MgA. MgA. Bc. Lukáš Kobrle
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo, dramatická výchova

Foto

Zakladatel a ředitel Umělecké agentury Ambrozia, která se věnuje od roku 2008 volnočasovému uměleckému vzdělávání dětí a mládeže v ČR i zahraničí. V letech 2004 - 2013 pracoval v médiích jako moderátor (Rádio OK, Český rozhlas, TV RTA), později programový ředitel (Hitrádio Magic). Jako pedagog působil 12 let na základní škole v Hradci Králové, kde zavedl projekt Estetická výchova. Dále vyučuje dramatickou výchovu a dramiku na pedagogických fakultách Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity Hradec Králové a na Vyšší odborné škole herecké v Praze. Vystudoval mediální studia na UHK, dramatickou výchovu na DAMU a obor Divadlo a výchova na JAMU.

ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den,
dívala jsem se na internet (www.ambroziada.cz), že pořádáte kurzy pro děti v oblasti herectví, filmu atd. Je to něco jako tábory. Chci se zeptat, zda také berete děti se speciálními vzdělávacími potřebami a s poruchami učení nebo chování… případně, jaké s tím máte zkušenosti?


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den,
před několika lety jsme začali děti se SVP brát na naše kurzy a zkušenosti jsou zatím veskrze pozitivní. Zkušenost máme se zrakovým a sluchovým postižením, s autismem a s různými druhy tělesného postižení. V prvních třech případech jsme na kurzy vzali zdarma zároveň asistenta, který se podílel na výuce. V posledním případě byla nutná bezbariérové škola (ne všechny prostory, kde kurzy pořádáme jsou bezbariérové). Další velkou skupinou jsou děti s poruchami učení či chování, na které bych řekl, že působí náš „umělecký a akční“ styl práce vysloveně blahodárně. Za 15 let naší existence bych nespočítal děti, které k nám rodiče dávali s obavami, zda je zvládneme. Rodiče pak žasli, když v závěru kurzu viděli, jak jejich děti jsou vůdčími osobnostmi v kolektivu uměleckých projektů, hrají hlavní role v divadle a jsou jako vyměněné. Velkou skupinou jsou pak u nás nadané a talentované děti, které v běžném školním prostředí často nemají kamarády a nejsou dostatečně rozvíjeny. V anonymních evaluačních dotaznících nám tyto děti často píší, že konečně  našly kolektiv vrstevníků, se kterým si rozumí a kde si nepřipadají divní. Z těchto stále se opakujících výpovědí také před třemi lety vznikl náš slogan, který máme na tričkách „Nejsem divnej, jsem jen umělec“.