odborné zdroje

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph. D.
KATEGORIE TANEC >> Tanec, taneční terapie

Foto

Působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, kde přednáší sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata sociální kognice (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví. Taneční terapii studovala v průběhu zahraničních studijních stáží na univerzitě René Descartes v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a E.Lecourt) a v Seville (u C.Sepúlvedy). Vzdělání si doplňovala i směrem k dalším somaticky a systémově orientovaným terapeutickým směrům. Své zkušenosti shrnula v knize Terapie tancem, která vyšla v nakladatelství Grada r. 2012.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Ahoj Jarko,

v běžné školce máme spoustu aktivit, kde jsou podobné prvky, které se používají i v terapeutickém tanci (práce s hlasem,
dotekem, vnímáním těla apod.) a je užitečné vědět o jejich možnostech využití víc. Např. často s dětmi tancujeme společné tanečky, ale ne každý ví, že kromě toho, že se u toho děti rozhýbou, věnují hudbě, zpěvu atd, to může mí dopad i na skupinu a vztahy v ní.

Potřebovala bych najít nějakou oporu v literatuře týkající se “účinných prvků terapeutického tance”. Použila jsem něco ze své zkušenosti, něco z biodanzy a dost z toho, co jsi psala o primitivní expresi a účinných prvcích na tělo zaměřených terapií, jako práce s hlasem, rytmem, skupinou, rituálem, vnímáním těla, s kreativitou a objevováním nových způsobů pohybu, práce s dotekem… Ta poslední se u těch mrňousků přímo nabízí, protože někteří se prakticky ani
ještě neumí jinak zapojit do skupiny – protože neumí mluvit ale přesto jsou rádi, když se společně třeba pohoupáme v kruhovém objetí, nebo se stulíme na
jednu velkou hromadu, zvlášť když to je ještě s nějakou pěknou motivací.

Nevíš, jestli o tom někde není něco, co by bylo dobré prostudovat? Tedy
konkrétně o účinných prvcích v terapeutickém tanci. A nebo se dá v podstatě
vycházet z toho, co uvádíš jako účinné prvky na tělo zaměřených terapií s tím,
že se stejné prvky mohou používat i v terapeutickém tanci, jen nejde o terapii
ale o seberozvojové aktivity?

Děkuju moc za radu.

Ahoj, Dita


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Ahoj Dito,
Tvou práci považuji v kontextu pedagogického vedení předškolních dětí za zajímavou a velmi přínosnou.
Co se týká zdrojů, všechny souhrnně a řádně cituji ve své knize Terapie tancem (vyšlo v nakladatelství Grada r. 2012), takže se můžeš podívat na odkazy v textu a příslušný seznam literatury. France Schott-Billmann, jako hlavní představitelka primitivní exprese, má už i nějaké články v angličtině, ne jenom ve francouzštině.

Účinné terapeutické prvky jsou společné pro všechny body-terapie, terapeutický tanec nevyjímaje. V rámci terapeutického tance se s nimi pracuje s cílem osobnostního rozvoje účastníků, zvýšení míry jejich well-being a posílení koheze skupiny, přesně jak píšeš.

Hodně zdaru přeje

Jarka Dosedlová