Zahraniční stáže

V rámci projektu se uskuteční dvě zahraniční stáže, jejichž cílem je získání zkušeností z oblasti inkluze v uměleckém vzdělávání. Pracovně je plánována realizace stáže v Divadle z Pasáže v Banské Bystrici, které je známým profesionálním komunitním divadlem, jež pracuje s lidmi s mentálním postižením a za dobu svého působení vytvořilo svébytný systém uměleckého vzdělávání lidí s mentálním postižením v oblasti divadla. Dále je plánována stáž v Kolíně nad Rýnem v Německu, kde bude jednak možnost navštívit školu, která je prototypem úspěšného společného vzdělávání (Offene Schule Köln, An der Wachsfabrik 25, Köln), a jednak se přesvědčit o proinkluzivních opatřeních v muzejních a galerijních institucích, v nichž se realizuje řada umělecko-vzdělávacích aktivit pro lidi s různými typy postižení.