prof. PhDr. Veronika Broulíková
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo neslyšících

Foto

Studovala pedagogickou psychologii, ruský jazyk a literaturu a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako psycholožka ve speciálním poradenském centru pro sluchově postižené děti v Brně, nyní vyučuje na Divadelní fakultě JAMU v Brně, je aktuálně vedoucí Ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící. Spolupracovala např. se Sdružením pro kulturu sluchově postižených (SORDOS) a s Psychologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně v oblasti psychologie sluchově postižených osob.Dramaturgie inscenací AVDN,lektorská činnost v ČR i v zahraničí. Spolupráce s dalšími uměleckými a vzdělávacími institucemi pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Pěkné odpoledne,
v souvislosti s tlumočením divadelních představení a písní do znakového jazyka bych se rád zeptal, jaký je základní postup tohoto procesu k finálnímu tvaru uměleckého díla?
Zdravím
KS


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Pěkné odpoledne,

je to proces, který probíhá vždy v týmu, v němž jsou zastoupeni, jak slyšící tlumočníci , tak i tlumočníci neslyšící. Je to důležité z toho důvodu, že je nutné najít takový ekvivalent překladu, aby byl jednak pochopitelný pro neslyšícího diváka a aby si zachoval výpovědní i uměleckou hodnotu. Je samozřejmě důležité, jaký tvůrčí tým se k danému projektu sejde, vytváří se tak i tvůrčí licence tohoto týmu. Nejprve se provede v daném týmu rozbor textů s kontexty a pak následuje hledání nejlepší varianty. Ideální je, když se mohou zapojit postupně do tohoto procesu i tlumočení umělci(herci, zpěváci). Dojde k určitému napojení, korekci, spolupráci, která pak vede k dobrému výsledku.

Zdravím Veronika Broulíková

prof. PhDr. Veronika Broulíková
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo neslyšících

Foto

Studovala pedagogickou psychologii, ruský jazyk a literaturu a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako psycholožka ve speciálním poradenském centru pro sluchově postižené děti v Brně, nyní vyučuje na Divadelní fakultě JAMU v Brně, je aktuálně vedoucí Ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící. Spolupracovala např. se Sdružením pro kulturu sluchově postižených (SORDOS) a s Psychologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně v oblasti psychologie sluchově postižených osob.Dramaturgie inscenací AVDN,lektorská činnost v ČR i v zahraničí. Spolupráce s dalšími uměleckými a vzdělávacími institucemi pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobré ráno,
vyšel aktuálně nějaký zajímavý materiál k problematice divadla a výchovy Neslyšících?
Děkuji Monika Oweyssi


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobré ráno,

aktuálně je to velmi kvalitní kritický katalog k ke stejnojmenné výstavě „Hnízdo pro duši“ umělecká tvorba lidí s postižením. AMU Praha, 2019. ISBN 978-80-7331-505-4.

Jedna z kapitol je věnována Ateliéru výchovné dramatiky pro Neslyšící.

Zdravím

Veronika Broulíková

prof. PhDr. Veronika Broulíková
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo neslyšících

Foto

Studovala pedagogickou psychologii, ruský jazyk a literaturu a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako psycholožka ve speciálním poradenském centru pro sluchově postižené děti v Brně, nyní vyučuje na Divadelní fakultě JAMU v Brně, je aktuálně vedoucí Ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící. Spolupracovala např. se Sdružením pro kulturu sluchově postižených (SORDOS) a s Psychologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně v oblasti psychologie sluchově postižených osob.Dramaturgie inscenací AVDN,lektorská činnost v ČR i v zahraničí. Spolupráce s dalšími uměleckými a vzdělávacími institucemi pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobré ráno,
kde najdu více informací ke koncertu tlumočených písní Jiřího Bulise?
Děkuji MO


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobré ráno,

více informací na stránkách programu Divadla na Orlí na uvedeném odkazu:

http://divadlonaorli.jamu.cz/index.php?a=archiv-aktualit/pojd-se-mnou-do-sveta-pisne-jiriho-bulise-tlumocene-do-ceskeho-znakoveho-jazyka.

Zdravím Veronika Broulíková

prof. PhDr. Veronika Broulíková
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo neslyšících

Foto

Studovala pedagogickou psychologii, ruský jazyk a literaturu a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako psycholožka ve speciálním poradenském centru pro sluchově postižené děti v Brně, nyní vyučuje na Divadelní fakultě JAMU v Brně, je aktuálně vedoucí Ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící. Spolupracovala např. se Sdružením pro kulturu sluchově postižených (SORDOS) a s Psychologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně v oblasti psychologie sluchově postižených osob.Dramaturgie inscenací AVDN,lektorská činnost v ČR i v zahraničí. Spolupráce s dalšími uměleckými a vzdělávacími institucemi pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Pěkný večer,
budete hrát ještě v divadelním studiu Marta nějaké reprízy inscenace Srdce v prachu, oči planoucí?
Děkuji
Zdeněk Kaloč


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Pěkný večer,

ano budou ještě poslední reprízy a to 31. 1. v 19.00 a 11.2. v 10.00 a v 19.00. Posílám odkaz: www.studiomarta.cz.

Srdečně zdravím

Veronika Broulíková

prof. PhDr. Veronika Broulíková
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo neslyšících

Foto

Studovala pedagogickou psychologii, ruský jazyk a literaturu a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako psycholožka ve speciálním poradenském centru pro sluchově postižené děti v Brně, nyní vyučuje na Divadelní fakultě JAMU v Brně, je aktuálně vedoucí Ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící. Spolupracovala např. se Sdružením pro kulturu sluchově postižených (SORDOS) a s Psychologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně v oblasti psychologie sluchově postižených osob.Dramaturgie inscenací AVDN,lektorská činnost v ČR i v zahraničí. Spolupráce s dalšími uměleckými a vzdělávacími institucemi pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobré ráno,
chystá se na příští kalendářní rok nějaká zajímavá akce i například ve Vaší spolupráci s další institucí?
Děkuji Monika Oweyssi


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobré ráno,

ano – bude to například ve spolupráci s výzkumným pracovištěm Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze výstava v prestižní chrudimské galerii loutek s názvem Hnízdo pro duši od 5.3. – 1.11. 2020 , kde budou vystaveny loutky a další materiál z inscenací našeho Ateliéru výchovné dramatiky pro Neslyšící DF JAMU ( https://www.puppets.cz/sites/default/files/mlk_-_program_leden_-_cerven).

Zdravím

Veronika Broulíková

prof. PhDr. Veronika Broulíková
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo neslyšících

Foto

Studovala pedagogickou psychologii, ruský jazyk a literaturu a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako psycholožka ve speciálním poradenském centru pro sluchově postižené děti v Brně, nyní vyučuje na Divadelní fakultě JAMU v Brně, je aktuálně vedoucí Ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící. Spolupracovala např. se Sdružením pro kulturu sluchově postižených (SORDOS) a s Psychologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně v oblasti psychologie sluchově postižených osob.Dramaturgie inscenací AVDN,lektorská činnost v ČR i v zahraničí. Spolupráce s dalšími uměleckými a vzdělávacími institucemi pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobré odpoledne,
existuje v rámci univerzity 3. věku na DIFA JAMU v Brně i tématicky zaměřená přednáška či přednášky na divadlo neslyšících?
Děkuji a zdravím
Zdeněk Kaloč


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Pěkné odpoledne,

ano, určitě. Každý cyklus přednášek obsahuje přednášku se zaměřením na znakový jazyk jako inspirační zdroj pro divadelní tvorbu. Další přednáška, která je doplněna i praktickou ukázkou, je zaměřena na divadlo ve speciálním a inkluzivním vzdělávání a ve volnočasových aktivitách.

Zdravím

Veronika Broulíková

prof. PhDr. Veronika Broulíková
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo neslyšících

Foto

Studovala pedagogickou psychologii, ruský jazyk a literaturu a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako psycholožka ve speciálním poradenském centru pro sluchově postižené děti v Brně, nyní vyučuje na Divadelní fakultě JAMU v Brně, je aktuálně vedoucí Ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící. Spolupracovala např. se Sdružením pro kulturu sluchově postižených (SORDOS) a s Psychologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně v oblasti psychologie sluchově postižených osob.Dramaturgie inscenací AVDN,lektorská činnost v ČR i v zahraničí. Spolupráce s dalšími uměleckými a vzdělávacími institucemi pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobré ráno,
jsou knižní představení nabízené DS OUKEJ vhodné i pro slyšící děti?
Děkuji MO


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobré ráno,

ano určitě. I když jsou příběhy vyprávěny ve znakovém jazyce, jsou akční a herecký projev je poutavý. Děti se navíc mají možnost v rámci následných workshopů seznámit s kulturou Neslyšících a získat informace o znakovém jazyce.

Zdravím VB

prof. PhDr. Veronika Broulíková
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo neslyšících

Foto

Studovala pedagogickou psychologii, ruský jazyk a literaturu a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako psycholožka ve speciálním poradenském centru pro sluchově postižené děti v Brně, nyní vyučuje na Divadelní fakultě JAMU v Brně, je aktuálně vedoucí Ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící. Spolupracovala např. se Sdružením pro kulturu sluchově postižených (SORDOS) a s Psychologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně v oblasti psychologie sluchově postižených osob.Dramaturgie inscenací AVDN,lektorská činnost v ČR i v zahraničí. Spolupráce s dalšími uměleckými a vzdělávacími institucemi pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobré ráno,
existuje nějaká forma prezentace ve veřejném prostoru, která seznamuje veřejnost se studiem na DF JAMU?
Děkuji ZK


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobré ráno,
ano, kromě pravidelných inscenací v Divadelním studiu Marta a v Divadle na Orlí v Brně se bude prezentovat JAMU v rámci Pouličního průvodu s názvem“JAMU je víc než pravda…“, který proběhne 30.9. od 16.00 a začne před Divadelní fakultou na Mozartově 1. Tato akce je spojena nejen s prezentací JAMU, ale také s přijímáním studentů do 1. ročníku studia všech studijních oborů na DF.

S pozdravem

Veronika Broulíková

prof. PhDr. Veronika Broulíková
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo neslyšících

Foto

Studovala pedagogickou psychologii, ruský jazyk a literaturu a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako psycholožka ve speciálním poradenském centru pro sluchově postižené děti v Brně, nyní vyučuje na Divadelní fakultě JAMU v Brně, je aktuálně vedoucí Ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící. Spolupracovala např. se Sdružením pro kulturu sluchově postižených (SORDOS) a s Psychologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně v oblasti psychologie sluchově postižených osob.Dramaturgie inscenací AVDN,lektorská činnost v ČR i v zahraničí. Spolupráce s dalšími uměleckými a vzdělávacími institucemi pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobré ráno,
budou v příštím akademickém roce přijímací zkoušky na Váš obor a je možné osobně konzultovat požadavky k přijímacím zkouškám a případně průběh studia?
Děkuji MO


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobré ráno,

ano v akademickém roce 2020/2021 budeme otevírat 1. ročník bakalářského studia. Veškeré informace je možné konzultovat osobně a to jednak na celofakultním setkání s uchazeči o studium, které se koná každoročně 1. sobotu v listopadu nebo pak po osobní domluvě a to kdykoliv až do podání přihlášek ke studiu tzn. do konce února 2020.

S pozdravem

Veronika Broulíková

prof. PhDr. Veronika Broulíková
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo neslyšících

Foto

Studovala pedagogickou psychologii, ruský jazyk a literaturu a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako psycholožka ve speciálním poradenském centru pro sluchově postižené děti v Brně, nyní vyučuje na Divadelní fakultě JAMU v Brně, je aktuálně vedoucí Ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící. Spolupracovala např. se Sdružením pro kulturu sluchově postižených (SORDOS) a s Psychologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně v oblasti psychologie sluchově postižených osob.Dramaturgie inscenací AVDN,lektorská činnost v ČR i v zahraničí. Spolupráce s dalšími uměleckými a vzdělávacími institucemi pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Pěkné odpoledne,
spolupracují sluchově postižení studenti oboru Výchovná dramatika pro Neslyšící i s ostatními studenty jiných oborů na Divadelní fakultě JAMU?
Děkuji ZK


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Pěkné odpoledne,

ano určitě. Jednak v rámci divadelní inscenace ve Studiu Marta, kde se setkávají se studenty ostatních oborů a pak v rámci dalších projektů. Na úvod studia navíc mají studenti 1. ročníku všech oborů společný kurz profesní připravenosti, kde se vzájemně poznají hned na začátku studia. Pro neslyšící respektive sluchově postižené studenty je podle potřeby stále k dispozici tlumočnice do českého znakového jazyka.

Zdravím

Veronika Broulíková