tanec a náboženství

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph. D.
KATEGORIE TANEC >> Tanec, taneční terapie

Foto

Působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, kde přednáší sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata sociální kognice (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví. Taneční terapii studovala v průběhu zahraničních studijních stáží na univerzitě René Descartes v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a E.Lecourt) a v Seville (u C.Sepúlvedy). Vzdělání si doplňovala i směrem k dalším somaticky a systémově orientovaným terapeutickým směrům. Své zkušenosti shrnula v knize Terapie tancem, která vyšla v nakladatelství Grada r. 2012.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den,
zajímalo by mě, proč křesťanství nevyužívá tanec pro náboženské obřady podobně jako některá jiná náboženství.
Děkuji za odpověď,
Pavek Menšík


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Vážený pane Menšíku,

děkuji Vám za zajímavou otázku. Křesťanské náboženství tanec odmítlo v reakci na úpadkové zábavy Říma, ve kterém vznikalo. Jestliže se v dřívějších dobách tančilo na počest bohů a pro ně, od úsvitu křesťanství je tanec naopak považován za aktivitu, která směřuje proti bohu.

Křest nemohl rázem vypudit všechny starodávné obyčeje, ani tance doprovázející pohanské obřady. Lid jimi začal bez všech zlých úmyslů oslavovat křesťanské svátky. Důstojný tanec v průvodu za zpěvu náboženských hymnů byl církví nejdříve trpěn, ale už roku 622 koncil vyhlásil, že provázení církevních slavností tanečními průvody se podobá obřadům předkřesťanským, tedy hříšným (Bourcier, 1994). Bourcier (1989) uvádí dva hlavní důvody, pro které církev nemohla tanec přijmout:

1. Byl pro ni nepřijatelný sexuální náboj a násilí dionýských svátků v době úpadkového Říma.

2. Do systému přísně vybudované hierarchie církve a jejích dogmat nemohl zapadat transovní tanec jako prostředek přímého kontaktu věřícího s bohem.