LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Publikace:

TEATROTERAPEUTICKÉ A SKAZKOTERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY PRO LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉ OBORY

Editor: Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.

Publikace zaměřená na využití teatroterapeutických a skazkoterapeutických přístupů v pedagogické praxi učitelů literárně – dramatických oborů bude rozdělena do 7 kapitol.

Předpokládaný rozsah publikace je 100 stran včetně barevných grafů a obrázků.

Autoři se zaměřují na tato témata:

  • Význam tvořivosti pro jedince se specifickými potřebami
  • Expresivní přístupy ve výuce na ZUŠ
  • Teatroterapie
  • Skazkoterapie
  • Vzdělávání žáků s PAS a ADHD na ZUŠ
  • Metodika
  • Příběhem k umění, uměním k poznání

Autorský tým tvoří: Martin Dominik Polánek, Zdeňka Polínková a Michal Růžička.

Publikace ke stažení zde : https://imuza.upol.cz/publikace/Polinek-Teatroterapeuticke.pdf