názvosloví

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph. D.
KATEGORIE TANEC >> Tanec, taneční terapie

Foto

Působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, kde přednáší sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata sociální kognice (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví. Taneční terapii studovala v průběhu zahraničních studijních stáží na univerzitě René Descartes v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a E.Lecourt) a v Seville (u C.Sepúlvedy). Vzdělání si doplňovala i směrem k dalším somaticky a systémově orientovaným terapeutickým směrům. Své zkušenosti shrnula v knize Terapie tancem, která vyšla v nakladatelství Grada r. 2012.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Ahoj,

Děkuji za podnětné připomínky, už na tom pracuji.

Zapomněla jsem se tě ještě zeptat na názvosloví. Někde používají termín
“kreativní tanec”, někde “terapeutický tanec” a nebo taky “kreativní
terapeutický tanec” – je to ten hlavní termín v mé práci a podle všeho je tím
přes různé názvy myšleno totéž. Tak bych si to ráda ujasnila. Myslíš, že je
terapeutický tanec tedy jako termín v pořádku i když není používán jen v
taneční terapii? V podstatě z toho mám dojem, že kreativní tanec je prostě
tanec ve kterém projevuješ svoji tvořivost ale nemusíš nutně vědomě pracovat s
jeho terapeutickým potenciálem. Na druhou stranu terapeutický tanec je
kreativní vždy, protože kdybys jen mechanicky opakovala nějaké pohyby, tak by
to moc terapeutické nebylo. Jak to vidíš ty? A mám o tom něco napsat do té
práce? Názvosloví je dost nejednotné. A chci, aby když si to přečte nějaká
mateřinka a bude v tom hledat inspiraci, aby si nemyslela, vida -terapie – tak
to není nic pro učitelku z MŠ.
Dita


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Milá Dito,

v odborné práci bych vymezila taneční (psycho)terapii a terapeutický tanec. Není potřeba přidávat přívlastek kreativní, máš naprostou pravdu v tom, že kreativní musí být vždy. Pokud bys užívala jen “kreativní tanec”, vedlo by mě to spíše směrem k modernímu výrazovému tanci nebo k taneční improvizaci. Pokud, chceš, aby Tvá práce oslovila kolegyně z MŠ, možná můžeš přemýšlet o obecnějším názvu, který slovo terapeutický nebude obsahovat vůbec: třeba Tanec jako nástroj osobnostního rozvoje a seberegulace nebo Tanec a možnosti jeho využití v předškolním vzdělávání nebo Tanec pro rozvoj individuality i pospolitosti předškolních dětí.

S pozdravem

Jarka