rituál díkůvzdání v primitivní expresi

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph. D.
KATEGORIE TANEC >> Tanec, taneční terapie

Foto

Působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, kde přednáší sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata sociální kognice (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví. Taneční terapii studovala v průběhu zahraničních studijních stáží na univerzitě René Descartes v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a E.Lecourt) a v Seville (u C.Sepúlvedy). Vzdělání si doplňovala i směrem k dalším somaticky a systémově orientovaným terapeutickým směrům. Své zkušenosti shrnula v knize Terapie tancem, která vyšla v nakladatelství Grada r. 2012.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Ahoj Jarko,
nedávno jsme s Tebou absolvovali seminář terapeutického tance, během kterého jsme tančili i rituál díkůvzdání na bubny. Nemohu si přesně vzpomenout na popěvek a celou pohybovou variaci. Mohla bys ji, prosím, připomenout?
Děkuji, Magda


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Ahoj Magdi,

děkuji za zájem, připomenu moc ráda.

Skupina stojí v řadách proti vedoucímu. Začínáme prostými 8 kroky vpřed na 8 dob, 8 dob přešlapujeme z nohy na nohu na místě, 8 kroků vzad na 8 dob a opět přešlapujeme na 8 dob na místě. Zdravíme zemi kolem sebe, nebe nad sebou, celou tu krásu přijímáme do sebe a jsme vděční, že můžeme. Pohybovou sekvenci doprovází zpěv: „á-mari-jé, á-mari-já, é-ja-lá, é-ja-lá, á-mari-jé, á-mari-já, é-ja-lá, eja, é-ja-lá“.

Na první 4 doby jdeme vpřed, pravou rukou zdravíme zemi před sebou a směrem doprava („á-mari-jé“), na druhé 4 doby zdravíme levou rukou zemi před sebou a směrem doleva („á-mari-já“). Na další 4 doby přešlapujeme z nohy na nohu na místě a pravou rukou zdravíme nebe nad sebou („é-ja-lá“), na další 4 doby totéž levou rukou („é-ja-lá“). Následuje chůze vzad na 8 dob, na první 4 doby uzavíráme krásu do sebe pravou rukou („á-mari-jé“), na druhé 4 doby levou rukou („á-mari-já“). Následuje 8 dob přešlapován&iacu te; na m ístě s lehkou poklonou vždy na 1. dobu („é-ja-lá, eja, é-ja-lá“). Ruce jsou volně překřížené před tělem, vymění se v závěru fráze, aby pravá ruka byla dále od těla a byla nachystaná k opakování celé pohybové sekvence zároveň s chůzí vpřed.

Obměny: pohybová sekvence se provádí do všech čtyř světových stran, účastníci s tímto druhem pohybu procházejí mezi sebou a vzdávají si úctu navzájem. Na závěr je vhodné vytvořit kruh, členové skupiny mohou pokračovat ještě chvíli v tanci i ve zpěvu bez doprovodu bubnů.

Srdečně zdraví

Jarka

rituál díkůvzdání v primitivní expresi

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph. D.
KATEGORIE TANEC >> Tanec, taneční terapie

Foto

Působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, kde přednáší sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata sociální kognice (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví. Taneční terapii studovala v průběhu zahraničních studijních stáží na univerzitě René Descartes v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a E.Lecourt) a v Seville (u C.Sepúlvedy). Vzdělání si doplňovala i směrem k dalším somaticky a systémově orientovaným terapeutickým směrům. Své zkušenosti shrnula v knize Terapie tancem, která vyšla v nakladatelství Grada r. 2012.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Ahoj Jarko,
nedávno jsme s Tebou absolvovali seminář terapeutického tance, během kterého jsme tančili i rituál díkůvzdání na bubny. Nemohu si přesně vzpomenout na popěvek a celou pohybovou variaci. Mohla bys ji, prosím, připomenout?
Děkuji, Magda


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Ahoj Magdi,

děkuji za zájem, připomenu moc ráda.

Skupina stojí v řadách proti vedoucímu. Začínáme prostými 8 kroky vpřed na 8 dob, 8 dob přešlapujeme z nohy na nohu na místě, 8 kroků vzad na 8 dob a opět přešlapujeme na 8 dob na místě. Zdravíme zemi kolem sebe, nebe nad sebou, celou tu krásu přijímáme do sebe a jsme vděční, že můžeme. Pohybovou sekvenci doprovází zpěv: „á-mari-jé, á-mari-já, é-ja-lá, é-ja-lá, á-mari-jé, á-mari-já, é-ja-lá, eja, é-ja-lá“.

Na první 4 doby jdeme vpřed, pravou rukou zdravíme zemi před sebou a směrem doprava („á-mari-jé“), na druhé 4 doby zdravíme levou rukou zemi před sebou a směrem doleva („á-mari-já“). Na další 4 doby přešlapujeme z nohy na nohu na místě a pravou rukou zdravíme nebe nad sebou („é-ja-lá“), na další 4 doby totéž levou rukou („é-ja-lá“). Následuje chůze vzad na 8 dob, na první 4 doby uzavíráme krásu do sebe pravou rukou („á-mari-jé“), na druhé 4 doby levou rukou („á-mari-já“). Následuje 8 dob přešlapován&iacu te; na m ístě s lehkou poklonou vždy na 1. dobu („é-ja-lá, eja, é-ja-lá“). Ruce jsou volně překřížené před tělem, vymění se v závěru fráze, aby pravá ruka byla dále od těla a byla nachystaná k opakování celé pohybové sekvence zároveň s chůzí vpřed.

Obměny: pohybová sekvence se provádí do všech čtyř světových stran, účastníci s tímto druhem pohybu procházejí mezi sebou a vzdávají si úctu navzájem. Na závěr je vhodné vytvořit kruh, členové skupiny mohou pokračovat ještě chvíli v tanci i ve zpěvu bez doprovodu bubnů.

Srdečně zdraví

Jarka