Vážená paní doktorko, mám ještě jeden dotaz. Tance chasidských Židů mají podle Vás náplň sdružovací, tedy posílení vztahů v rámci komunity, nebo třeba ješivy. Nebo náplň pohybovou s vyjádřením prosté radosti, jak to skupinový tanec přináší, nebo může jít o jistou cestu k extázi a spojení s bohem.

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph. D.
KATEGORIE TANEC >> Tanec, taneční terapie

Foto

Působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, kde přednáší sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata sociální kognice (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví. Taneční terapii studovala v průběhu zahraničních studijních stáží na univerzitě René Descartes v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a E.Lecourt) a v Seville (u C.Sepúlvedy). Vzdělání si doplňovala i směrem k dalším somaticky a systémově orientovaným terapeutickým směrům. Své zkušenosti shrnula v knize Terapie tancem, která vyšla v nakladatelství Grada r. 2012.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Vážená paní doktorko,
mám ještě jeden dotaz. Tance chasidských Židů mají podle Vás náplň sdružovací, tedy posílení vztahů v rámci komunity, nebo třeba ješivy? Nebo náplň pohybovou s vyjádřením prosté radosti, jak to skupinový tanec přináší, nebo může jít o jistou cestu k extázi a spojení s bohem?


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Vážený pane Menšíku,

současnými chasidskými tanci jsem se dosud nezabývala, co se týká historie, podle dochovaných zmínek v textech Starého zákona můžeme usuzovat, že Hebrejci považovali tanec za formu prosby nebo výraz radosti.

Jako příklad můžeme uvést následující úryvek:

§§§

„I vzala Maria prorokyně, sestra Aronova, buben v ruku svou, a vyšly za ní všecky ženy s bubny a s píšťalami. I odpovídala jim Maria: Zpívejte Hospodinu, poněvadž slavně zveleben jest, koně i s jezdcem uvrhl do moře.“

(Exodus 15/20, 21)

S pozdravem

J. Dosedlová