divadlo a výchova pro Neslyšící

prof. PhDr. Veronika Broulíková
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo neslyšících

Foto

Studovala pedagogickou psychologii, ruský jazyk a literaturu a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako psycholožka ve speciálním poradenském centru pro sluchově postižené děti v Brně, nyní vyučuje na Divadelní fakultě JAMU v Brně, je aktuálně vedoucí Ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící. Spolupracovala např. se Sdružením pro kulturu sluchově postižených (SORDOS) a s Psychologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně v oblasti psychologie sluchově postižených osob.Dramaturgie inscenací AVDN,lektorská činnost v ČR i v zahraničí. Spolupráce s dalšími uměleckými a vzdělávacími institucemi pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobré ráno,
vyšel aktuálně nějaký zajímavý materiál k problematice divadla a výchovy Neslyšících?
Děkuji Monika Oweyssi


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobré ráno,

aktuálně je to velmi kvalitní kritický katalog k ke stejnojmenné výstavě „Hnízdo pro duši“ umělecká tvorba lidí s postižením. AMU Praha, 2019. ISBN 978-80-7331-505-4.

Jedna z kapitol je věnována Ateliéru výchovné dramatiky pro Neslyšící.

Zdravím

Veronika Broulíková