vzdělávání v primitivní expresi

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph. D.
KATEGORIE TANEC >> Tanec, taneční terapie

Foto

Působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, kde přednáší sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata sociální kognice (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví. Taneční terapii studovala v průběhu zahraničních studijních stáží na univerzitě René Descartes v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a E.Lecourt) a v Seville (u C.Sepúlvedy). Vzdělání si doplňovala i směrem k dalším somaticky a systémově orientovaným terapeutickým směrům. Své zkušenosti shrnula v knize Terapie tancem, která vyšla v nakladatelství Grada r. 2012.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den,
rád bych se zeptal, kde je možné se vzdělávat v primitivní expresi. Jsou kurzy jen ve Francii?
Děkuji Vám za odpověď.
Radek Šíp


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, Radku,

centrum vzdělávání v primitivní expresi je opravdu ve Francii. Zajišťuje ho především Atelier du Geste Rythmé v Paříži pod vedením France Schott-Billmann. Posílám link na aktuální nabídku kurzů https://www.drlst.org/ Existuje Evropská asociace praktiků primitivní exprese, která představuje přehled míst, kde je primitivní exprese realizována (ve Francii a ve Španělsku) https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1iuGrwpqMTJDmsidyi0Uh4s5MMLE&hl=fr&ll=44.635668359210136%2C2.256773265455422&z=6. Tady jsem narazila na článek v angličtině, který publikoval i autoř i z Řecka a Itálie https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199949298.001.0001/oxfordhb-9780199949298-e-57. A nakonec ještě link na krátký informační film natočený s France Schott-Billmann v anglické verzi https://www.youtube.com/watch?v=K5jr_VDG5RI.

Doufám, že Vám tyto informace aspoň trochu pomohou v orientaci.

Srdečně zdraví

J. Dosedlová