divadlo forum

Ing. Pavel Němeček
KATEGORIE DIVADLO >> Dramatická výchova

Foto

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a rozšiřujícího studia dramatické výchovy DAMU Praha
Více než 20 let se věnuje divadelní tvorbě a dramatické výchově. Dlouholetý lektor a ředitel Sdružení D. Je externím pedagogem výchovné dramatiky a oboru fundraising na Pedagogické fakultě UP. Je autorem a spoluautorem programů Drama s Linkem, Kelly a Anna a Na jednom prkně. Od roku 1993 vede semináře výchovné dramatiky pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Zaměřuje se také na využití výchovné dramatiky v práci s dětmi v dětských domovech. Od roku 2002 je také konzultantem a koučem v oblasti fundraisingu, strategického plánování a vedení týmů v neziskových organizacích.
Je porotcem krajských i národních divadelních přehlídek, lektorem regionálních i celostátních seminářů.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Chtěl bych se dozvědět něco víc o metodě Divadla forum, zda je to možné uplatnit i v práci s dětmi na 2. stupni ZŠ. Chtěli bychom udělat představení na naší škole pro vrstevníky na téma inkluze.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

No, asi už o tom něco víte, když máte takový konkrétní záměr. Studuje se to na Pdf UPOL na oboru dramaterapie nebo na DAMU a JAMU – obor výchovná dramatika. Pokud nemáte žádné zkušenosti s inscenováním nebo s tvorbou scénáře tak doporučuji spojit se s nějakým odborníkem se ZUŠ či s odborníkem z Dramacentra v Olomouci. Riziko je samozřejmě v banálnosti, která se může obrátit proti dětem – dospívajícím, které se v podstatě v první části musí zapojit jako zkušení herci. A také to chce osobu velmi schopného Jokera, který dokáže provézt diváky druhou částí – aby to mělo smysl a dopad.