, u Komančů mu přibyl další úkol, měl zajistit nezranitelnost bojovníků v boji. Součástí mohl být i reálný (Manganové, Čejeni) nebo symbolický (Kiowové) rituál sebezraňování s cílem dosáhnout vize a znovuzrození. Během kolonizace prérií bílými osadníky v 19. století hrál tajuplný sluneční tanec roli integrativní a anxiolytickou, spojoval členy kmene a zbavoval je úzkosti.

Kulhavý Jelen, medicinman Lakotů, říká:

“Tanec slunce je náš nejstarší a nejposvátnější obřad. Praděd všech ostatních. Je tak starý, že jeho počátky jsou zahaleny v mlze. Spadají do dob, kdy jsme tu byli jen my, zvířata, země, tráva a obloha…” (cituji z knihy P.Procházky Tanec slunce, krvavý rituál síly a posvátné bolesti, vyšlo v nakladatelství Eminent r. 2006).

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph. D.
KATEGORIE TANEC >> Tanec, taneční terapie

Foto

Působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, kde přednáší sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata sociální kognice (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví. Taneční terapii studovala v průběhu zahraničních studijních stáží na univerzitě René Descartes v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a E.Lecourt) a v Seville (u C.Sepúlvedy). Vzdělání si doplňovala i směrem k dalším somaticky a systémově orientovaným terapeutickým směrům. Své zkušenosti shrnula v knize Terapie tancem, která vyšla v nakladatelství Grada r. 2012.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Ráda bych se zeptala, kde bych se dozvěděla více o práci s facingem v taneční terapii. Co přesně tento termín znamená a co vše obnáší.

Děkuji a přeji pěkný den.

Dita Majerová


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, Dito,

facing je práce s očním kontaktem. V běžném životě i v terapii je důležitou složkou neverbální komunikace, jednou z hlavních cest navázání kontaktu s druhými lidmi.

Somatické terapie rozlišují dva způsoby pohledu: připravený ke kontaktu a defenzivní. Defenzivní způsob očního kontaktu se projevuje upřeným pohledem, bdělým pozorováním (výraz kontroly) nebo zasněným pohledem. Klienty s tímto typem pohledu může terapeut požádat, aby zavřeli oči; většinou dojde k lepšímu kontaktu klientů s vlastními prožitkovými obsahy. Jestliže je klient více připraven ke kontaktu, jeho oči reagují flexibilně na oční kontakt terapeuta, což usnadňuje vyjádření různých emočních obsahů.

Zavření očí může představovat obranu i připravenost vstoupit do kontaktu se svým vnitřním zážitkovým světem (Vašina, 1999, 2013).

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph. D.
KATEGORIE TANEC >> Tanec, taneční terapie

Foto

Působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, kde přednáší sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata sociální kognice (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví. Taneční terapii studovala v průběhu zahraničních studijních stáží na univerzitě René Descartes v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a E.Lecourt) a v Seville (u C.Sepúlvedy). Vzdělání si doplňovala i směrem k dalším somaticky a systémově orientovaným terapeutickým směrům. Své zkušenosti shrnula v knize Terapie tancem, která vyšla v nakladatelství Grada r. 2012.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Ahoj,

Děkuji za podnětné připomínky, už na tom pracuji.

Zapomněla jsem se tě ještě zeptat na názvosloví. Někde používají termín
“kreativní tanec”, někde “terapeutický tanec” a nebo taky “kreativní
terapeutický tanec” – je to ten hlavní termín v mé práci a podle všeho je tím
přes různé názvy myšleno totéž. Tak bych si to ráda ujasnila. Myslíš, že je
terapeutický tanec tedy jako termín v pořádku i když není používán jen v
taneční terapii? V podstatě z toho mám dojem, že kreativní tanec je prostě
tanec ve kterém projevuješ svoji tvořivost ale nemusíš nutně vědomě pracovat s
jeho terapeutickým potenciálem. Na druhou stranu terapeutický tanec je
kreativní vždy, protože kdybys jen mechanicky opakovala nějaké pohyby, tak by
to moc terapeutické nebylo. Jak to vidíš ty? A mám o tom něco napsat do té
práce? Názvosloví je dost nejednotné. A chci, aby když si to přečte nějaká
mateřinka a bude v tom hledat inspiraci, aby si nemyslela, vida -terapie – tak
to není nic pro učitelku z MŠ.
Dita


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Milá Dito,

v odborné práci bych vymezila taneční (psycho)terapii a terapeutický tanec. Není potřeba přidávat přívlastek kreativní, máš naprostou pravdu v tom, že kreativní musí být vždy. Pokud bys užívala jen “kreativní tanec”, vedlo by mě to spíše směrem k modernímu výrazovému tanci nebo k taneční improvizaci. Pokud, chceš, aby Tvá práce oslovila kolegyně z MŠ, možná můžeš přemýšlet o obecnějším názvu, který slovo terapeutický nebude obsahovat vůbec: třeba Tanec jako nástroj osobnostního rozvoje a seberegulace nebo Tanec a možnosti jeho využití v předškolním vzdělávání nebo Tanec pro rozvoj individuality i pospolitosti předškolních dětí.

S pozdravem

Jarka

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph. D.
KATEGORIE TANEC >> Tanec, taneční terapie

Foto

Působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, kde přednáší sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata sociální kognice (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví. Taneční terapii studovala v průběhu zahraničních studijních stáží na univerzitě René Descartes v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a E.Lecourt) a v Seville (u C.Sepúlvedy). Vzdělání si doplňovala i směrem k dalším somaticky a systémově orientovaným terapeutickým směrům. Své zkušenosti shrnula v knize Terapie tancem, která vyšla v nakladatelství Grada r. 2012.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Ahoj Jarko,

v běžné školce máme spoustu aktivit, kde jsou podobné prvky, které se používají i v terapeutickém tanci (práce s hlasem,
dotekem, vnímáním těla apod.) a je užitečné vědět o jejich možnostech využití víc. Např. často s dětmi tancujeme společné tanečky, ale ne každý ví, že kromě toho, že se u toho děti rozhýbou, věnují hudbě, zpěvu atd, to může mí dopad i na skupinu a vztahy v ní.

Potřebovala bych najít nějakou oporu v literatuře týkající se “účinných prvků terapeutického tance”. Použila jsem něco ze své zkušenosti, něco z biodanzy a dost z toho, co jsi psala o primitivní expresi a účinných prvcích na tělo zaměřených terapií, jako práce s hlasem, rytmem, skupinou, rituálem, vnímáním těla, s kreativitou a objevováním nových způsobů pohybu, práce s dotekem… Ta poslední se u těch mrňousků přímo nabízí, protože někteří se prakticky ani
ještě neumí jinak zapojit do skupiny – protože neumí mluvit ale přesto jsou rádi, když se společně třeba pohoupáme v kruhovém objetí, nebo se stulíme na
jednu velkou hromadu, zvlášť když to je ještě s nějakou pěknou motivací.

Nevíš, jestli o tom někde není něco, co by bylo dobré prostudovat? Tedy
konkrétně o účinných prvcích v terapeutickém tanci. A nebo se dá v podstatě
vycházet z toho, co uvádíš jako účinné prvky na tělo zaměřených terapií s tím,
že se stejné prvky mohou používat i v terapeutickém tanci, jen nejde o terapii
ale o seberozvojové aktivity?

Děkuju moc za radu.

Ahoj, Dita


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Ahoj Dito,
Tvou práci považuji v kontextu pedagogického vedení předškolních dětí za zajímavou a velmi přínosnou.
Co se týká zdrojů, všechny souhrnně a řádně cituji ve své knize Terapie tancem (vyšlo v nakladatelství Grada r. 2012), takže se můžeš podívat na odkazy v textu a příslušný seznam literatury. France Schott-Billmann, jako hlavní představitelka primitivní exprese, má už i nějaké články v angličtině, ne jenom ve francouzštině.

Účinné terapeutické prvky jsou společné pro všechny body-terapie, terapeutický tanec nevyjímaje. V rámci terapeutického tance se s nimi pracuje s cílem osobnostního rozvoje účastníků, zvýšení míry jejich well-being a posílení koheze skupiny, přesně jak píšeš.

Hodně zdaru přeje

Jarka Dosedlová

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph. D.
KATEGORIE TANEC >> Tanec, taneční terapie

Foto

Působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, kde přednáší sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata sociální kognice (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví. Taneční terapii studovala v průběhu zahraničních studijních stáží na univerzitě René Descartes v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a E.Lecourt) a v Seville (u C.Sepúlvedy). Vzdělání si doplňovala i směrem k dalším somaticky a systémově orientovaným terapeutickým směrům. Své zkušenosti shrnula v knize Terapie tancem, která vyšla v nakladatelství Grada r. 2012.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, paní Dosedlová,
mohla byste mi, prosím, vysvětlit, co znamená Labanova analýza pohybu?
Děkuji.
S pozdravem
Ivana Vodová


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, paní Vodová,

děkuji Vám za Váš zájem.

Rudolf von Laban (1879–1958) byl tanečník, choreograf a taneční teoretik, který se pokusil vytvořit jasně definovaný systém, pomocí něhož by se dal pohyb stejně dobře pozorovat, analyzovat a zaznamenat jako hudba, literatura nebo architektura. Labanova analýza pohybu (Laban Movement Analysis) je dnes podrobně propracovaným systémem s širokým využitím ve sportu, fyzioterapii, v psychoterapii, herectví i dalších oborech. Staví na čtyřech hlavních kategoriích: tělo, síla či dynamika, tvar a prostor.

Kategorie tělo (body) popisuje strukturální a tělesné charakteristiky lidského těla v pohybu (držení těla, dýchání, napětí či uvolnění v těle, používání či nepoužívání určitých částí těla v pohybu atd.).

Kategorie síla (effort) je v současné době překládána jako dynamika. Vystihuje odstupňování pohybu z hlediska síly a definuje jeho vlastnosti s ohledem na motivaci pohybujícího se člověka.

Kategorie tvar (shape) se zaobírá formou těla při pohybu (např. otevírání, růst, zavírání, zmenšování, ohýbání atd.) a zajímá se o hlavní vnější i vnitřní činitele, které způsobí jeho změnu. Popisuje situace, kdy se naše tělo tvaruje a formuje podle předmětů a lidí okolo nás nebo na základě vnímání vnitřních tělesných procesů.

Kategorii prostor (space) rozpracoval Laban nejpodrobněji vzhledem ke svému původnímu zájmu o architekturu. Věnuje se vztahu pohybujícího se těla vzhledem k prostoru a studuje prostorové dráhy a linie prostorového napětí.

Více informací můžete získat např. zde:

Poláková, M.: Labanova analýza pohybu. 2010. Elektronická verze www.lab1.sk

S přáním všestranně příznivého nového roku

J. Dosedlová

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph. D.
KATEGORIE TANEC >> Tanec, taneční terapie

Foto

Působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, kde přednáší sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata sociální kognice (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví. Taneční terapii studovala v průběhu zahraničních studijních stáží na univerzitě René Descartes v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a E.Lecourt) a v Seville (u C.Sepúlvedy). Vzdělání si doplňovala i směrem k dalším somaticky a systémově orientovaným terapeutickým směrům. Své zkušenosti shrnula v knize Terapie tancem, která vyšla v nakladatelství Grada r. 2012.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den,
rád bych se zeptal, kde je možné se vzdělávat v primitivní expresi. Jsou kurzy jen ve Francii?
Děkuji Vám za odpověď.
Radek Šíp


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, Radku,

centrum vzdělávání v primitivní expresi je opravdu ve Francii. Zajišťuje ho především Atelier du Geste Rythmé v Paříži pod vedením France Schott-Billmann. Posílám link na aktuální nabídku kurzů https://www.drlst.org/ Existuje Evropská asociace praktiků primitivní exprese, která představuje přehled míst, kde je primitivní exprese realizována (ve Francii a ve Španělsku) https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1iuGrwpqMTJDmsidyi0Uh4s5MMLE&hl=fr&ll=44.635668359210136%2C2.256773265455422&z=6. Tady jsem narazila na článek v angličtině, který publikoval i autoř i z Řecka a Itálie https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199949298.001.0001/oxfordhb-9780199949298-e-57. A nakonec ještě link na krátký informační film natočený s France Schott-Billmann v anglické verzi https://www.youtube.com/watch?v=K5jr_VDG5RI.

Doufám, že Vám tyto informace aspoň trochu pomohou v orientaci.

Srdečně zdraví

J. Dosedlová

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph. D.
KATEGORIE TANEC >> Tanec, taneční terapie

Foto

Působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, kde přednáší sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata sociální kognice (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví. Taneční terapii studovala v průběhu zahraničních studijních stáží na univerzitě René Descartes v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a E.Lecourt) a v Seville (u C.Sepúlvedy). Vzdělání si doplňovala i směrem k dalším somaticky a systémově orientovaným terapeutickým směrům. Své zkušenosti shrnula v knize Terapie tancem, která vyšla v nakladatelství Grada r. 2012.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Ahoj Jarko,
nedávno jsme s Tebou absolvovali seminář terapeutického tance, během kterého jsme tančili i rituál díkůvzdání na bubny. Nemohu si přesně vzpomenout na popěvek a celou pohybovou variaci. Mohla bys ji, prosím, připomenout?
Děkuji, Magda


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Ahoj Magdi,

děkuji za zájem, připomenu moc ráda.

Skupina stojí v řadách proti vedoucímu. Začínáme prostými 8 kroky vpřed na 8 dob, 8 dob přešlapujeme z nohy na nohu na místě, 8 kroků vzad na 8 dob a opět přešlapujeme na 8 dob na místě. Zdravíme zemi kolem sebe, nebe nad sebou, celou tu krásu přijímáme do sebe a jsme vděční, že můžeme. Pohybovou sekvenci doprovází zpěv: „á-mari-jé, á-mari-já, é-ja-lá, é-ja-lá, á-mari-jé, á-mari-já, é-ja-lá, eja, é-ja-lá“.

Na první 4 doby jdeme vpřed, pravou rukou zdravíme zemi před sebou a směrem doprava („á-mari-jé“), na druhé 4 doby zdravíme levou rukou zemi před sebou a směrem doleva („á-mari-já“). Na další 4 doby přešlapujeme z nohy na nohu na místě a pravou rukou zdravíme nebe nad sebou („é-ja-lá“), na další 4 doby totéž levou rukou („é-ja-lá“). Následuje chůze vzad na 8 dob, na první 4 doby uzavíráme krásu do sebe pravou rukou („á-mari-jé“), na druhé 4 doby levou rukou („á-mari-já“). Následuje 8 dob přešlapován&iacu te; na m ístě s lehkou poklonou vždy na 1. dobu („é-ja-lá, eja, é-ja-lá“). Ruce jsou volně překřížené před tělem, vymění se v závěru fráze, aby pravá ruka byla dále od těla a byla nachystaná k opakování celé pohybové sekvence zároveň s chůzí vpřed.

Obměny: pohybová sekvence se provádí do všech čtyř světových stran, účastníci s tímto druhem pohybu procházejí mezi sebou a vzdávají si úctu navzájem. Na závěr je vhodné vytvořit kruh, členové skupiny mohou pokračovat ještě chvíli v tanci i ve zpěvu bez doprovodu bubnů.

Srdečně zdraví

Jarka

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph. D.
KATEGORIE TANEC >> Tanec, taneční terapie

Foto

Působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, kde přednáší sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata sociální kognice (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví. Taneční terapii studovala v průběhu zahraničních studijních stáží na univerzitě René Descartes v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a E.Lecourt) a v Seville (u C.Sepúlvedy). Vzdělání si doplňovala i směrem k dalším somaticky a systémově orientovaným terapeutickým směrům. Své zkušenosti shrnula v knize Terapie tancem, která vyšla v nakladatelství Grada r. 2012.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Ahoj Jarko,
nedávno jsme s Tebou absolvovali seminář terapeutického tance, během kterého jsme tančili i rituál díkůvzdání na bubny. Nemohu si přesně vzpomenout na popěvek a celou pohybovou variaci. Mohla bys ji, prosím, připomenout?
Děkuji, Magda


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Ahoj Magdi,

děkuji za zájem, připomenu moc ráda.

Skupina stojí v řadách proti vedoucímu. Začínáme prostými 8 kroky vpřed na 8 dob, 8 dob přešlapujeme z nohy na nohu na místě, 8 kroků vzad na 8 dob a opět přešlapujeme na 8 dob na místě. Zdravíme zemi kolem sebe, nebe nad sebou, celou tu krásu přijímáme do sebe a jsme vděční, že můžeme. Pohybovou sekvenci doprovází zpěv: „á-mari-jé, á-mari-já, é-ja-lá, é-ja-lá, á-mari-jé, á-mari-já, é-ja-lá, eja, é-ja-lá“.

Na první 4 doby jdeme vpřed, pravou rukou zdravíme zemi před sebou a směrem doprava („á-mari-jé“), na druhé 4 doby zdravíme levou rukou zemi před sebou a směrem doleva („á-mari-já“). Na další 4 doby přešlapujeme z nohy na nohu na místě a pravou rukou zdravíme nebe nad sebou („é-ja-lá“), na další 4 doby totéž levou rukou („é-ja-lá“). Následuje chůze vzad na 8 dob, na první 4 doby uzavíráme krásu do sebe pravou rukou („á-mari-jé“), na druhé 4 doby levou rukou („á-mari-já“). Následuje 8 dob přešlapován&iacu te; na m ístě s lehkou poklonou vždy na 1. dobu („é-ja-lá, eja, é-ja-lá“). Ruce jsou volně překřížené před tělem, vymění se v závěru fráze, aby pravá ruka byla dále od těla a byla nachystaná k opakování celé pohybové sekvence zároveň s chůzí vpřed.

Obměny: pohybová sekvence se provádí do všech čtyř světových stran, účastníci s tímto druhem pohybu procházejí mezi sebou a vzdávají si úctu navzájem. Na závěr je vhodné vytvořit kruh, členové skupiny mohou pokračovat ještě chvíli v tanci i ve zpěvu bez doprovodu bubnů.

Srdečně zdraví

Jarka