Již brzy se uskuteční Velké setkání všech partnerů projektu IMUZA. Účastníci se mohou těšit na workshop manželů Axmanových, odbornou přednášku J. Slavíka, vystoupení divadla Lopota a mnoho dalších zajímavých a inspirativních workshopů a odborných setkání. Akce se koná v prostorách Uměleckého centra – Konvikt v Olomouci od pátku do neděle.

Těšíme se na další srdečné setkání s odborníky z praxe a vzájemné sdílení.

Harmonogram akce naleznete zde: Pozvánka Velké setkání Olomouc 2019_pro partnery_actual_new (1)

 “Pomalu, ale furt” je životní krédo prof. PaedDr.Milana Valenty,Ph.D. odborného asistenta Ústavu speciálněpedagogických studií na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, významné osobnosti české dramaterapie a také hlavního  řešitele projektu Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu vzdělávání. Článek o jeho životních mottech, profesních  začátcích a bilancích o oboru speciální pedagogiky si můžete přečíst zde: Rozhovor_Milan Valenta

Rozhovor vedl Jaromír Maštalíř.

V sekci výstupy z projektu můžete shlédnout nový odborný článek, tentokrát v angličtině na téma: Children with special educational needs in the context of artistically focused education of the Czech Republic od Pavla Svobody.

Odkaz na článek zde: Svoboda_JEP

Přejeme inspirativní čtení.

V rámci vyučovacího předmětu Didaktika PHV a HN připravila pedagožka Dagmar Šimková se svými studenty 5. ročníku konzervatoře hudební projekt (výchovný koncert), který byl inspirovaný poznatky a náměty ze setkání partnerů projektu IMUZA.

Popis hudebního projektu naleznete zde: Hudební-program

Několik fotografií ilustrující atmosféru akce naleznete v naší fotogalerii (https://www.imuza.upol.cz/site/index.php/fotogalerie/).

O prvním májovém víkendu se sešel náš projektový tým spolu s vybranými partnery projektu na Valáškově gruntě, malé perle pod hradem Bouzovem.
Programem našeho výjezdního zasedání bylo sdílení zaváděných inkluzivních postupů, diskuze nad výzkumem i publikačními výstupy a interaktivní workshopy. Tyto semináře se společným názvem Terapeutickým tancem k radosti z pospolitosti vedla zkušená lektorka PhDr. Jaroslava Dosedlová. V první části se účastníci věnovali především směru primitivní exprese, který byl propojen s kruhovými tanci z různých míst Evropy. Další části byly věnovány rytmickým flamencem (autoestima flamenca), kontaktním relaxacím a  bioenergetickým cvičením.
Dalším místem, kde se naše kroky se protnou, bude IMUZA – VELKÉ SETKÁNÍ – srdečně již nyní zveme na 18. – 20. 10. 2019 do Uměleckého centra  Univerzity Palackého v Olomouci.
 

Další, ze série „malých setkání“ s vybranými partnery projektu IMUZA, se uskutečnilo opět
v prostorách Divadla na Cucky v Olomouci. Cílem setkání bylo mj. prohlubovat vzájemné síťování jak mezi partnery, tak i s řešiteli projektu – jak na úrovni vědecko-formální, tak neformálně- přátelské. O tom, že se toto daří, svědčí i informace od účastnic (zástupců) z konzervatoří – které uvedly, že jsou ve vzájemném kontaktu a dále spolupracují i mimo realizovaný čas projektu.

Program opět nabídl páteční ohniskové skupiny, kde probíhaly podnětné diskuze na téma uměleckých disciplín ve vzdělávacím procesu a možnosti/limitace využití inkluzivních přístupů ve vzdělávání. V sobotním odborném bloku se účastníci věnovali spolutvorbě a evaluaci vytvořených metodik a didaktik, které vznikají jako publikační výstupy z projektu. Sdílení zkušeností praktických s teoretickými poznatky bylo i zde podnětné a inspirující.

Součástí programu a setkání byly interaktivní semináře, opět pod taktovkou zkušené dvojice Josefa Valenty a Hany Kasíkové (DAMU Praha), kteří účastníkům nabídli netradiční možnost práce
s tématem „jinakostí“ v semináři: Drama: učíme se o rozmanitosti rozmanitostí. Sobotní čas byl zakončen seminářem lektorky Dany Novotné (PdF UJEP) s názvem: Hudebně dramatická výchova jako cesta tvořivého otevírání očí, uší i duše.

Projekt IMUZA tímto nekončí, a kromě možnosti účasti na „dílčích“ aktivitách – např. pilotní aktivity na školách (Zlín, Brno, Rýmařov…), podzimní Múzický kurz v Olomouci apod., své zástupce „svolává“ na VELKÉ SETKÁNÍ – konané ve dnech 18. – 20. 10. 2019 v Olomouci.  

Na atmosféru ze setkání se můžete podívat v naší fotogalerii: ZDE .

V sekci výstupy projektu – ostatní můžete najít inspirativní čtení z britské univerzity University of Northampton. Materiály z diskuze s Rebeccou Heaton, informace o katedře speciální pedagogiKY a programu SENCO naleznete ZDE.

Přejeme příjemné čtení.

 

Březnové dvoudenní „Malé“ setkání vybraných partnerů z Moravy se uskutečnilo v prostorách Divadla na Cucky. I na tomto setkání probíhalo síťování mezi partnery a řešiteli projektu, jak na úrovni vědecko-formální, tak neformálně- přátelské. V pátečních ohniskových skupinách probíhaly podnětné diskuze na téma uměleckých disciplín ve vzdělávacím procesu a využití inkluzivních přístupů ve vzdělávání. V sobotním odborném bloku se účastníci věnovali spolutvorbě a evaluaci vytvořených metodik a didaktik, které vznikají jako publikační výstupy z projektu. Sdílení zkušeností praktických s teoretickými poznatky bylo opět podnětné a inspirující.

Program setkání byl obohacen interaktivními semináři, tentokráte pod taktovkou Josefa Valenty a Hany Kasíkové, kteří pozvali účastníky do semináře: Drama: učíme se o rozmanitosti rozmanitostí. Setkání bylo zakončeno seminářem pod vedením Dany Novotné: Hudebně dramatická výchova jako cesta tvořivého otevírání očí, uší i duše. 

Kulturní večerní program byl zajištěn spolkem poetických sprosťáčků, kteří nejen účastníkům, ale i veřejné publiku přednesly nové básně poetoterapeutické.

„Malé“ setkání umožnilo sdílení mezi jednotlivými organizacemi, rozšířilo partnerské kontakty a účastníci díky sebezkušenostním seminářům nasbírali praktické zkušenosti inspirativní pro jejich praxi.

Na průběh a atmosféru setkání se můžete podívat v naší FOTOGALERII.

„Malá“ setkání ještě nekončí, již brzy nás čeká setkání pro sekci Čechy,  které se uskuteční v dubnu opět v prostorách Divadla na Cucky.

Ve dnech 1. a 2. února 2019, v prostorách NIDV v Ústí nad Labem, proběhla další ze série múzického kurzu, akreditovaným MŠMT. Dvoudenní setkání bylo zaměřeno na oblast Divadelní a pohybové exprese jako nástroje inkluzivního uměleckého vzdělávání. O užitečnosti a důležitosti pořádat aktivity tohoto druhu, svědčí nejen kladné reflexe účastníků, ale i samotná slova lektorky; prof. Veroniky Broulíkové z Ateliéru výchovné dramatiky pro neslyšící – Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, která dodává: „Zájem účastníků je motivující. Je prokazatelné, že praktická zkušenost a jiný pohled na třeba již známé techniky, hry a cvičení, funguje nejen jako inspirující zdroj pro umělecko-pedagogickou práci, ale i jak se potvrdilo i v předchozích skupinách, otevírá cestu k bourání častých stereotypů ve vnímání divadla či dramatické výchovy nejen ve speciálním vzdělávání, ale i v rámci inkluze“. Ve druhém dni kurzu měli účastníci, pod vedením lektorky, Dr. Jaroslavy Dosedlové z Masarykovy Univerzity v Brně, možnost zažít tanečně pohybovou expresi – zážitkově laděný seminář jim umožnil blíže se seznámit s možnostmi využití tanečního pohybu v inkluzivním vzdělávání, v pedagogické i poradenské praxi.

Na ilustrativní fotografie z akce se můžete podívat v naší fotogalerii: ZDE

Další, návazné dvoudenní setkání pro již přihlášené účastníky, se bude konat opět v prostorách NIDV v Ústí nad Labem a to ve dnech 24. – 25. května 2019. A na co se mohou účastnici těšit? Kupříkladu na unikátní způsob práce a modelování keramické hlíny či osobní a nezapomenutelné setkání s panem Tydýtem!

Další série “malých setkání” v roce 2019 proběhne v měsíci březnu a dubnu. Opět budou pro pozvané partnery projektu připravené workshopy pod vedením zkušených lektorů, tentokráte z hudebního a dramatického odvětví.

Organizátoři ladí poslední detaily příprav. Sledujte kalendář akcí.

Akce proběhne

8. – 9. 3. 2019: pro 1. skupinu

12. – 13. 4. 2019: pro 2. skupinu 

Březnové setkání bude obohaceno o kulturní večer pod taktovkou Vulgární poetoterapie.

Obě setkání proběhnou v centru Olomouce v prostorách Divadla na Cucky.

Těšíme se na setkání a hojnou účast.