Facing

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph. D.
KATEGORIE TANEC >> Tanec, taneční terapie

Foto

Působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, kde přednáší sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata sociální kognice (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví. Taneční terapii studovala v průběhu zahraničních studijních stáží na univerzitě René Descartes v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a E.Lecourt) a v Seville (u C.Sepúlvedy). Vzdělání si doplňovala i směrem k dalším somaticky a systémově orientovaným terapeutickým směrům. Své zkušenosti shrnula v knize Terapie tancem, která vyšla v nakladatelství Grada r. 2012.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Ráda bych se zeptala, kde bych se dozvěděla více o práci s facingem v taneční terapii. Co přesně tento termín znamená a co vše obnáší.

Děkuji a přeji pěkný den.

Dita Majerová


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, Dito,

facing je práce s očním kontaktem. V běžném životě i v terapii je důležitou složkou neverbální komunikace, jednou z hlavních cest navázání kontaktu s druhými lidmi.

Somatické terapie rozlišují dva způsoby pohledu: připravený ke kontaktu a defenzivní. Defenzivní způsob očního kontaktu se projevuje upřeným pohledem, bdělým pozorováním (výraz kontroly) nebo zasněným pohledem. Klienty s tímto typem pohledu může terapeut požádat, aby zavřeli oči; většinou dojde k lepšímu kontaktu klientů s vlastními prožitkovými obsahy. Jestliže je klient více připraven ke kontaktu, jeho oči reagují flexibilně na oční kontakt terapeuta, což usnadňuje vyjádření různých emočních obsahů.

Zavření očí může představovat obranu i připravenost vstoupit do kontaktu se svým vnitřním zážitkovým světem (Vašina, 1999, 2013).