MANUÁLY ŠVP a RVP (inovace)

Publikace:

METODIKA PRO INOVACE ŠVP KONZERVATOŘÍ 

Editor: Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

Cílem publikace je vytvoření metodického manuálu pro učitele na konzervatořích. Publikace bude obsahovat 5 kapitol rozdělených na 2 teoretické a 3 aplikační. Autorský tým se bude skládat z učitelů konzervatoří (3) a výzkumných pracovníků Univerzity Palackého v Olomouci (4).

Obsahem publikace budou návrhy metodických postupů pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Výsledný materiál bude vznikat na podkladě potřeb vycházející z přímé praxe jednotlivých pracovišť. Metodou pro sběr dat a podkladů pro tvorbu navrhované metodiky a manuálu bude kvalitativní a akční výzkum. Primárním výstupem této publikace jsou tak konkrétní metodické materiály aplikovatelné přímo do výuky opírající se o zkušenosti z praxe samotné.

Publikace ke stažení zde : https://imuza.upol.cz/publikace/Ruzicka-Metodika-pro-inovace.pdf


Publikace:

MANUÁL A METODIKA TVORBY ŠVP ZUŠ PRO ŽÁKY SE SVP

Editor: Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.

Cílem publikace je vytvoření metodického manuálu pro učitele základních uměleckých škol o předpokládaném rozsahu 40 stran, včetně barevných grafů či obrázků.

Publikace bude rozdělena na 6 kapitol, které se budou zabývat těmito tématy:

  • Nezbytné předpoklady pro daný obor (např. schopnost verbální komunikace, schopnost zapojovat se do práce kolektivu aj.)
  • Rozdílné přístupy k žákům se speciálními potřebami během praktické výuky a teoretické výuky
  • Metodiky přístupů dle jednotlivých oborů (hudební, taneční, výtvarný, literárně dramatický)
  • Specifika přístupů v hromadné a individuální výuce
  • Metodiky tvorby IVP v rámci jednotlivých múzických oborů a v rámci daných typů postižení
  • Speciální estetická výchova

Tým spoluautorů se stále rozšiřuje.

Publikace ke stažení zde : https://imuza.upol.cz/publikace/Polinek-Manual-a-metodika.pdf


Inovace:

NÁVRY NA INOVACI RVP PRO ZUŠ A OBECNÁ METODICKÁ DOPORUČENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S ADHD NA ZUŠ ( Martin D. Polínek)

Dokumenty ke stažení naleznete ZDE:

inovace_RVP_pro_ZUŠ_final

Inovace_RVP_pro_ZUŠ_prosinec_2018

 

Inovace:

INOVACE ŠVP KONZERVATOŘÍ (Michal Růžička)

Dokument ke stažení naleznete ZDE: Ruzicka_inovace_švp_konzervatoře

Inovace:

NÁVRHY NA INOVACI RVP PRO ZŠ A MŠ (Oldřich Muller)

Dokument ke stažení naleznete ZDE: Muller_Návrh_inovace_ZŠ,MŠ,final

Inovace:

PŘÍKLAD REALIZACE INOVACE: HUDEBNÍ PROJEKT – VÝCHOVNÝ KONCERT (ZUŠ) (Dagmar Šimková)

Dokument ke stažení naleznete ZDE: Hudební program