divadlo a výchova pro Neslyšící

prof. PhDr. Veronika Broulíková
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo neslyšících

Foto

Studovala pedagogickou psychologii, ruský jazyk a literaturu a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako psycholožka ve speciálním poradenském centru pro sluchově postižené děti v Brně, nyní vyučuje na Divadelní fakultě JAMU v Brně, je aktuálně vedoucí Ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící. Spolupracovala např. se Sdružením pro kulturu sluchově postižených (SORDOS) a s Psychologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně v oblasti psychologie sluchově postižených osob.Dramaturgie inscenací AVDN,lektorská činnost v ČR i v zahraničí. Spolupráce s dalšími uměleckými a vzdělávacími institucemi pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobré odpoledne,
existuje v rámci univerzity 3. věku na DIFA JAMU v Brně i tématicky zaměřená přednáška či přednášky na divadlo neslyšících?
Děkuji a zdravím
Zdeněk Kaloč


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Pěkné odpoledne,

ano, určitě. Každý cyklus přednášek obsahuje přednášku se zaměřením na znakový jazyk jako inspirační zdroj pro divadelní tvorbu. Další přednáška, která je doplněna i praktickou ukázkou, je zaměřena na divadlo ve speciálním a inkluzivním vzdělávání a ve volnočasových aktivitách.

Zdravím

Veronika Broulíková