divadlo forum- pokrač.

Ing. Pavel Němeček
KATEGORIE DIVADLO >> Dramatická výchova

Foto

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a rozšiřujícího studia dramatické výchovy DAMU Praha
Více než 20 let se věnuje divadelní tvorbě a dramatické výchově. Dlouholetý lektor a ředitel Sdružení D. Je externím pedagogem výchovné dramatiky a oboru fundraising na Pedagogické fakultě UP. Je autorem a spoluautorem programů Drama s Linkem, Kelly a Anna a Na jednom prkně. Od roku 1993 vede semináře výchovné dramatiky pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Zaměřuje se také na využití výchovné dramatiky v práci s dětmi v dětských domovech. Od roku 2002 je také konzultantem a koučem v oblasti fundraisingu, strategického plánování a vedení týmů v neziskových organizacích.
Je porotcem krajských i národních divadelních přehlídek, lektorem regionálních i celostátních seminářů.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Mě zajímá, jestli to považujete za úplnou blbost, nebo je reálné tuto metodu využívat pro práci s dětmi od 13 – 15 let?


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Proč ne, ta metoda je atraktivní. Ale, nenechával bych je v tom samotné. Zapojení Jokera je klíčové a vyžaduje zkušenost posouzení, co se vlastně v té interakci mezi herci a diváky děje a taky schopnost vést ten finální tvar k předpokládanému pedagogickému cíli, chápu-li správně ten váš prvotní vzdělávací nebo preventivní záměr.