KA5 Návrh úpravy ŠVP konzervatoří

Klíčová aktivita 5:
Vytvoření návrhu na úpravu vzdělávacích obsahů ŠVP konzervatoří s ohledem na budoucí pedagogickou dráhu absolventů a posilování kompetencí absolventů konzervatoří vzdělávat žáky se SVP

Stručný popis KA

Tato aktivita si klade za cíl vytvoření manuálu a následných metodik, které povedou k snadnějšímu a účinnějšímu vytváření školních vzdělávacích programu pro konzervatoře. Metodika samotná se bude primárně soustředit na maximálně možné inkluzivní opatření, směřující ke všem žákům, které je potřebují. V rámci tohoto záměru bude též vytvořena platforma (společenství), sloužící pro výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe v rámci práce s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.

Jakým způsobem se bude KA naplňovat

V rámci platformy budou probíhat vzájemná setkání účastníků, kde budeme otevřeně o problematice komunikovat, sdílet zkušenosti a vytvářet vhodné postupy. Bude se jednat o moderované diskuse s evaluací. Výstupy budou mít podobu konkrétních návrhů změn školních vzdělávacích programů konzervatoří. Tato setkání plánujeme v rozsahu cca 2x ročně, vždy s důrazem na poznatky získané v ostatních klíčových aktivitách.
Hlavním úkolem klíčové aktivity je vytvoření manuálu a metodiky tvorby školního vzdělávacího plánu konzervatoří pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, která se bude skládat z části odborné a evaluační.

Subjekty se kterými se bude spolupracovat

 • SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ Ústí n.
  Keplerova 7, Ústí nad Labem 400 07Konzervatoř Teplice
 • Konzervatoř Teplice
  Českobratrská 15, Teplice 415 01
 • Janáčkova konzervatoř v Ostravě, p.o.
  Českobratrská 958/40, Ostrava – Moravská Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 702 00
 • Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž
  Pilařova 7/1, Kroměříž 767 01

Garant KA 4

Mgr. Michal Růžička Ph. D.
email: ruzicka@upol.cz
tel. 735800125