Tým projektu IMUZA přeje krásné Vánoce všem účastníkům projektu z partnerských institucí.

Nachystali jsme si pro účastníky projektu vánoční dárek v podobě pozvánky na zážitkový taneční workshop pod vedením skvělé lektorky a taneční terapeutky Jaroslavy Dosedlové. Dvoudenní kurz s názvem Terapeutickým tancem k radosti z pospolitosti bude vycházet především ze směru primitivní exprese, což je široce aplikovatelná technika inspirovaná archaickými tanci doprovázenými hrou na buben.

Akce se koná na Valaškově gruntu v bouzovských lesích a stráních ve dnech 3.-5.5. 2019.

Účast na kurz je ZDARMA, včetně stravování a ubytování 

Kapacita kurzu je pouhých 20 míst, neváhejte si zamluvit to své na emailové adrese: martina.friedlova@upol.cz

Anotaci ke kurzu naleznete zde: anotace_terapeutický_tanec_Dosedlová

Přejeme poklidné prožití vánočních svátků.

Těšíme se na další inspirativní setkání v roce 2019.

Tým projektu IMUZA

V rámci zpracování klíčové aktivity týkající se inovací RVP a ŠVP ve vzdělávání s ohledem na problematiku inkluzivního vzdělávání zveřejňujeme k pročtení aktuálně zpracované návrhy inovaí RVP a ŠVP pro MŠ,ZŠ, ZUŠ a konzervatoře.

Dokumenty naleznete na tomto odkazu: https://www.imuza.upol.cz/site/index.php/vystupy-z-projektu/manualy-svp-a-rvp-inovace/

V případě komentářů, postřehů a námětů opírající se o vaši zkušenost z praxe se na nás obraťte. Jsme otevřeni podnětné diskuzi.

6. listopadu proběhl v Kulturním domě Rubín v Brně druhý  ročník festivalu scénických forem pod názvem „Setkání” pod záštitou MŠ, ZŠ speciální a praktické školy Ibsenka Brno. Jednodenní festival byl zaměřen na prezentaci divadelních, hudebních a tanečních aktivit žáků praktických škol jednoletých a dvouletých. Soutěžní přehlídky se zúčastnilo 6 škol, odborná porota měla nelehký úkol vybrat ty nejlepší. Všichni účastníci byli oceněni za samostatnost, kreativitu, humor a celkovou angažovanost při tvorbě vystoupení.  Kromě diplomů a čestných uznaní si především mladí herci a umělci odnesli mnoho pozitivních zážitků ze společného setkání.

Cílem festivalu je založení tradice setkávání žáků a učitelů praktický škol a vytvoření prostoru pro vzájemnou konzultaci a výměnu zkušeností v oblasti uměleckých a umělecko-terapeutických aktivit. Projekt svou otevřeností zároveň nabízí možnost prezentovat umělecké aktivity žáků s mentálním postižením široké veřejnosti. Jedná se o jedinečný projekt svého druhu v České Republice.

Na ilustrativní foto z proběhlé akce se můžete podívat v naší FOTOGAlERII 

Čtyřdenní akreditovaný kurz MŠMT pro pedagogické pracovníky proběhl ve dvou víkendových termínech (26.10.-27.10. a 2.-3.11.) v prostorách Drama Centra Sdružení D.  Kurz nabídl pestrou paletu inspirací z jednotlivých múzických oblastí, které lze využít v inkluzivním vzdělávání. Skrze praktická cvičení a sebezkušenost bylo vzdělávání tematicky zaměřeno na divadelní práci se sluchově postiženými, inkluzi v pohybu, výtvarné umění se zrakově postiženými a rozvoj tolerance k jinakosti v prožitkovém programu o příběhu růžového  plyšáka Tydýta.

Lektoři z jednotlivých múzických oborů předali své odborné zkušenosti srozumitelně a charismaticky. Prakticky si účastníci učili základům znakového jazyka, naučili se “vyznakovat” píseň, vyrobili si vlastní žonglovací míčky a trénovali tuto dovednost.  Také se díky tanečně – pohybové terapií dotkli sami sebe skrze tělový zážitek a seznámili se s Axmanovou technikou modelování nejen jako metodikou postupu práce, ale i životní filozofií, kterou lektoři prezentovali.  V závěru kurzu se účastníci seznámili s příběhem Pana Tydýta, plyšáka, který je úplně jiný než ostatní. V tomto interaktivním programu o odlišnosti, přijetí a kamarádství si účastníci nastavovali vlastní zrcadlo míry tolerance k jinakosti a učili se přijímat nejen odlišnosti druhých, ale i sami sebe. K veliké radosti všech si každý nakonec svého růžového plyšáka mohl odnést a s ním spoustu podpůrných materiálů v podobě metodiky a pracovních listů.

Lektorům společně s účastníky se během kurzu podařilo vytvořit vstřícnou, přátelskou a tvůrčí atmosféru, ve které mohli vzájemně sdílet své zkušenosti a postřehy z praxe. K výměně názorů a podnětným diskuzím docházelo i během přestávek či při společné večeři. Účastníci se do praktické části vzdělávání skutečně ponořili a tak i během večerního volného programu na pokojích žonglovali, znakovali naučené znaky a rozehrávali loutkové etudy.

Nejen účastníci i lektoři byli s průběhem kurzu spokojení a kvitovali četnost a zajímavost dotazů účastníků a vzájemně obohacující atmosféru, kterou se podařilo vytvořit.

A jak vyplývá ze zpětných vazeb účastníků, tak ti se rozjížděli domů nejen psychicky odpočati, ale hlavně  inspirováni a natolik „políbeni“ múzami, že uvedení do praxe tolika nápadů na sebe jistě nenechá dlouho čekat. 

„Já jsem nadšená, každá třída by měla Tydýta absolvovat.“

„Axmanovu techniku budu brzy zkoušet, moc děkuji.“

„Seminář byl inspirující, motivující, přínosem byly praktické zkušenosti, aktuální prožitek. Nenásilná forma.“

„Vhodně zvolené metody, spojitost s praktickým užitím, vlastním prožitkem, nové zkušenosti, poznatky druhých.“

 

Na ilustrativní fotografie z akce se můžete podívat zde

“Velké” setkání všech partnerů  projektu IMUZA se uskutečnilo druhý víkend v říjnu ve Zlíně. Od pátku do neděle měli partneři projektu možnost se zúčastnit tanečně – pohybových seminářů pod vedením Jaroslavy Dosedlové – Blížkové a Natalie Popové, která na setkání přijela až z Moskvy.  Součástí programu byla také premiéra představení Nesahat, které vzniklo během intenzivní 14 denní práce s inkluzivním divadlem Modrodiv a moskevským divadlem Kruh režírovaným Natálií Popovou. O unikátnosti tohoto projektu se můžete více dočíst v tomto článku: https://www.novinky.cz/vase-zpravy/zlinsky-kraj/zlin/4686-52641-uznavana-divadelni-terapeutka-nacvicuje-ve-zline-unikatni-divadelni-predstaveni-.html

Pestrý program byl také doplněn o vernisáž výstavy s názvem Žijeme na jedné planetě věnovanou problematice rodin dětí s poruchami autistického spektra.

Doufáme že, prostřednictvím kvalitních sebezkušenostních seminářů partneři projektu nasbírali inspiraci pro svoji praxi, prohloubili svůj osobní rozvoj a dosytili svoji porci psychohygieny. Během setkání byl také věnován prostor vzájemnému síťování mezi jednotlivými organizacemi a školami, neformální prostředí umožnilo sdílet a reflektovat zkušeností z praxe jednotlivých pracovníků.

Na průběh a atmosféru ze setkání se můžete podívat v naší  FOTOGALERII

 

Z důvodu nemoci budou workshopy MgA. Jitky Adamíkové zrušeny.

MgA. Admíkovou zastoupí kvalitní alternativa PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D., s workshopy nesoucí téma Archetypy a symboly v terapeutickém tanci.

Anotace WS:

Archetypy a symboly v terapeutickém tanci

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D.

V první (introvertní) části semináře se seznámíme se Symbolickou taneční terapií Laury Sheleen. Prozkoumáme základní archetypy vycházející z Jungova pojetí ve vlastních pohybových vzorcích a projdeme taneční skupinovou meditací symbolicky znázorňující věčný koloběh života.

Druhou (extravertní) část semináře věnujeme živé a veselé primitivní expresi, kterou reprezentuje France Schott-Billmann. Jde o formu terapeutického tance, která je inspirována původními kmenovými tanci doprovázenými hrou na buben. Přejímá jejich důležité atributy objevujících se ve všech kulturách: významnou účast skupiny, kontakt se zemí, rytmickou přesnost, hlasový doprovod, symbolický význam pohybů a jejich opakování.

Na základě těchto dvou různorodých přístupů můžeme v závěru reflektovat možnosti využití pohybových archetypů a symbolů v inkluzivním vzdělávání nebo v rámci kurzů osobnostního rozvoje.

Workshopy probíhají v pátek 12.10 v 17.30-21.00  v Orlovně a v sobotu 13.10. v 9.30-13.00 v ZUŠ Zlín.

Účastníci, kteří se přihlásili na workshop p. Adamíkové mají automaticky rezervované místo na tomto ws.

 

Omlouváme se za komplikace.

Děkujeme za pochopení.

 

Již tento týden se uskuteční Velké setkání všech partnerů projektu IMUZA ve Zlíně. Účastníci se mohou těšit na tanečně-pohybové workshopy, vernisáž a také na premiéru inkluzivního divadelní představení Nesahat, které je přístupné i pro veřejnost.

Divadelní představení vzniklo během intenzivní 14 denní práce inkluzivní divadla Tyátr Modrodiv a Moskevského divadla Kruh pod vedením divadelní terapeutky Natálie Timofejevna Popové.

Premiéra se koná v sobotu v 17.00 ve Zlíně na Malé scéně a je přístupná i veřejnému publiku. Srdečně tedy  zveme na představení nejen partnery projektu.

Více informací o představení naleznete zde https://www.facebook.com/events/243969672949715/?active_tab=about
 
 
 

9.6. proběhl ve Zlíně jednodenní inkluzivní divadelní workshop “Pojďme sčítat Jabka s Hruškama.” Intenzivní práce byla zakončena prezentací společného performance a představením Navzdory Osudu inkluzivního divadla Tyátr Modrodiv. Na krátkou videoukázku z představení Navzdory osudu se můžete podívat zde:

Navzdory osudu – ukázka

Přinášíme krátkou videoukázku představení Navzdory osudu z akce Pojďme sčítat hrušky s jabkama 9.6. na Malé Scéně ve Zlíně. 🙂 Živý zážitek bohužel (bohudík) nahradit však nelze. 🙂

Zveřejnil(a) Tyátr Modrodiv dne Čtvrtek 28. červen 2018