Rozhovor s profesorem Valentou

 “Pomalu, ale furt” je životní krédo prof. PaedDr.Milana Valenty,Ph.D. odborného asistenta Ústavu speciálněpedagogických studií na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, významné osobnosti české dramaterapie a také hlavního  řešitele projektu Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu vzdělávání. Článek o jeho životních mottech, profesních  začátcích a bilancích o oboru speciální pedagogiky si můžete přečíst zde: Rozhovor_Milan Valenta

Rozhovor vedl Jaromír Maštalíř.