PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph. D.
KATEGORIE TANEC >> Tanec, taneční terapie

Foto

Působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, kde přednáší sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata sociální kognice (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví. Taneční terapii studovala v průběhu zahraničních studijních stáží na univerzitě René Descartes v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a E.Lecourt) a v Seville (u C.Sepúlvedy). Vzdělání si doplňovala i směrem k dalším somaticky a systémově orientovaným terapeutickým směrům. Své zkušenosti shrnula v knize Terapie tancem, která vyšla v nakladatelství Grada r. 2012.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den Jarko, velice mě zaujal Váš seminář primitivní exprese v Brně a chtěla tímto směrem dále pracovat při aktivizaci seniorské skupiny. Poradíte mi, kde bych našla nějakou další inspiraci pro kruhové tance (primitivní expresi) či jinou pohybovou aktivizaci pro tuto skupinu. Vaši knihu Terapie tancem už mám 🙂
Děkuji.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, Blanko,
co se týká primitivní exprese, je to směr, který vznikl a je rozvíjen především ve Francii. Podívejte se na webové stránky http://www.expressionprimitive.org. Hlavní představitelkou a šiřitelkou směru je France Schott-Billmann, která napsala několik knih ve francouzštině, ale je i anglická verze 
https://books.google.cz/books?id=dUe2BQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=expression+primitive&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjQk-_U5b3eAhWMECwKHUfqCIoQ6AEIKDAA#v=onepage&q=expression%20primitive&f=false
Do ČR jezdil svého času Johan Dhaese (Belgičan), ale v posledních letech už výcviky nerealizuje.
Kruhové tance učí řada lektorů v rámci nepravidelných seminářů nebo je možné využít ilustrační videa na youtube, např. jsem našla tento odkaz: https://barevnadilna.webnode.cz/products/kruhove-tance/
Jako další inspiraci mohu doporučit třeba využití exprese flamenka, odkaz na http://www.flamenco4u.cz/kurzy/
Vhodné je vzdělávat se i v nějaké formě bodyterapie obecně.
Přeji hodně zdaru.

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph. D.
KATEGORIE TANEC >> Tanec, taneční terapie

Foto

Působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, kde přednáší sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata sociální kognice (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví. Taneční terapii studovala v průběhu zahraničních studijních stáží na univerzitě René Descartes v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a E.Lecourt) a v Seville (u C.Sepúlvedy). Vzdělání si doplňovala i směrem k dalším somaticky a systémově orientovaným terapeutickým směrům. Své zkušenosti shrnula v knize Terapie tancem, která vyšla v nakladatelství Grada r. 2012.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, vážená paní Blížkovská

Mám jeden dotaz, přímo na Vás jako odbornici.
Můj dotaz zní takto:
Jsou nějaké výzkumy, které by ověřovaly efektivitu taneční terapie?

Těším se na Vaší odpověď.

S pozdravem
Pavel Menšík


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.
Tým autorů (Koch, Kunz, Lykou, & Cruz, 2014) provedli metaanalýzu 23 metodologicky kvalitních studií ověřujících efekt tanečně pohybové terapie a terapeutického tance. Potvrdili, že taneční terapie i terapeutický tanec jsou efektivními intervencemi v širokém klinickém kontextu. Na základě jejich užití byla empiricky prokázána zvýšená míra kvality života, subjektivní pohody (well-being), zlepšení nálady a tělesného sebepojetí (body image) účastníků. Naopak byl ověřen úbytek depresivních a úzkostných symptomů. Co se týká interpersonálních kompetencí, závěry zůst& aacute;v ají vzhledem k nehomogenním výsledkům jednotlivých vstupních studií otevřené. Standardizovaný rozdíl průměrů vyjadřující efekt intervence se pohybuje od 0,27 do 0,45 a dosvědčuje, že tanečně terapeutické intervence jsou účinnými nástroji v rámci prevence i léčby duševního zdraví.

Výše uvedení autoři citují i starší meta-analytickou studii (Ritter, Low, 1996). Rovněž tato sumarizující studie potvrzuje, že tanečně pohybová terapie je užitečná lidem různého věku a pomáhá jim upevňovat zdraví, zpřesňovat sebepojetí, posilovat sebeúctu a snižovat hladinu stresu, úzkosti, strachu, napětí i chronické bolesti.

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph. D.
KATEGORIE TANEC >> Tanec, taneční terapie

Foto

Působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, kde přednáší sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata sociální kognice (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví. Taneční terapii studovala v průběhu zahraničních studijních stáží na univerzitě René Descartes v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a E.Lecourt) a v Seville (u C.Sepúlvedy). Vzdělání si doplňovala i směrem k dalším somaticky a systémově orientovaným terapeutickým směrům. Své zkušenosti shrnula v knize Terapie tancem, která vyšla v nakladatelství Grada r. 2012.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

V Praze proběhl během minulého týdne kurz španělského psychologa Carlose Sepúlvedy Umělec v tobě. Využívá flamenko jako terapeutický tanec. Zajímalo by mě, jakým způsobem pracuje.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den,
děkuji za Váš dotaz.
Směr autoestima flamenca, volně přeloženo jako sebeúcta flamenka či ve flamenku, rozvíjí od r. 2003 v Seville Carlos Sepúlveda, psycholog a zároveň tanečník flamenka. Pracuje s různými skupinami (děti, ženy se zkušeností domácího násilí, sociálně vyloučení dospělí žijící v ghettu, dospělí s psychickými poruchami, odborníci v oblasti zdraví, univerzitní učitelé i studenti, senioři). V tanci se soustředí především na výraz, na autenticitu vlastního projevu, technika je upozaděna. Vedoucí sice učí základní pohybový slovník flamenka (pohyby paží, kroky, základní dupy a tlesky), ale nezaměřuje se na nácvik delších tanečních sekvencí.
 
Cílem vedoucího je podpořit expresi účastníků, reflektovat jejich emotivitu, obohatit jejich neverbální komunikační schopnosti, podpořit pozorné vnímání sebe sama i druhých při tanci plném sdělení. Prostředkem vyjádření je příběh, flamenko jako kreativní pohyb a španělský lidový tanec, což jsou přirozené kulturní výrazové prostředky jižního Španělska. Mají však i jistou univerzální platnost, protože C. Sepúlveda organizuje úspěšné seberozvojové kurzy i v České republice, Itálii, Turecku nebo Argentině, aniž by jejich účastníci museli být přede m seznámeni s taneční technikou flamenka. Více informací můžete získat na www.autoestimaflamenca.es.

ZEPTALI JSTE SE

Pro mnoho lidí je taneční terapie spojena s terapiemi zaměřenými na práci s tělem. Je to skutečně tak?
 


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Taneční terapie se objevila ve čtyřicátých letech 20. století v USA společně s hnutím terapií zaměřených na tělo. Všechny tzv. bodyterapie rozvíjejí své koncepce v rámci holistického (celostního) paradigmatu, který považuje psychiku a tělo za neoddělitelný, vzájemně propojený celek.  Taneční terapie je formou psychoterapie, ve které je hlavním prostředkem změny tanec, pohyb. Každý pohyb je spjat s emocemi a náš prožitek při tanci (pohybu) se tak může stát základem žádoucí změny. Terapeut v rámci terapeutického vztahu vede klienta k propojování neverbální zkušenosti s verbálním pojmenováním a hledá s ním souvislosti v životě. Postupuje tedy od pohybu k emocím (prožitkům) a od nich k výkladům sebe a světa (kognitivním systémům).
 
Somaticky orientované terapie se více věnují tělu než pohybu, ale samozřejmě můžeme najít společné terapeuticky účinné prostředky. Společný je důraz na rozvoj tělesného sebeuvědomění, práce s energií, tzv. uzemnění (grounding) pro zvýšení pocitu stability a jistoty, práce s dotekem, dechem, hlasem a očním kontaktem

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph. D.
KATEGORIE TANEC >> Tanec, taneční terapie

Foto

Působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, kde přednáší sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata sociální kognice (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví. Taneční terapii studovala v průběhu zahraničních studijních stáží na univerzitě René Descartes v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a E.Lecourt) a v Seville (u C.Sepúlvedy). Vzdělání si doplňovala i směrem k dalším somaticky a systémově orientovaným terapeutickým směrům. Své zkušenosti shrnula v knize Terapie tancem, která vyšla v nakladatelství Grada r. 2012.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Vážená paní, doktorko Dosedlová,
ráda bych se Vás zeptala jako odbornice v Tanečně pohybové terapii. Měla bych zájem o výcvik v primitivní expresi, ale nějak se mi nedaří jej najít. Tak bych Vás ráda požádala o radu, jak se v primitivní expresi vzdělat?
Děkuji moc a přeji pěkný den.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.
Primitivní exprese se rozvíjí především ve Francii a některých dalších zemích (Itálii, Řecku, Belgii a Španělsku). Posílám link na Evropskou asociaci praktiků primitivní exprese http://www.expressionprimitive.org/, vychází z aktivit a odkazu zakladatelky v Paříži, paní France Schott-Billmann. V České republice zatím ucelený výcvik neexistuje, v případě semináře Vás budu kontaktovat.
Srdečně zdraví
J. Dosedlová

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph. D.
KATEGORIE TANEC >> Tanec, taneční terapie

Foto

Působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, kde přednáší sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata sociální kognice (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví. Taneční terapii studovala v průběhu zahraničních studijních stáží na univerzitě René Descartes v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a E.Lecourt) a v Seville (u C.Sepúlvedy). Vzdělání si doplňovala i směrem k dalším somaticky a systémově orientovaným terapeutickým směrům. Své zkušenosti shrnula v knize Terapie tancem, která vyšla v nakladatelství Grada r. 2012.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den,
Co představuje směr primitivní exprese?
Děkuji za odpověď.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Primitivní exprese je technika inspirovaná původními kmenovými tanci doprovázenými hrou na buben. Přejímá jejich důležité atributy objevujících se ve všech kulturách: významnou účast skupiny, kontakt se zemí, rytmickou přesnost, opakování pohybů, hlasový doprovod. Pohyb na hodině primitivního výrazu se odvíjí od pravidelného rytmu chůze, který je přítomný v každém z nás. Je jednoduchý, takže je lehce přístupný i lidem bez jakéhokoliv tanečního vzdělání. Navíc se mnohokrát opakuje, což účastníkům seance umožňuje „ponořit se“ do pohybu, najít si vlastní styl provedení a pomalu vcházet do lehkého transu. Mírně změněné vědomí umocňuje radost z pohybu, entuziasmus, možnost splynutí s rytmem a s atmosférou v sále. Každý člověk se soustředí na své vlastní cvičení, ale zároveň ví a cítí, že všichni okolo něj dělají tentýž pohyb. Vnímá svou individualitu na pozadí pospolitosti. Doprovod afrických bubnů je natolik strhující, že nedovoluje vzdálit se z přítomného okamžiku. Tanečníci se prožívají; teď a tady. Jejich gesta mají univerzální archetypální základ – hladí, škrábají, berou, dávají, tlučou, symbolicky loví zvířata či ryby, sejí, sklízejí úrodu atd. Všechny tyto pohyby jsou mnohokrát opakovány a doprovázeny hlasovou produkcí, která netvoří součást nějaké existující řeči (jednoduché slabiky „hou, hou“, „ja, ja“ nebo drobná melodie „oyébaya“). 

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph. D.
KATEGORIE TANEC >> Tanec, taneční terapie

Foto

Působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, kde přednáší sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata sociální kognice (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví. Taneční terapii studovala v průběhu zahraničních studijních stáží na univerzitě René Descartes v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a E.Lecourt) a v Seville (u C.Sepúlvedy). Vzdělání si doplňovala i směrem k dalším somaticky a systémově orientovaným terapeutickým směrům. Své zkušenosti shrnula v knize Terapie tancem, která vyšla v nakladatelství Grada r. 2012.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, paní doktorko.

Mám na vás jen jeden krátký krátký dotaz.
V jakých zemích se rozvíjí směr primitivnn exprese?

Těším se na odpověď od Vás a přeji hezký den


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Děkuji za váš dotaz.
Terapeutický tanec jako primitivní exprese se vyvíjí ve Francii od r. 1970. Navazuje na práci americké tanečnice, choreografky a etnoložky Katherine Dunhamové, která se inspirovala tradičními kmenovými tanci a jinými původními rituály. Členem její skupiny byl haitský tanečník Herns Duplan, který tento styl přenesl do Francie. V současnosti je primitivní exprese se svou vypracovanou teorií i praxí nejsilnějším proudem francouzské TT, ale realizuje se i v Itálii, Belgii a Řecku.

ZEPTALI JSTE SE

Ráda bych se dozvěděla, jak se liší terapeutický tanec od “běžného” neterapeutického tance, co je tím klíčovým rozdílem (není to jen přítomnost terapeuta)?


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den,
děkuji za Váš zájem.
Možná bychom dokonce mohli rozlišit cvičení, tanec, terapeutický tanec a taneční psychoterapii:
1. Cvičení je zaměřené především na rozvoj tělesné kompetence (síly, vytrvalosti, koordinace, pružnosti, stability, správného tělesného držení). V souladu s holistickým paradigmatem samozřejmě reflektujeme pozitivní dopad fyzické aktivity na fyzické i psychické zdraví a subjektivní osobní pohodu. Některé psychoterapeutické systémy sledují psychosomatickou a somatopsychickou linii a zařazují např. cvičení fyzické stability pro podporu stability psychické. Jde však pouze o doplněk psychoterapeutické práce, cvičení samo o sobě psychoterapií není. Příkladem cvičení mohou být sportovní aktivity, posilování, pilates, ale i tzv. body-mind techniky jako jóga, Alexanderova technika nebo Feldenkraisova metoda.
2. Tanec přidává k pohybu expresivní složku, výraz. Kulturně antropologické dějiny tance jsou bohaté na příklady využití tance k nejrůznějším účelům společenského života – tance náboženské, bojové, oslavné, na podporu úrody či podnikání nebo provázející významné mezníky lidského života. Tanec má výraznou socializační roli a mnoho lidí využívá tance jako účinného psychohygienického prostředku. Tanec sám o sobě však není psychoterapií, i když mnoho lidí profituje z jeho různorodých pozitivních účinků. Příkladem tanečních aktivit mohou být lidové tance, afrotance, orientální tance, flamenko , moderní výrazový tanec atd.
3. V současné době jsou některé přístupy pracující se somaticky zaměřenými intervencemi označovány jako terapeutický tanec. Terapeutický tanec může mít vypracovanou teorii terapeuticky účinných prvků, ale nemá ambice vést odkrývající a rekonstrukční terapii v určitém časovém úseku. Stejně jako podpůrná terapie poskytuje porozumění, příjemnou atmosféru, aktivizaci a důvěru ve vlastní síly. Skupina či jednotlivec zabývající se terapeutickým tancem může profitovat z pozitivních účinků tance, jejich působení je však méně zřetelně zacíleno a případné změny nemusí být ani plně subjektivně uvědomovány nebo reflektovány vedoucím skupiny. Příkladem může být teoreticky propracovaná primitivní exprese navazující na prvky tradičních skupinových tanců doprovázených hrou na bubny (blíže in Dosedlová, 2012) nebo autoestima flamenca, španělský směr využívající expresivity a skupinové účasti flamenca.
4. Taneční a/nebo pohybová psychoterapie musí splňovat kritéria kladená na psychoterapii obecně. Využívá tance a pohybu jako hlavního psychologického prostředku, který má pomoci náhledu, (sebe)uvědomění a případné rekonstrukci neadaptivních stereotypů. Příkladem může být tanečně pohybová terapie dle Americké asociace taneční terapie (Zedková, 2012), Pesso – Boyden terapie (Pesso, Boyden Pesso, 1994), koncentrativní pohybová terapie (Gräffová, 1999; Hochgerner, Pokorny, 2003) nebo psychogymnastika (Knobloch, Junová, Petrusová, Šapošníková, 1964; Knobloch, Knoblochová, 1999). Domnívám se, že to, co dělá práci s tělem psychoterapií, je vědomá a cílevědomá; snaha o propojování neverbální zkušenosti s verbálním pojmenováním, nalezením souvislostí v životě jedince a práce na terapeutickém vztahu. Tanec nebo jakákoliv jiná forma umění nemohou léčit samy o sobě.

Podrobněji toto téma rozpracovávám v článku DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Cvičení, tanec nebo psychoterapie? In Friedlová, Martina; Lečbych, Martin. Společný prostor/ Common Space 2014. první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. s. 16-27, 12 s. ISBN 978-80-244-4411-6.