PaedDr. Petr Hanák, Ph. D.
KATEGORIE VÝTVARNÁ VÝCHOVA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Pracuje již 32 roků v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podílel se na tvorbě řady metodik a kursů v oblasti arteterapie, muzikoterapie, canisterapie a dalších intervenčních technik pro tuto cílovou skupinu. Pracuje na pozici ředitele Ibsenky Brno - školy určené pro žáky s potřebou vyšší podpory z důvodů zdravotního postižení a ředitele speciálně pedagogického centra. Podílel se a podílí se na realizaci projektů podporovaných pro oblast OPVK a OPVVV. Lektoruje v kursech organizovaných SSS Brno, NÚV Praha a podílí se také na výuce studentů na PdF UP Olomouc.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, moc by mě zajímal Váš názor na práci s grafickými programy. Začlenil byste je do předmětu VV nebo ICT?


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, podle mého názoru by bylo vhodné zařazení spíše do předmětu ICT i když jde vlastně o mezioborové propojení předmětu výchovného s předmětem technickým. Práce s grafickými programy bude pro žáky náročná, ale zároveň zajímavá, inspirující a při vhodně zvoleném postupu i dobře motivující.

Hodně úspěchů v práci s grafickými „prográmky“.

PaedDr. Petr Hanák, Ph. D.
KATEGORIE VÝTVARNÁ VÝCHOVA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Pracuje již 32 roků v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podílel se na tvorbě řady metodik a kursů v oblasti arteterapie, muzikoterapie, canisterapie a dalších intervenčních technik pro tuto cílovou skupinu. Pracuje na pozici ředitele Ibsenky Brno - školy určené pro žáky s potřebou vyšší podpory z důvodů zdravotního postižení a ředitele speciálně pedagogického centra. Podílel se a podílí se na realizaci projektů podporovaných pro oblast OPVK a OPVVV. Lektoruje v kursech organizovaných SSS Brno, NÚV Praha a podílí se také na výuce studentů na PdF UP Olomouc.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, mám dotaz: chtěla bych v rámci VV a pracovních činností (6. ročník) zrenovovat židle ve třídě. Měla bych představu, že každý žák bude pracovat dle vlastní fantazie. Mohl by jste mi doporučit postup a hlavně jaké barvy by byly nejvhodnější?


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, pro váš dotaz, který je ryze praktický, navrhuji toto řešení: – židle omýt jarovou barvou, v nutných případech obrousit, stačí smirkovým papírem. Použít balakrylové barvy 1 – 2 nátěry bílým odstínem a teprve po důkladném zaschnutí další odstíny. Pokud si budou žáci tvořit i vlastní motivy, doporučuji předkreslit tužkou.

Po dokončení, nechat i několik dnů zaschnout ( i když balakryl schne rychle) a natřít 1-2 vrstvami bezbarvého laku (např. Balakryl Uni lesk), lze použít i lak mat nebo lak spray. Přeji hodně praktických úspěchů s vašimi žáky.

PaedDr. Petr Hanák, Ph. D.
KATEGORIE VÝTVARNÁ VÝCHOVA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Pracuje již 32 roků v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podílel se na tvorbě řady metodik a kursů v oblasti arteterapie, muzikoterapie, canisterapie a dalších intervenčních technik pro tuto cílovou skupinu. Pracuje na pozici ředitele Ibsenky Brno - školy určené pro žáky s potřebou vyšší podpory z důvodů zdravotního postižení a ředitele speciálně pedagogického centra. Podílel se a podílí se na realizaci projektů podporovaných pro oblast OPVK a OPVVV. Lektoruje v kursech organizovaných SSS Brno, NÚV Praha a podílí se také na výuce studentů na PdF UP Olomouc.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Vážený pane doktore,

ráda bych se zeptala, jaký je rozdíl mezi běžnou hodinou výtvarné výchovy a hodinou VV, která v sobě zahrnuje arteterapii nebo arteterapeutické prvky (např. v ZŠ Speciální). V čem se od sebe odlišují?

Děkuji a přeji krásný den,

E. Párová


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, k vaší otázce k rozdílnému pojetí hodin výtvarné výchovy:

formálně je hodina VV zařazena běžně v rozvrhu, ať už je realizována jako arteterapie či hodina VV s prvky artefiletiky. Běžná hodina VV je spíše zaměřena na zvládnutí zadaného tématu vybranou technikou, dle názoru mojí kolegyně výtvarnice – učitelky VV- jde spíše o osvojení si postupů a dané techniky. Hodina arteterapie bývá v naší škole / ve třídách ZŠ speciální/ zaměřena většinou na uvolnění, odreagování či dodání sebevědomí. Převládajícími výrazovými prostředky jsou výtvarné aktivity v kombinaci s dalšími (muzikoterape, psychomotorika, aromaterapie…) Hodiny VV zaměřené artefileticky zařazuje kolegyně často. Jedná se o strukturovanou hodinu, kdy je kladen důraz nejen na tvorbu ale i poznávání a sebepoznávání skrze dialog nad expresivními tvůrčími technikami.

Zdravím a přeji hodně úspěchů ve výtvarce J Petr Hanák

PaedDr. Petr Hanák, Ph. D.
KATEGORIE VÝTVARNÁ VÝCHOVA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Pracuje již 32 roků v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podílel se na tvorbě řady metodik a kursů v oblasti arteterapie, muzikoterapie, canisterapie a dalších intervenčních technik pro tuto cílovou skupinu. Pracuje na pozici ředitele Ibsenky Brno - školy určené pro žáky s potřebou vyšší podpory z důvodů zdravotního postižení a ředitele speciálně pedagogického centra. Podílel se a podílí se na realizaci projektů podporovaných pro oblast OPVK a OPVVV. Lektoruje v kursech organizovaných SSS Brno, NÚV Praha a podílí se také na výuce studentů na PdF UP Olomouc.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den,

s dětmi ve škole jsem ve výtvarné výchově začala malovat plátěné tašky na přezůvky. Jelikož barvy na textil jsou dražší, chtěla jsem se zeptat, zda máte nějaké zkušenosti s akrylovými barvami, které se prodávají ve větším balení a vychází finančně lépe… Zajímá mě, zda se při praní nevyperou.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, paní učitelko,

Ve vašem případě akrylové barvy můžete využít, ale je třeba je “zažehlit” po rubové str. nebo přes pečící papír. Prát pak ručně v teplé vodě s použitím buď vlasového šamponu nebo sprchového gelu. Prací prášek nebo gel bych nedoporučoval.

Hodně inspirativní tvorby přeje Petr Hanák

PaedDr. Petr Hanák, Ph. D.
KATEGORIE VÝTVARNÁ VÝCHOVA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Pracuje již 32 roků v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podílel se na tvorbě řady metodik a kursů v oblasti arteterapie, muzikoterapie, canisterapie a dalších intervenčních technik pro tuto cílovou skupinu. Pracuje na pozici ředitele Ibsenky Brno - školy určené pro žáky s potřebou vyšší podpory z důvodů zdravotního postižení a ředitele speciálně pedagogického centra. Podílel se a podílí se na realizaci projektů podporovaných pro oblast OPVK a OPVVV. Lektoruje v kursech organizovaných SSS Brno, NÚV Praha a podílí se také na výuce studentů na PdF UP Olomouc.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den pane doktore,

zajímal by mě Váš názor na práci s keramickou hlínou u žáků v ZŠ. Využívat klasickou keramickou hlínu pro modelování nebo šamotovou? A z toho plyne 2.otázka – stačí pouze jeden výpal, když se nebude výrobek po 1. výpalu glazovat?

Děkuji Vám za odpověď a byla bych moc ráda, kdyby jste připojil nějaký příklad z praxe.

Přeji krásné dny .

Denisa Musilová


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Vážená paní Musilová, milá kolegyně, k vaší dvojotázce sděluji:
1. výpal – jedná se o výpal bez glazur, tzv. “přežah” na teplotu do 1000°°, většinou 900 °

2. výpal – povrch výrobků se opatří glazurou, tudíž vzniká jednak estetický efekt a jednak činí povrch nepropustným.

Z tohoto důvodů je důležitý i 2. výpal. Pouze v případě. kdy se jedná o drobné ozdoby, zápichy atd. a mají mít funkci pouze “přírodní “doplněk do květináčů, na větve atd, je možné využít jen 1 výpal. K tomu však klidně poslouží i samotvrdnoucí hmota.

Hezký den přeje Petr Hanák

PaedDr. Petr Hanák, Ph. D.
KATEGORIE VÝTVARNÁ VÝCHOVA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Pracuje již 32 roků v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podílel se na tvorbě řady metodik a kursů v oblasti arteterapie, muzikoterapie, canisterapie a dalších intervenčních technik pro tuto cílovou skupinu. Pracuje na pozici ředitele Ibsenky Brno - školy určené pro žáky s potřebou vyšší podpory z důvodů zdravotního postižení a ředitele speciálně pedagogického centra. Podílel se a podílí se na realizaci projektů podporovaných pro oblast OPVK a OPVVV. Lektoruje v kursech organizovaných SSS Brno, NÚV Praha a podílí se také na výuce studentů na PdF UP Olomouc.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Vážený pane doktore,

zajímal by mě Váš názor na využívání netradičnch výtvarných technik v předmětu VV. Mám na mysli smaltování, malbu na hedvábí, na textil, decoupage, aranžování aj.? Nebo jste zastáncem klasické malby a kresby? Co preferujete v hodinách VV?

Děkuji za Vaše názory


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Vážená kolegyně, jsem bytostně zastáncem alternativ ve všem, nic není univerzální, nic není dogma. Myslím, že podobně jako u zooterapií, kde jsou vhodná téměř všechna zvířata /zde záleží na vztahu klientů, žáků k jednotlivým druhům/ tak i ve výtvarné výchově je vhodné měnit techniky, styly metody a formy práce. Určitě vaši kreativitu schvaluji.

Hezký den a hodně životní kreativity. Petr Hanák

PaedDr. Petr Hanák, Ph. D.
KATEGORIE VÝTVARNÁ VÝCHOVA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Pracuje již 32 roků v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podílel se na tvorbě řady metodik a kursů v oblasti arteterapie, muzikoterapie, canisterapie a dalších intervenčních technik pro tuto cílovou skupinu. Pracuje na pozici ředitele Ibsenky Brno - školy určené pro žáky s potřebou vyšší podpory z důvodů zdravotního postižení a ředitele speciálně pedagogického centra. Podílel se a podílí se na realizaci projektů podporovaných pro oblast OPVK a OPVVV. Lektoruje v kursech organizovaných SSS Brno, NÚV Praha a podílí se také na výuce studentů na PdF UP Olomouc.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Domníváte se, že u žáků s LMP je nutné striktně vycházet z témat uvedených v tematických plánech předmětu VV? Nebo lze aktuálně využít impulzivitu a představivost žáka? Nebude změna tématu předmětem připomínky hospitační činnosti či ČŠI?


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Vážená paní učitelko,

při výtvarné výchově, která je kreativní aktivitou je zřejmé, že musíme akceptovat zdravotní stav a aktuální situaci žáků. U žáků s mentálním deficitem je toto hledisko ještě významnější. Určitě nemusíte mít strach z kontroly ředitele nebo ČŠI pokud si změnu ve výuce dokážete odborně obhájit.

Přeji hodně kladné odezvy při vaší práci. Petr Hanák

PaedDr. Petr Hanák, Ph. D.
KATEGORIE VÝTVARNÁ VÝCHOVA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Pracuje již 32 roků v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podílel se na tvorbě řady metodik a kursů v oblasti arteterapie, muzikoterapie, canisterapie a dalších intervenčních technik pro tuto cílovou skupinu. Pracuje na pozici ředitele Ibsenky Brno - školy určené pro žáky s potřebou vyšší podpory z důvodů zdravotního postižení a ředitele speciálně pedagogického centra. Podílel se a podílí se na realizaci projektů podporovaných pro oblast OPVK a OPVVV. Lektoruje v kursech organizovaných SSS Brno, NÚV Praha a podílí se také na výuce studentů na PdF UP Olomouc.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, zajímalo by mě, kde jsou všude v České republice výtvarné galerie. Jsou jenom v krajských městech? Děkuji za odpověď.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den,
v České republice je poměrně hustá síť výtvarných galerií ve vztahu k velikosti naší země a počtu obyvatel, což je určitě dobře. Níže posílám seznam galerií:

· Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

· Galerie hlavního města Prahy

· Galerie Klatovy / Klenová

· Galerie moderního umění v Hradci Králové

· Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

· Galerie umění Karlovy Vary

· Galerie výtvarného umění v Chebu

· Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

· Galerie výtvarného umění v Hodoníně

· Galerie výtvarného umění v Náchodě

· Galerie výtvarného umění v Ostravě

· Horácká galerie Nové Město na Moravě

· Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

· Lidická galerie / Památník Lidice

· Městská galerie Litomyšl

· Městská galerie Vysoké Mýto

· Městské muzeum a galerie Břeclav

· Museum Kampa

· Muzeum města Brna

· Muzeum umění a designu Benešov

· Muzeum umění Olomouc

· Oblastní galerie v Liberci

· Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

· Rabasova galerie Rakovník

· Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

· Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

· Východočeská galerie v Pardubicích

· Západočeská galerie v Plzni

· Alšova jihočeská galerie

PaedDr. Petr Hanák, Ph. D.
KATEGORIE VÝTVARNÁ VÝCHOVA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Pracuje již 32 roků v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podílel se na tvorbě řady metodik a kursů v oblasti arteterapie, muzikoterapie, canisterapie a dalších intervenčních technik pro tuto cílovou skupinu. Pracuje na pozici ředitele Ibsenky Brno - školy určené pro žáky s potřebou vyšší podpory z důvodů zdravotního postižení a ředitele speciálně pedagogického centra. Podílel se a podílí se na realizaci projektů podporovaných pro oblast OPVK a OPVVV. Lektoruje v kursech organizovaných SSS Brno, NÚV Praha a podílí se také na výuce studentů na PdF UP Olomouc.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den,
zajímalo by mě, jak výchovně působit na žáky ve výtvarné výchově. Jde to vůbec?
 


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den,
děkuji za Váš dotaz.
Výchova a vzdělávání dětí a žáků vlastně probíhá kontinuálně ve všech oblastech vzdělávání, ve všech předmětech včetně výtvarné výchovy. V rámci „výtvarky“ to lze rozdělit  do několika témat a forem  během celého školního roku.
Ve výtvarné výchově využíváme různé techniky malování a různé materiály např. prstové barvy, tempery, „vodovky“, olejové barvy, různé materiály (barevný písek, kamínky atd.) a také např. „pískovničku“.  V rámci výtvarné výchovy se dá připomenout a využít nejrůznějších svátků nebo výročí, které aktuálně ve školním roce např. Vánoce, Den matek, Velikonoce, ale i roční období (jaro, léto, podzim, zima).

PaedDr. Petr Hanák, Ph. D.
KATEGORIE VÝTVARNÁ VÝCHOVA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Pracuje již 32 roků v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podílel se na tvorbě řady metodik a kursů v oblasti arteterapie, muzikoterapie, canisterapie a dalších intervenčních technik pro tuto cílovou skupinu. Pracuje na pozici ředitele Ibsenky Brno - školy určené pro žáky s potřebou vyšší podpory z důvodů zdravotního postižení a ředitele speciálně pedagogického centra. Podílel se a podílí se na realizaci projektů podporovaných pro oblast OPVK a OPVVV. Lektoruje v kursech organizovaných SSS Brno, NÚV Praha a podílí se také na výuce studentů na PdF UP Olomouc.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Zajímalo by mě, zda se dá ve výtvarné výchově pracovat s teplými a studenými barvami a které to vlastně jsou.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den,
 
K dotazu sděluji:
 
Teplé barvy jsou červená, oranžová, žlutočervená, žlutá, zelenožlutá, zelená. Jejich společným znakem je, že obsahují žlutou. Tradičně se spojují s ohněm a Sluncem, protože vyvolávají dojem tepla. 
Studené barvy jsou modrozelená, modrá, fialověmodrá, fialová, červenofialová.
 
Například v některých zdravotnických zařízeních, kde se aplikuje tzv.  barevná terapie, mají vlastnosti studené a teplé barvy velmi důležitou roli. Při návratu do barevného kruhu /kruh složený z barevných odstínů/  vidíme, že žlutá barva je nejsvětlejší a nejlehčí a fialová barva je nejtmavší. To znamená, že tyto dvě barvy tvoří nejsilnější kontrast mezi světlem a temnotou. Aby se jakákoli barva stávala teplejší, měla by být přidána například  žlutá a pokud potřebujete udělat chladnější odstín, přidá se k této barvě modrá barva.
Těchto kontrastů a možného propojení můžeme využívat v rozvíjení estetického cítění žáků také v hodinách výtvarné výchovy.
 
Petr Hanák