žák s zrakovou vadou

Ing. Pavel Němeček
KATEGORIE DIVADLO >> Dramatická výchova

Foto

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a rozšiřujícího studia dramatické výchovy DAMU Praha
Více než 20 let se věnuje divadelní tvorbě a dramatické výchově. Dlouholetý lektor a ředitel Sdružení D. Je externím pedagogem výchovné dramatiky a oboru fundraising na Pedagogické fakultě UP. Je autorem a spoluautorem programů Drama s Linkem, Kelly a Anna a Na jednom prkně. Od roku 1993 vede semináře výchovné dramatiky pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Zaměřuje se také na využití výchovné dramatiky v práci s dětmi v dětských domovech. Od roku 2002 je také konzultantem a koučem v oblasti fundraisingu, strategického plánování a vedení týmů v neziskových organizacích.
Je porotcem krajských i národních divadelních přehlídek, lektorem regionálních i celostátních seminářů.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Jaká je optimální délka divadelního vystoupení pro začínající skupinu dětí (8-10 let).? Máme v kolektivu děvčátko se zrakovou vadou, bude to vlastně první společné vystoupení.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, nenechejte se tlačit do “velkého plátna”. Drobnosti pro malé děti, zvlášť, když integrujete, stačí na 5- 10 minut. Ale záleží samozřejmě na látce, se kterou pracujete. I u těch drobností by se nemělo zapomínat na klasické “úvod-stať- závěr” či Aristotelovské od expozice ke katarzi.