Ing. Pavel Němeček
KATEGORIE DIVADLO >> Dramatická výchova

Foto

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a rozšiřujícího studia dramatické výchovy DAMU Praha
Více než 20 let se věnuje divadelní tvorbě a dramatické výchově. Dlouholetý lektor a ředitel Sdružení D. Je externím pedagogem výchovné dramatiky a oboru fundraising na Pedagogické fakultě UP. Je autorem a spoluautorem programů Drama s Linkem, Kelly a Anna a Na jednom prkně. Od roku 1993 vede semináře výchovné dramatiky pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Zaměřuje se také na využití výchovné dramatiky v práci s dětmi v dětských domovech. Od roku 2002 je také konzultantem a koučem v oblasti fundraisingu, strategického plánování a vedení týmů v neziskových organizacích.
Je porotcem krajských i národních divadelních přehlídek, lektorem regionálních i celostátních seminářů.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Chceme ho dát do místní ZUŠ.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Tak to rozhodně doporučuji, pedagog ZUŠ by měl umět citlivě pracovat s celou skupinou dětí.

Ing. Pavel Němeček
KATEGORIE DIVADLO >> Dramatická výchova

Foto

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a rozšiřujícího studia dramatické výchovy DAMU Praha
Více než 20 let se věnuje divadelní tvorbě a dramatické výchově. Dlouholetý lektor a ředitel Sdružení D. Je externím pedagogem výchovné dramatiky a oboru fundraising na Pedagogické fakultě UP. Je autorem a spoluautorem programů Drama s Linkem, Kelly a Anna a Na jednom prkně. Od roku 1993 vede semináře výchovné dramatiky pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Zaměřuje se také na využití výchovné dramatiky v práci s dětmi v dětských domovech. Od roku 2002 je také konzultantem a koučem v oblasti fundraisingu, strategického plánování a vedení týmů v neziskových organizacích.
Je porotcem krajských i národních divadelních přehlídek, lektorem regionálních i celostátních seminářů.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Poraďte mi prosím, zda je vhodné přihlásit do dramatického kroužku mého synka, který má problém s koktavostí a nedoslýchá. Logopedka mi doporučila, že by se zde mohl “otrkat”, ale moc tomu nevěřím. Děkuji za odpověď KN


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Rozhodně to zkuste. Pokud budete mít štěstí na dobrého pedagoga, mělo by to synovi pomoci. Dramaťák tu není od toho, aby děti byly divadelní hvězdy, ale aby se nejprve naučily vyjadřovat, poslouchat, respektovat a spolupracovat. Mohu to potvrdit na vlastní zkušenosti … držím palce. O jaký kroužek se jedná? DDM, ZUŠ, soukromá agentura?

Ing. Pavel Němeček
KATEGORIE DIVADLO >> Dramatická výchova

Foto

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a rozšiřujícího studia dramatické výchovy DAMU Praha
Více než 20 let se věnuje divadelní tvorbě a dramatické výchově. Dlouholetý lektor a ředitel Sdružení D. Je externím pedagogem výchovné dramatiky a oboru fundraising na Pedagogické fakultě UP. Je autorem a spoluautorem programů Drama s Linkem, Kelly a Anna a Na jednom prkně. Od roku 1993 vede semináře výchovné dramatiky pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Zaměřuje se také na využití výchovné dramatiky v práci s dětmi v dětských domovech. Od roku 2002 je také konzultantem a koučem v oblasti fundraisingu, strategického plánování a vedení týmů v neziskových organizacích.
Je porotcem krajských i národních divadelních přehlídek, lektorem regionálních i celostátních seminářů.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Ne, asistenta není možné zapojit. V ŠVP žádný speciální přístup k handicapovaným definován není. Hocha je mi spíš líto, ale na druhou stranu nabourává výuku a obávám se, že to může mít vliv i na ostatní děti, kteří by kvůli němu mohli ztratit o výuku zájem.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Tomu rozumím, v tomto případě jsou nadřazené vzdělávací cíle vašeho předmětu na ZUŠ, které nemohou být torpédovány na úkor jednotlivce. Snažil bych se to řešit s vedením školy a poukazoval na problém, který je potřeba řešit společnými silami dlouhodobě. Důležité je také  otevřeně promluvit s rodiči a říct jim na rovinu, že zatím podmínky pro inkluzi na vaší škole nejsou.    

Ing. Pavel Němeček
KATEGORIE DIVADLO >> Dramatická výchova

Foto

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a rozšiřujícího studia dramatické výchovy DAMU Praha
Více než 20 let se věnuje divadelní tvorbě a dramatické výchově. Dlouholetý lektor a ředitel Sdružení D. Je externím pedagogem výchovné dramatiky a oboru fundraising na Pedagogické fakultě UP. Je autorem a spoluautorem programů Drama s Linkem, Kelly a Anna a Na jednom prkně. Od roku 1993 vede semináře výchovné dramatiky pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Zaměřuje se také na využití výchovné dramatiky v práci s dětmi v dětských domovech. Od roku 2002 je také konzultantem a koučem v oblasti fundraisingu, strategického plánování a vedení týmů v neziskových organizacích.
Je porotcem krajských i národních divadelních přehlídek, lektorem regionálních i celostátních seminářů.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den,
Mám v dramaťáku na ZUŠ dítě, které není schopno respektovat pravidla spolupráce a upozorňuje na sebe různými verbálními projevy, někdy i fyzickými výpady vůči klukům. Mluvila jsem už o tom s maminkou, chodí s chlapcem do poradny. Chlapce odhlásit nechce, říká, že se sem vždy těší. Domnívám se, že jde u něj o nějakou formu autismu. Jak mám na to reagovat? Děkuji za odpověď.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Domnívám se, že ZUŠ je výběrová škola a záleží také na tom jak máte nastaven ŠVP. Máte tam definován přístup k těmto žákům? Máte možnost zapojit asistenta?

Ing. Pavel Němeček
KATEGORIE DIVADLO >> Dramatická výchova

Foto

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a rozšiřujícího studia dramatické výchovy DAMU Praha
Více než 20 let se věnuje divadelní tvorbě a dramatické výchově. Dlouholetý lektor a ředitel Sdružení D. Je externím pedagogem výchovné dramatiky a oboru fundraising na Pedagogické fakultě UP. Je autorem a spoluautorem programů Drama s Linkem, Kelly a Anna a Na jednom prkně. Od roku 1993 vede semináře výchovné dramatiky pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Zaměřuje se také na využití výchovné dramatiky v práci s dětmi v dětských domovech. Od roku 2002 je také konzultantem a koučem v oblasti fundraisingu, strategického plánování a vedení týmů v neziskových organizacích.
Je porotcem krajských i národních divadelních přehlídek, lektorem regionálních i celostátních seminářů.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, mám dotaz ke studiu metod výchovné dramatiky a dramaterapie. Chtěl bych si v této oblasti doplnit vzdělání a prakticky je uplatnit jako učitel na 1.stupni ve třídě, která začleňuje 2 žáky se speciálními potřebami.  Krátkodobé kurzy a ochutnávky jsem již absolvoval.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Mezi dramaterapií a výchovnou dramatikou je trochu rozdíl, co do dopadu uplatňovaných metod. Záleží na tom, zda ji chcete využít jako metodu výuky nebo jako předmět (nepovinný), nebo zda potřebujete metody uplatňovat při práci v kolektivu s výhradně dětmi se speciálními potřebami. Doporučuji prostudovat studijní programy oboru výchovná dramatika DAMU Praha či DiFA JAMU Brno. Co se týče dramaterapeutických metod, tak samozřejmě Pedagogickou fakultu – speciální pedagogiku, dramaterapii.

Ing. Pavel Němeček
KATEGORIE DIVADLO >> Dramatická výchova

Foto

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a rozšiřujícího studia dramatické výchovy DAMU Praha
Více než 20 let se věnuje divadelní tvorbě a dramatické výchově. Dlouholetý lektor a ředitel Sdružení D. Je externím pedagogem výchovné dramatiky a oboru fundraising na Pedagogické fakultě UP. Je autorem a spoluautorem programů Drama s Linkem, Kelly a Anna a Na jednom prkně. Od roku 1993 vede semináře výchovné dramatiky pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Zaměřuje se také na využití výchovné dramatiky v práci s dětmi v dětských domovech. Od roku 2002 je také konzultantem a koučem v oblasti fundraisingu, strategického plánování a vedení týmů v neziskových organizacích.
Je porotcem krajských i národních divadelních přehlídek, lektorem regionálních i celostátních seminářů.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den,
Je vhodné do výchovně – dramatických programů zapojovat naše asistenty?


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Děkuji za dotaz.
Primárně nechte pracovat lektory instituce s vašimi žáky samostatně, vaši asistenti by měli fungovat spíše jako pozorovatelé a pomocníci, pokud jsou o to požádáni lektory. Je zřejmé, že u těžších forem handicapu bude asistent přímo přítomen při práci. V každé případě by měl asistent fungovat především jako pomocník s mobilitou či dovysvětlením zadání, nikoliv jako spoluřešitel zadaného úkolu.   

Ing. Pavel Němeček
KATEGORIE DIVADLO >> Dramatická výchova

Foto

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a rozšiřujícího studia dramatické výchovy DAMU Praha
Více než 20 let se věnuje divadelní tvorbě a dramatické výchově. Dlouholetý lektor a ředitel Sdružení D. Je externím pedagogem výchovné dramatiky a oboru fundraising na Pedagogické fakultě UP. Je autorem a spoluautorem programů Drama s Linkem, Kelly a Anna a Na jednom prkně. Od roku 1993 vede semináře výchovné dramatiky pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Zaměřuje se také na využití výchovné dramatiky v práci s dětmi v dětských domovech. Od roku 2002 je také konzultantem a koučem v oblasti fundraisingu, strategického plánování a vedení týmů v neziskových organizacích.
Je porotcem krajských i národních divadelních přehlídek, lektorem regionálních i celostátních seminářů.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den,
rád bych se dozvěděl, zda Je vhodné spojovat třídy žáků se SVP na výchovně-dramatické programy realizované v naší škole odbornou institucí? Jaká je optimální velikost takové skupiny?


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den,
Stejně jako ve vlastní výuce. Pro dosažení žádané úrovně vzdělávacího cíle je rozhodující, jak jsou žáci připraveni koncentrovat se na výchovně – dramatický program a jaký je jejich potenciál kooperace. Pro tento typ programů je sice vhodné pracovat se skupinami 10 – 15 žáků, což předpokládám je větší počet žáků, než v běžné třídě, ale zvyšujete riziko dekoncentrace. Záleží také na stupni a formě postižení a počtu žáků s vyšším stupněm handicapu. Nejlepší je to vyzkoušet a vyvodit z toho závěry. Domnívám se, že dojdete k závěru, že optimální je pracovat s běžnou třídou, kde jsou žáci na sebe zvyklí. 

Ing. Pavel Němeček
KATEGORIE DIVADLO >> Dramatická výchova

Foto

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a rozšiřujícího studia dramatické výchovy DAMU Praha
Více než 20 let se věnuje divadelní tvorbě a dramatické výchově. Dlouholetý lektor a ředitel Sdružení D. Je externím pedagogem výchovné dramatiky a oboru fundraising na Pedagogické fakultě UP. Je autorem a spoluautorem programů Drama s Linkem, Kelly a Anna a Na jednom prkně. Od roku 1993 vede semináře výchovné dramatiky pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Zaměřuje se také na využití výchovné dramatiky v práci s dětmi v dětských domovech. Od roku 2002 je také konzultantem a koučem v oblasti fundraisingu, strategického plánování a vedení týmů v neziskových organizacích.
Je porotcem krajských i národních divadelních přehlídek, lektorem regionálních i celostátních seminářů.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Děkuji za odpověď. Mohu se ještě zeptat, kdo by tu lekci měl realizovat?


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Spec. pedagog, psycholog, kdokoliv kdo absolvoval kurz/seminář zaměřený na využívání těchto výchovně-dramatických technik a který má zkušenost s jejich využíváním. Nebo přímo lektoři instituce, která bude u vás následný program realizovat. V každém případě se spojte s realizátorem programu a chtějte od nich vědět, jaké techniky budou v programu použity a zvažte zda jste přípravnou lekci schopni zvládnou vlastními silami.

Ing. Pavel Němeček
KATEGORIE DIVADLO >> Dramatická výchova

Foto

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a rozšiřujícího studia dramatické výchovy DAMU Praha
Více než 20 let se věnuje divadelní tvorbě a dramatické výchově. Dlouholetý lektor a ředitel Sdružení D. Je externím pedagogem výchovné dramatiky a oboru fundraising na Pedagogické fakultě UP. Je autorem a spoluautorem programů Drama s Linkem, Kelly a Anna a Na jednom prkně. Od roku 1993 vede semináře výchovné dramatiky pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Zaměřuje se také na využití výchovné dramatiky v práci s dětmi v dětských domovech. Od roku 2002 je také konzultantem a koučem v oblasti fundraisingu, strategického plánování a vedení týmů v neziskových organizacích.
Je porotcem krajských i národních divadelních přehlídek, lektorem regionálních i celostátních seminářů.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda potřebují žáci se SVP nějakou speciální přípravu pro absolvování výchovně – dramatického programu zaměřeného na prevenci rizikového chování realizovaného externím poskytovatelem služby?


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, děkuji za váš dotaz.
Z naší zkušenosti vyplývá, že takový program má větší dopad, pokud žáci se SVP vědí, co je čeká a jakými metodami se bude pracovat. Pokud na vaší škole pracujete expresivními a artifiletickými metodami, bude to pro dopad programu přínosné. Pokud takové metody práce nevyužíváte bude vhodné před výchovně – dramatickým program na vaší škole zařadit lekci seznamující s  těmito metodami práce (alespoň ty nejjednodušší – např. živé obrazy, pohyb na hudbu, štronzo, improvizace bez textu, ap.)