prof. PhDr. Veronika Broulíková
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo neslyšících

Foto

Studovala pedagogickou psychologii, ruský jazyk a literaturu a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako psycholožka ve speciálním poradenském centru pro sluchově postižené děti v Brně, nyní vyučuje na Divadelní fakultě JAMU v Brně, je aktuálně vedoucí Ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící. Spolupracovala např. se Sdružením pro kulturu sluchově postižených (SORDOS) a s Psychologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně v oblasti psychologie sluchově postižených osob.Dramaturgie inscenací AVDN,lektorská činnost v ČR i v zahraničí. Spolupráce s dalšími uměleckými a vzdělávacími institucemi pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobré ráno,
jsou knižní představení nabízené DS OUKEJ vhodné i pro slyšící děti?
Děkuji MO


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobré ráno,

ano určitě. I když jsou příběhy vyprávěny ve znakovém jazyce, jsou akční a herecký projev je poutavý. Děti se navíc mají možnost v rámci následných workshopů seznámit s kulturou Neslyšících a získat informace o znakovém jazyce.

Zdravím VB

prof. PhDr. Veronika Broulíková
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo neslyšících

Foto

Studovala pedagogickou psychologii, ruský jazyk a literaturu a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako psycholožka ve speciálním poradenském centru pro sluchově postižené děti v Brně, nyní vyučuje na Divadelní fakultě JAMU v Brně, je aktuálně vedoucí Ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící. Spolupracovala např. se Sdružením pro kulturu sluchově postižených (SORDOS) a s Psychologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně v oblasti psychologie sluchově postižených osob.Dramaturgie inscenací AVDN,lektorská činnost v ČR i v zahraničí. Spolupráce s dalšími uměleckými a vzdělávacími institucemi pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobré ráno,
existuje nějaká forma prezentace ve veřejném prostoru, která seznamuje veřejnost se studiem na DF JAMU?
Děkuji ZK


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobré ráno,
ano, kromě pravidelných inscenací v Divadelním studiu Marta a v Divadle na Orlí v Brně se bude prezentovat JAMU v rámci Pouličního průvodu s názvem“JAMU je víc než pravda…“, který proběhne 30.9. od 16.00 a začne před Divadelní fakultou na Mozartově 1. Tato akce je spojena nejen s prezentací JAMU, ale také s přijímáním studentů do 1. ročníku studia všech studijních oborů na DF.

S pozdravem

Veronika Broulíková

prof. PhDr. Veronika Broulíková
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo neslyšících

Foto

Studovala pedagogickou psychologii, ruský jazyk a literaturu a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako psycholožka ve speciálním poradenském centru pro sluchově postižené děti v Brně, nyní vyučuje na Divadelní fakultě JAMU v Brně, je aktuálně vedoucí Ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící. Spolupracovala např. se Sdružením pro kulturu sluchově postižených (SORDOS) a s Psychologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně v oblasti psychologie sluchově postižených osob.Dramaturgie inscenací AVDN,lektorská činnost v ČR i v zahraničí. Spolupráce s dalšími uměleckými a vzdělávacími institucemi pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobré ráno,
budou v příštím akademickém roce přijímací zkoušky na Váš obor a je možné osobně konzultovat požadavky k přijímacím zkouškám a případně průběh studia?
Děkuji MO


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobré ráno,

ano v akademickém roce 2020/2021 budeme otevírat 1. ročník bakalářského studia. Veškeré informace je možné konzultovat osobně a to jednak na celofakultním setkání s uchazeči o studium, které se koná každoročně 1. sobotu v listopadu nebo pak po osobní domluvě a to kdykoliv až do podání přihlášek ke studiu tzn. do konce února 2020.

S pozdravem

Veronika Broulíková

prof. PhDr. Veronika Broulíková
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo neslyšících

Foto

Studovala pedagogickou psychologii, ruský jazyk a literaturu a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako psycholožka ve speciálním poradenském centru pro sluchově postižené děti v Brně, nyní vyučuje na Divadelní fakultě JAMU v Brně, je aktuálně vedoucí Ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící. Spolupracovala např. se Sdružením pro kulturu sluchově postižených (SORDOS) a s Psychologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně v oblasti psychologie sluchově postižených osob.Dramaturgie inscenací AVDN,lektorská činnost v ČR i v zahraničí. Spolupráce s dalšími uměleckými a vzdělávacími institucemi pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Pěkné odpoledne,
spolupracují sluchově postižení studenti oboru Výchovná dramatika pro Neslyšící i s ostatními studenty jiných oborů na Divadelní fakultě JAMU?
Děkuji ZK


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Pěkné odpoledne,

ano určitě. Jednak v rámci divadelní inscenace ve Studiu Marta, kde se setkávají se studenty ostatních oborů a pak v rámci dalších projektů. Na úvod studia navíc mají studenti 1. ročníku všech oborů společný kurz profesní připravenosti, kde se vzájemně poznají hned na začátku studia. Pro neslyšící respektive sluchově postižené studenty je podle potřeby stále k dispozici tlumočnice do českého znakového jazyka.

Zdravím

Veronika Broulíková

prof. PhDr. Veronika Broulíková
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo neslyšících

Foto

Studovala pedagogickou psychologii, ruský jazyk a literaturu a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako psycholožka ve speciálním poradenském centru pro sluchově postižené děti v Brně, nyní vyučuje na Divadelní fakultě JAMU v Brně, je aktuálně vedoucí Ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící. Spolupracovala např. se Sdružením pro kulturu sluchově postižených (SORDOS) a s Psychologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně v oblasti psychologie sluchově postižených osob.Dramaturgie inscenací AVDN,lektorská činnost v ČR i v zahraničí. Spolupráce s dalšími uměleckými a vzdělávacími institucemi pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobré dopoledne,
bude se v příštím akademickém roce otevírat 1. ročním bakalářského studia výchovné dramatiky pro neslyšící ? A je možná nějaká konzultace k přijímacím zkouškám pro uchazeče ?
Děkuji Z.Kaloč


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobré ráno,

ano, pro akademický rok 2020/2021 se bude otvírat 1. ročník bakalářského studia. Oficiální konzultační den bude na začátku listopadu 2019 pro všechny uchazeče o studium na Divadelní fakultě. Individuální konzultace je možné si domlouvat přímo se mnou na : broulikova@jamu.cz.

Veronika Broulíková

prof. PhDr. Veronika Broulíková
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo neslyšících

Foto

Studovala pedagogickou psychologii, ruský jazyk a literaturu a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako psycholožka ve speciálním poradenském centru pro sluchově postižené děti v Brně, nyní vyučuje na Divadelní fakultě JAMU v Brně, je aktuálně vedoucí Ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící. Spolupracovala např. se Sdružením pro kulturu sluchově postižených (SORDOS) a s Psychologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně v oblasti psychologie sluchově postižených osob.Dramaturgie inscenací AVDN,lektorská činnost v ČR i v zahraničí. Spolupráce s dalšími uměleckými a vzdělávacími institucemi pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Pěkné odpoledne,
spolupracují s ČT:D na dětských pořadech také neslyšící tvůrci, herci, tlumočníci? Případně, jaké pořady pro děti to konkrétně jsou.
Děkuji.
ZK


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Hezký den,

ano spolupracují, konkrétně Česká televize Brno vytvořila již několik pořadů pro děti ve spolupráci se slyšícími i neslyšícími umělci a tlumočníky. Jsou to například: Pohádky pana Donutila, Pohádky a malé hry, Pohádky krále Jiřího, Zbojnické pohádky, Hopsasa a Doktor Žako. Všechny uvedené pořady pro děti jsou přístupné v archivu ČT.

S pozdravem

Veronika Broulíková

prof. PhDr. Veronika Broulíková
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo neslyšících

Foto

Studovala pedagogickou psychologii, ruský jazyk a literaturu a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako psycholožka ve speciálním poradenském centru pro sluchově postižené děti v Brně, nyní vyučuje na Divadelní fakultě JAMU v Brně, je aktuálně vedoucí Ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící. Spolupracovala např. se Sdružením pro kulturu sluchově postižených (SORDOS) a s Psychologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně v oblasti psychologie sluchově postižených osob.Dramaturgie inscenací AVDN,lektorská činnost v ČR i v zahraničí. Spolupráce s dalšími uměleckými a vzdělávacími institucemi pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Pěkné odpoledne,
připravujete nějaký zajímavý projekt například ve spolupráci s absolventy Vašeho oboru? Setkal jsem se s tím již v nedávné minulosti..
Děkuji ZK


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Pěkné odpoledne,

mohla bych například zmínit připravovaný projekt – pásmo-koncert uměleckého tlumočení písní Jiřího Bulise do českého znakového jazyka tak, aby jeho zajímavá tvorba mohla být zpřístupněna i neslyšícím zájemcům.

Zdravím

VB

prof. PhDr. Veronika Broulíková
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo neslyšících

Foto

Studovala pedagogickou psychologii, ruský jazyk a literaturu a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako psycholožka ve speciálním poradenském centru pro sluchově postižené děti v Brně, nyní vyučuje na Divadelní fakultě JAMU v Brně, je aktuálně vedoucí Ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící. Spolupracovala např. se Sdružením pro kulturu sluchově postižených (SORDOS) a s Psychologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně v oblasti psychologie sluchově postižených osob.Dramaturgie inscenací AVDN,lektorská činnost v ČR i v zahraničí. Spolupráce s dalšími uměleckými a vzdělávacími institucemi pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Pěkné odpoledne,
na festivalu Encounter/Setkání divadelních škol 2019 jsem zjistil, že bude v OFF programu i představení “Doživotí”…ve znakovém jazyce s tlumočením do českého jazyka. Je možné trochu přiblížit tento projekt?
Děkuji ZK


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Pěkné odpoledne,

Jedná se o experiment, který je zaměřen především na spolupráci neslyšících a slyšících tvůrců. Autorský tým směřoval především ke zkoumání procesu přípravy projektu, na využití znakového jazyka, znakované češtiny a dalších variací na jevišti. Každopádně je dobré toto experimentální představení vidět.

S pozdravem

Veronika Broulíková

prof. PhDr. Veronika Broulíková
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo neslyšících

Foto

Studovala pedagogickou psychologii, ruský jazyk a literaturu a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako psycholožka ve speciálním poradenském centru pro sluchově postižené děti v Brně, nyní vyučuje na Divadelní fakultě JAMU v Brně, je aktuálně vedoucí Ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící. Spolupracovala např. se Sdružením pro kulturu sluchově postižených (SORDOS) a s Psychologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně v oblasti psychologie sluchově postižených osob.Dramaturgie inscenací AVDN,lektorská činnost v ČR i v zahraničí. Spolupráce s dalšími uměleckými a vzdělávacími institucemi pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Zaměřujete se v oblasti divadla a výchovy pouze na děti a mládež nebo pracujete i s jinými cílovými skupinami?
M.Oweyssi


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Pěkné dopoledne,

kromě těchto cílových skupin se zaměřujeme například i na seniory(slyšící i neslyšící). Aktuálně zpracovala jedna ze studentek Ateliéru výchovné dramatiky pro Neslyšící sérii tvůrčích dílen pro seniory . Dílny jsou založeny na motivaci tzv. knižním divadelním představením „O muži, který sázel stromy“ (volně inspirováno novelou francouzského spisovatele Jeana Giona).

Veronika Broulíková

prof. PhDr. Veronika Broulíková
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo neslyšících

Foto

Studovala pedagogickou psychologii, ruský jazyk a literaturu a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako psycholožka ve speciálním poradenském centru pro sluchově postižené děti v Brně, nyní vyučuje na Divadelní fakultě JAMU v Brně, je aktuálně vedoucí Ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící. Spolupracovala např. se Sdružením pro kulturu sluchově postižených (SORDOS) a s Psychologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně v oblasti psychologie sluchově postižených osob.Dramaturgie inscenací AVDN,lektorská činnost v ČR i v zahraničí. Spolupráce s dalšími uměleckými a vzdělávacími institucemi pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobré dopoledne,
chtěl bych se zeptat zda budete připravovat k blížícímu se 30. výročí vzniku Vašeho ateliéru výchovné dramatiky pro Neslyšící nějakou souhrnou publikaci, která se týká historie ateliéru (divadelní projekty, pedagogické projekty, přesahy).
Děkuji.
Z.Kaloč


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobré dopoledne,

ano, chystáme se zmapovat historii, proměny a současnost našeho ateliéru od jeho vzniku v roce 1992.

Zdravím

Veronika Broulíková