divadlo a výchova pro Neslyšící

prof. PhDr. Veronika Broulíková
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo neslyšících

Foto

Studovala pedagogickou psychologii, ruský jazyk a literaturu a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako psycholožka ve speciálním poradenském centru pro sluchově postižené děti v Brně, nyní vyučuje na Divadelní fakultě JAMU v Brně, je aktuálně vedoucí Ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící. Spolupracovala např. se Sdružením pro kulturu sluchově postižených (SORDOS) a s Psychologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně v oblasti psychologie sluchově postižených osob.Dramaturgie inscenací AVDN,lektorská činnost v ČR i v zahraničí. Spolupráce s dalšími uměleckými a vzdělávacími institucemi pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Pěkný večer,
budete hrát ještě v divadelním studiu Marta nějaké reprízy inscenace Srdce v prachu, oči planoucí?
Děkuji
Zdeněk Kaloč


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Pěkný večer,

ano budou ještě poslední reprízy a to 31. 1. v 19.00 a 11.2. v 10.00 a v 19.00. Posílám odkaz: www.studiomarta.cz.

Srdečně zdravím

Veronika Broulíková