analýza pohybu

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph. D.
KATEGORIE TANEC >> Tanec, taneční terapie

Foto

Působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, kde přednáší sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata sociální kognice (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví. Taneční terapii studovala v průběhu zahraničních studijních stáží na univerzitě René Descartes v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a E.Lecourt) a v Seville (u C.Sepúlvedy). Vzdělání si doplňovala i směrem k dalším somaticky a systémově orientovaným terapeutickým směrům. Své zkušenosti shrnula v knize Terapie tancem, která vyšla v nakladatelství Grada r. 2012.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, paní Dosedlová,
mohla byste mi, prosím, vysvětlit, co znamená Labanova analýza pohybu?
Děkuji.
S pozdravem
Ivana Vodová


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, paní Vodová,

děkuji Vám za Váš zájem.

Rudolf von Laban (1879–1958) byl tanečník, choreograf a taneční teoretik, který se pokusil vytvořit jasně definovaný systém, pomocí něhož by se dal pohyb stejně dobře pozorovat, analyzovat a zaznamenat jako hudba, literatura nebo architektura. Labanova analýza pohybu (Laban Movement Analysis) je dnes podrobně propracovaným systémem s širokým využitím ve sportu, fyzioterapii, v psychoterapii, herectví i dalších oborech. Staví na čtyřech hlavních kategoriích: tělo, síla či dynamika, tvar a prostor.

Kategorie tělo (body) popisuje strukturální a tělesné charakteristiky lidského těla v pohybu (držení těla, dýchání, napětí či uvolnění v těle, používání či nepoužívání určitých částí těla v pohybu atd.).

Kategorie síla (effort) je v současné době překládána jako dynamika. Vystihuje odstupňování pohybu z hlediska síly a definuje jeho vlastnosti s ohledem na motivaci pohybujícího se člověka.

Kategorie tvar (shape) se zaobírá formou těla při pohybu (např. otevírání, růst, zavírání, zmenšování, ohýbání atd.) a zajímá se o hlavní vnější i vnitřní činitele, které způsobí jeho změnu. Popisuje situace, kdy se naše tělo tvaruje a formuje podle předmětů a lidí okolo nás nebo na základě vnímání vnitřních tělesných procesů.

Kategorii prostor (space) rozpracoval Laban nejpodrobněji vzhledem ke svému původnímu zájmu o architekturu. Věnuje se vztahu pohybujícího se těla vzhledem k prostoru a studuje prostorové dráhy a linie prostorového napětí.

Více informací můžete získat např. zde:

Poláková, M.: Labanova analýza pohybu. 2010. Elektronická verze www.lab1.sk

S přáním všestranně příznivého nového roku

J. Dosedlová