REALIZAČNÍ TÝM

 • Hlavní řešitel projektu:
  Prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph. D.

 • Zástupce hl. řešitele projektu: Mgr. et Mgr. Martina Friedlová
  • Hlavní autor odpovídající za výstupy KA 2:
  • Muzikofiletické techniky práce v inkluzivní výuce
  • Katalog projektů dobré praxe hudební, dramatické, tanečně-pohybové a slovesné výchově

 • Odborný vedoucí Klíčové aktivity 1: Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph. D.
 • Odborný vedoucí Klíčové aktivity 2: Mgr. Oldřich Müller, Ph. D.
  • Generální editor všech výstupů projektu
  • Hlavní autor odpovídající za výstupy KA2:
  • Metodika expresivních přístupů u žáků se SVP v inkluzivním vzdělávání
 • Odborný vedoucí Klíčové aktivity 3: Mgr. Lenka Kružíková, Ph. D.
  • Hlavní autor odpovídající za výstupy KA3 a editor:
   • Monografie Oborová didaktika
   • Hudební výchova pro žáky se SVP
   • Didaktika hudební výchovy u žákůse SVP
  • Nákup a distribuce hudebních nástrojů do partnerských škol
 • Odborný vedoucí Klíčové aktivity 4: Mgr. Michal Růžička, Ph. D.
  • Hlavní autor odpovídající za výstupy KA4 a editor:
   • Manuál a metodika tvorby ŠVP konzervatoří pro žáky se SVP
 • Odborný vedoucí Klíčové aktivity 5: Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph. D.
  • Hlavní autor odpovídající za výstupy KA5 a editor: Manuál a metodika tvorby ŠVP ZUŠ pro žáky se SVP a jejich inovované vzdělávací strategie.

 • Speciální pedagogové (Interní doktorandi UP)
  Podílí se na řešení jednotlivých Klíčových aktivit napříč celým projektem
  • Mgr. Vávra Jakub
  • Mgr. Tomáš Lakota
  • Mgr. Vendula Strašáková
  • Mgr. Michal Holínka
 • Metodik akčního výzkumu: PaedDr. PhDr. Miloň Potměšil, Ph. D.
 • Metodik akčního výzkumu: Mgr. Pavel Svoboda, Ph. D.
 • Metodik akčního výzkumu: Mgr. Iveta Valentová, Ph. D.
 • Publikování dílčích výstupů projektu: doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph. D.
  • Editor zodpovědný za výstupy projektu:
   • 5 dílů eduklipu k výtvarné výchově pro žáky se sluchovým postižením
   • Výtvarný projev dětí a žáků se SVPa proinkluzivní didaktika výtvarné výchovy
   • Metodická příručka do výtvarnévýchovy se zaměřením na integraci žáků se SVP
  • Nákup a distribuce výtvarných potřeb na pilotních školách projektu
 • Webový portál projektu a interakce s terénem: Mgr. Lenka Veitová

 ADMINISTRATIVNÍ TÝM PROJEKTU

 • Manažer projektu: MgrVěra Benešová

 EXTERNÍ ODBORNÍCI PRO OBLAST MÚZICKÝCH OBORŮ

 • doc. PhDr. Veronika Broulíková
 • doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
 • PhDr. Jaroslava Dosedlová – Blížkovská, Ph. D.
 • doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
 • PaedDr. Petr Hanák, Ph. D.
 • PaedDr. Petr Petráš
 • MgA. MgA. Bc.Lukáš Kobrle
 • PhDr. Dana Novotná, Ph. D.
 • Ing. Pavel Němeček
 • Mgr. Tereza Houšková