HUDEBNÍ VÝCHOVA

Publikace:

HUDBA V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Editor: Mgr. Lenka Kružíková, Ph.D.

Odborná publikace, usilující o monografii, bude sloužit jako podpůrný odborný materiál pro pedagogy ZŠ, ZUŠ a konzervatoří komplexně. Čtenář v ní nalezne: přehlednou situaci inkluzivního hudebního vzdělávání, včetně zahraničí, podpůrná opatření pro hudebního pedagoga v proinkluzivní výuce, teoretické hudebně edukační koncepty, praktické přístupy ve výuce s ohledem na cílové skupiny žáků se specificky vzdělávacími potřebami. Celkem jsou navrženy 4 hlavní kapitoly, jež jsou podrobněji rozpracovány do podkapitol. Počet participujících spoluautorů je prozatím stanoven na 7 odborníků z praxe a vysokoškolského prostředí.

Publikace ke stažení zde : https://imuza.upol.cz/publikace/Kruzikova-Hudba-v.pdf


Publikace:

MUZIKOFILETICKÉ TECHNIKY PRÁCE V INKLUZIVNÍ VÝUCE

Editor: Mgr. et Mgr. Martina Friedlová

Publikace přináší v 6 kapitolách vymezení muzikofiletiky, dopady muzikofiletické práce na osobnost žáka a kazuistiky. Samostatnou kapitolou budou Techniky muzikofiletiky v inkluzivní výuce. Současný pohled bude stručně zasazen do kontextu české i zahraniční praxe a vývoje pojetí muzikofiletiky. 

Publikace vzniká v kolektivu autorů S. Drlíčková, L. Kružíková, L. Počtová a M. Friedlová.

Publikace ke stažení zde : https://imuza.upol.cz/publikace/Friedlova-Muzikofileticke.pdf


Publikace:

HUDEBNÍ DIDAKTIKA PRO ŽÁKY SE SVP V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Editor: Mgr. Lenka Kružíková, Ph.D.

Praktická didaktická příručka pro pedagogy hudebních oborů, zaměřující se na cílovou skupinu žáků se SVP v inkluzivním vzdělávání. Publikace bude obsahovat teoretická východiska práce v jednotlivých hudebních oborech a praktické ukázky her a technik s metodologickým komentářem. Zároveň publikace představí specifické přístupy a projekty z praxe. V současné době je navrženo celkem 6 kapitol, jež jsou podrobněji rozpracovány do podkapitol. Do publikace se zapojilo celkem 8 spoluautorů z oblasti vysokoškolského prostředí i erudované praxe.

Publikace ke stažení zde : https://imuza.upol.cz/publikace/Kruzikova-Hudebni-didaktika.pdf