OSTATNÍ

TANEČNÍ SEMINÁŘ / MALÉ SETKÁNÍ / OLOMOUC / 25.6.-26.5.2018

Zde si můžete poslechnout hudbu použitou na semináři:

 

ODBORNÝ ČLÁNEK

SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ A JEHO NĚKTERÉ REFLEXE PRO PRÁCI V OBLASTI EXPRESIVNÍCH AKTIVIT

(M. Potměšil)

Celý text článku naleznete zde: odborny clanek/Potmesil

 

ODBORNÝ ČLÁNEK

KOMUNIKACE JE UMĚNÍ

(I.Valentová)

Celý text článku naleznete zde: Komunikace_je_umění

 

EDUKATIVNÍ MATERIÁL

University of Northampton

Materiály z diskuze a informace o programu:

NASENCO for Artevelde March 2019 – Compatibility Mode SEND_Code_of_Practice_January_2015 Special Educational Needs and Inclusion v8 Art Education UON 2019

Special Educational Needs and Inclusion v8

SEND_Code_of_Practice_January_2015

NASENCO for Artevelde March 2019 – Compatibility Mode

 

ODBORNÝ ČLÁNEK

CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN THE CONTEXT OF ARTISTICALLY FOCUSED EDUCATION OF THE CZECH REPUBLIC

(P. Svoboda)

Celý text článku naleznete zde: Svoboda_JEP

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

(P. Svoboda)

Celý text naleznete zde: Projekt_IMUZA_-_závěrečná_zpráva

 

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

(M.D.Polínek)

Celé texty ke stažení:

Příklad dobré praxe I  – Syndrom Can a základní umělecká škola

Příklad dobré praxe II – Various specifics of theatrotherapeutic intervention in work with client diagnosed with Asperger syndrome

Příklad dobré praxe III –  Využití metafory pro podporu (nejen) pedagogů uměleckých disciplín

Příklad dobré praxe IV –  Specifika teatroterapeutické práce s klientem s Aspergerovým syndromem

Příklad dobré praxe V – Využití metod biblioterapie, skazkoterapie a poetoterapie s jedincem s poruchou autistického spektra