Mgr. Tereza Houšková
KATEGORIE DIVADLO >> Dramaterapie, zážitková pedagogika

Foto

Vystudovala speciální pedagogiku – dramaterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Aktivně pracuje s ohroženými dětmi a rizikovou mládeží za pomoci prvků expresivních terapií (především dramaterapie a arteterapie) a přírody.
Aktuálně se nejvíce zabývá tématem Wilderness therapy (Terapie divočinou) a jejím působením na duševní rozvoj mladistvého. Společně se svými kolegy nyní vyvíjí koncept práce Terapie divočinou v českém prostředí (nejen) pro dospívající v náročné životní situaci.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda dramaterapie nemůže u dítěte spustit psychický problém, který jako učitelka II. stupně nebudu umět přešit.
Předem děkuji za odpověď.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den,
to je určitě dobrý dotaz. Pokud jste paní učitelka, asi bych Vám úplně nedoporučovala využívat v práci dramaterapii jako takovou ale spíše dramiku, která pro Vás bude uchopitelnější. A za doprovodu vlastní empatie pak věřím že, se nemáte čeho bát.
Pokud se ptáte pouze na dotaz dramaterapie, tak máte pravdu stejně tak, jako jakákoliv aktivita, která sahá hlouběji do nitra člověka, může i dramaterapie, která není dostatečně ošetřená a je v rukou urputného lektora, může způsobit neplechu. Dramaterapie sama o sobě asi nezpůsobí psychickou poruchu, ale může otevřít něco, co může být jedním ze startovačů psychické nepohody.

Mgr. Tereza Houšková
KATEGORIE DIVADLO >> Dramaterapie, zážitková pedagogika

Foto

Vystudovala speciální pedagogiku – dramaterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Aktivně pracuje s ohroženými dětmi a rizikovou mládeží za pomoci prvků expresivních terapií (především dramaterapie a arteterapie) a přírody.
Aktuálně se nejvíce zabývá tématem Wilderness therapy (Terapie divočinou) a jejím působením na duševní rozvoj mladistvého. Společně se svými kolegy nyní vyvíjí koncept práce Terapie divočinou v českém prostředí (nejen) pro dospívající v náročné životní situaci.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, jsem též učitelka II. stupně jako kolegyně níže. Zajímá mě v čem vlastně dramaterapie může pomoci dětem, které jsou zdravé, a nemají žádné postižení.
Děkuji za reakci.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, děkuji za dotaz. Dramaterapie nemusí být vždy využita jen terapeutickým směrem ale pokud užijeme její dramatické prvky, je možné ji využit, třeba jako edukativní nástroj, prostředek pro relaxaci, vzájemné sblížení se žáků nebo nástroj k sebepoznání. Vždy záleží na lektorovi/ učiteli, jaký cíl za danou aktivitou vidí a kam ji chce směřovat.
Například: Jednoduchá hra: “Místa si vymění ti, co…” může sloužit jako aktivita seznamovací, stejně tak jako warm up aktivita, či naladění žáků na určité témata- otázky mohou být zúženy na jednu oblast a z těch pak lze vyvodit další diskuzi potřebnou pro edukaci.

Mgr. Tereza Houšková
KATEGORIE DIVADLO >> Dramaterapie, zážitková pedagogika

Foto

Vystudovala speciální pedagogiku – dramaterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Aktivně pracuje s ohroženými dětmi a rizikovou mládeží za pomoci prvků expresivních terapií (především dramaterapie a arteterapie) a přírody.
Aktuálně se nejvíce zabývá tématem Wilderness therapy (Terapie divočinou) a jejím působením na duševní rozvoj mladistvého. Společně se svými kolegy nyní vyvíjí koncept práce Terapie divočinou v českém prostředí (nejen) pro dospívající v náročné životní situaci.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den,
jsem učitelka prvního stupně. Aktuálně mám třeťáky a chtěla bych se s nimi pustit do dramatické výchovy skrze příběh. Mohla byste mi doporučit nějaké knihy s příběhy, které se dají takto využít?
Moc děkuji Jana Malá


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den,
práce s příběhem je skvělý nápad. Knih je určitě mnoho a mnoho. U takto malých dětí mám osvědčené
Emušáky- Ferda a jeho mouchy či Ferda v tom zase lítá (kniha i s plyšovou hračkou hlavního hrdiny).
Dále pak mohu doporučit Příběhy z měsíční houpačky, Buddhovi pohádky a Andělské pohádky.
Ale určitě je možné sáhnout po čemkoliv, co je pro děti zrovna v té době lákavé či aktuální.
Držím pěsti při tvorbě

Mgr. Tereza Houšková
KATEGORIE DIVADLO >> Dramaterapie, zážitková pedagogika

Foto

Vystudovala speciální pedagogiku – dramaterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Aktivně pracuje s ohroženými dětmi a rizikovou mládeží za pomoci prvků expresivních terapií (především dramaterapie a arteterapie) a přírody.
Aktuálně se nejvíce zabývá tématem Wilderness therapy (Terapie divočinou) a jejím působením na duševní rozvoj mladistvého. Společně se svými kolegy nyní vyvíjí koncept práce Terapie divočinou v českém prostředí (nejen) pro dospívající v náročné životní situaci.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Děkuji moc za vaši odpověď, zní to skvělé, nicméně na mě samotnou, by to bylo asi dosti obtížné. Je možné s třídou někam docházet? Někde, kde je primární prevence spojená s dramaterapii? Jde mi nyní konkrétně o Olomoucko.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Ano určitě jde. V Olomouci mohu doporučit Centrum primární prevence působící v rámci P-centra Olomouc, kde i já sama externě působím. Další organizací, kterou mohu doporučit je olomoucké Sdružení D.

Mgr. Tereza Houšková
KATEGORIE DIVADLO >> Dramaterapie, zážitková pedagogika

Foto

Vystudovala speciální pedagogiku – dramaterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Aktivně pracuje s ohroženými dětmi a rizikovou mládeží za pomoci prvků expresivních terapií (především dramaterapie a arteterapie) a přírody.
Aktuálně se nejvíce zabývá tématem Wilderness therapy (Terapie divočinou) a jejím působením na duševní rozvoj mladistvého. Společně se svými kolegy nyní vyvíjí koncept práce Terapie divočinou v českém prostředí (nejen) pro dospívající v náročné životní situaci.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Chtěla bych se zeptat, jak se dá využít dramaterapie v rámci primární prevence? Děkuji.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, děkuji za zajímavý dotaz. Oblast prevence je svými tématy velmi široká, proto budu psát na obecné rovině, případně se zeptejte na konkrétní téma prevence. (Např. vztahy mezi vrstevníky, drogová problematika, zdravý životní styl, vztahy a sexualita atp… )
Vždy velmi záleží na věku dětí, kde chcete prevenci realizovat. V tomto případě je dobré držet se základů vývojové psychologie, kde každé období života přináší jiné výzvy, potřeby a tedy i témata.
Také je důležité o dětech, se kterými budete pracovat, alespoň něco vědět. Tedy např. jaký je to kolektiv, jak spolu vychází, co již za prevenci měli, jaká témata sami děti aktuálně řeší atp.
S těmito informacemi pak můžete tvořit preventivní program s dramatetrapeutickými prvky.
Držíme se zásady běžné dramaterapie od ledolamek až po zpětnou závěrečnou reflexi.
V prevenci je možné využívat různých aktivizačních, kohezních technik, scének či živých soch. Je však vždy důležité aktivity s dětmi reflektovat a aktivně si o tématech také povídat. Tedy např. pokud hrajeme scénky na princip asertivity odmítání- poté následuje diskuze, co komu jak pomohlo, šlo nebo naopak nešlo a proč? A jak si tedy v takové situaci v realitě poradit.
Na závěr je vždy vhodné celý program shrnout a ptát se po tom, co si z toho děti odnáší, jak se jim to líbilo, či co by potřebovali jinak. Díky tomuto shrnutí zajistíte, že si sami děti uvědomí o čem to celé bylo.

Mgr. Tereza Houšková
KATEGORIE DIVADLO >> Dramaterapie, zážitková pedagogika

Foto

Vystudovala speciální pedagogiku – dramaterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Aktivně pracuje s ohroženými dětmi a rizikovou mládeží za pomoci prvků expresivních terapií (především dramaterapie a arteterapie) a přírody.
Aktuálně se nejvíce zabývá tématem Wilderness therapy (Terapie divočinou) a jejím působením na duševní rozvoj mladistvého. Společně se svými kolegy nyní vyvíjí koncept práce Terapie divočinou v českém prostředí (nejen) pro dospívající v náročné životní situaci.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Rád bych se zeptal, co to v DT konkrétně znamená rituál. Kdy se používá a jak. Děkuji moc.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den,
téma rituálu je v dramaterapie velmi komplexní otázkou, proto zde asi nezodpovím zcela vše. Ale mohu odkázat na knihy o tomto fenoménu pojednávající. Asi nejjednodušeji dostupná může být kniha: Dramaterapie od Prof. Valenty.
Pokud bych měla sama definovat, co je to rituál v DT, tak jej vidím jako prostředek k ohraničení prostoru. Nejen časového- kdy DT začíná a končí, ale také prostoru vstupu do rolí a opět jejího výstupu. Je to jakýsi magický přechod mezi světem, který reálně žijeme a světem v Dramaterapii, který nám otevírá další v běžném světe nemyslitelné možnosti něco udělat, někým být, něco cítit. Rituál nám tak do dramaterapie vnáší hranice, bezpečí a pocit známého. Je součástí každého DT sezení a klienty si jej často mohou postupně sami utvářet tak, jak jim nejlépe vyhovuje.

Mgr. Tereza Houšková
KATEGORIE DIVADLO >> Dramaterapie, zážitková pedagogika

Foto

Vystudovala speciální pedagogiku – dramaterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Aktivně pracuje s ohroženými dětmi a rizikovou mládeží za pomoci prvků expresivních terapií (především dramaterapie a arteterapie) a přírody.
Aktuálně se nejvíce zabývá tématem Wilderness therapy (Terapie divočinou) a jejím působením na duševní rozvoj mladistvého. Společně se svými kolegy nyní vyvíjí koncept práce Terapie divočinou v českém prostředí (nejen) pro dospívající v náročné životní situaci.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, jsem učitelka dramatické výchovy na SŠ a také velký nadšenec outdooru. Líbí se mi tedy vaše kombinace dramaterapie s Wilderness Therapy. Mohla byste sdílet, jak se DT dá využívat i v prostředí přírody? Děláte to vůbec? Případně jak?


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, v rámci své práce ve Wilderness therapy využívám prvky dramaterapie hojně a to především hry- warm up, kohezních aktivit pro podporu skupinové dynamiky a pokud to situace dovolí je namístě též využívání různých dramatických scének. Všechny tyto aktivity se však snažím používat za využití přírody. Tedy to znamená, že všechny případné rekvizity či předměty, které ke scénkám nebo hrám potřebujeme nacházím v přírodě- jsou to kameny, listy, klacky, šišky atp…. (materiálu je hojně 🙂
Též je v těchto momentech důležité vyciťovat, kdy je na DT prostor a správná chvíle, protože Wilderness therapy je především o putování přírodou, komunikaci mezi vrstevníky a bytí ve vnitřním klidu. Tedy ne vždy je ten správný prostor a čas na DT.

Mgr. Tereza Houšková
KATEGORIE DIVADLO >> Dramaterapie, zážitková pedagogika

Foto

Vystudovala speciální pedagogiku – dramaterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Aktivně pracuje s ohroženými dětmi a rizikovou mládeží za pomoci prvků expresivních terapií (především dramaterapie a arteterapie) a přírody.
Aktuálně se nejvíce zabývá tématem Wilderness therapy (Terapie divočinou) a jejím působením na duševní rozvoj mladistvého. Společně se svými kolegy nyní vyvíjí koncept práce Terapie divočinou v českém prostředí (nejen) pro dospívající v náročné životní situaci.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, vidím, že máte vystudovanou dramapeterapii na UPOL. Chtěla jsem se zeptat, zda si myslíte, že je toto studium koncipované i pro osoby, které už nějakou jinou vysokou školu se zaměřením na pedagogiku mají. Nebo je to spíše pro mladé studenty, kteří zrovna vyšli střední školu. Sama o tomto studiu přemýšlím, ale nevím, zda by to k tomu bylo, když už jsem nějaký ten pátek v praxi a asi bych byla o dost starší než ostatní.
Děkuji za odpověď.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, to je asi hodně individuální záležitost. Pravdou je, že velká většina studentů jsou opravdu ti, kteří vychází ze středních škol. Ale najdou se tam i tací, kteří třeba záměrně na tento obor přešli či si jej dodělávají. Osobně si myslím, že vás studium speciální pedagogiky- dramaterapie vždy něčemu novému naučí a to jak po stránce teorie a praxe, kterou často opravdu vyučují lidé, kteří ne jen že učí, ale také sami působí v praxi. Tak i po stránce osobnostní a sebezkušenostní. Celých 5 let studia je totiž velmi intenzivně provázáno praktickou prací s dramaterapií (a dalšími expresivními terapiemi) nejen v hodinách ale i na speciálních výcvikových kurzech, které jsou součástí studia.
Ještě doporučuji podívat se na stránky PdF, kde je poměrně hezky rozepsaný profil absolventa. To by vám ve vašem rozhodování mohlo napomoci.
Přeji hodně zdaru 🙂

Mgr. Tereza Houšková
KATEGORIE DIVADLO >> Dramaterapie, zážitková pedagogika

Foto

Vystudovala speciální pedagogiku – dramaterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Aktivně pracuje s ohroženými dětmi a rizikovou mládeží za pomoci prvků expresivních terapií (především dramaterapie a arteterapie) a přírody.
Aktuálně se nejvíce zabývá tématem Wilderness therapy (Terapie divočinou) a jejím působením na duševní rozvoj mladistvého. Společně se svými kolegy nyní vyvíjí koncept práce Terapie divočinou v českém prostředí (nejen) pro dospívající v náročné životní situaci.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda existuje nějaké propojení mezi Terapií Divočinou a dramaterapie. Vidím totiž, že se na tu terapii tady někteří ptají.
Já ji vůbec neznám, tak nevím, zda mi něco z expresivek neunika :-). Děkuji.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den,
nebojte nic vám neuniká. Terapie Divočinou do expresivních terapií nepatří. I když se v rámci výjezdů s klienty na Terapii Divočinou některé techniky expresivných t. používají. Terapii Divočinou bychom mohli zařadit asi nejlépe do tzv. Green activities- tedy Zelené aktivity, kde jsou také například… erogoterapie (např. na zahradě, lese, s přírodninami) zážitková pedagogika, terapie dobrodružstvím, zátěžové kurzy a další odvětví, které se nějak pojí s bytím v přírodě.

Mgr. Tereza Houšková
KATEGORIE DIVADLO >> Dramaterapie, zážitková pedagogika

Foto

Vystudovala speciální pedagogiku – dramaterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Aktivně pracuje s ohroženými dětmi a rizikovou mládeží za pomoci prvků expresivních terapií (především dramaterapie a arteterapie) a přírody.
Aktuálně se nejvíce zabývá tématem Wilderness therapy (Terapie divočinou) a jejím působením na duševní rozvoj mladistvého. Společně se svými kolegy nyní vyvíjí koncept práce Terapie divočinou v českém prostředí (nejen) pro dospívající v náročné životní situaci.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda je možné navštívit nějaké představení vzniklé z dramaterapeutické práce? Případně kde.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den,
dramaterapie není primárně určená k tvoření divadelních představení. Je tu však expresivní terapie, která toto dělá a ta se nazývá Teatroterapie. Tyto představení jsou k vidění na mnoha místech v ČR. Příkladem organizací pracujících s teatroterapií jsou: Spolu Olomouc, Divadlo My- Klíč Olomouc, Bezdomovecké Divadlo České Budejovice, Divadlo bez domova Bratislava a mnoho dalších.