žák s zrakovou vadou-pokrč.

Ing. Pavel Němeček
KATEGORIE DIVADLO >> Dramatická výchova

Foto

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a rozšiřujícího studia dramatické výchovy DAMU Praha
Více než 20 let se věnuje divadelní tvorbě a dramatické výchově. Dlouholetý lektor a ředitel Sdružení D. Je externím pedagogem výchovné dramatiky a oboru fundraising na Pedagogické fakultě UP. Je autorem a spoluautorem programů Drama s Linkem, Kelly a Anna a Na jednom prkně. Od roku 1993 vede semináře výchovné dramatiky pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Zaměřuje se také na využití výchovné dramatiky v práci s dětmi v dětských domovech. Od roku 2002 je také konzultantem a koučem v oblasti fundraisingu, strategického plánování a vedení týmů v neziskových organizacích.
Je porotcem krajských i národních divadelních přehlídek, lektorem regionálních i celostátních seminářů.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Bojím se, že představy rodičů i vedení školy jsou někde jinde. Asi by chtěli pohádku na 40 minut!


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Proboha! Vystoupení na 40 minut dělají absolventi po 6-7 letech pravidelného navštěvování ZUŠ. Co nejdelší výkon přece není zárukou, že proces je veden správně a splňuje to, oč v dramatickém kroužku jde! V začátcích je to především o koncentraci a schopnosti spolupráce v menším celku. A také samozřejmě schopnosti s porozuměním sdělit drobnou myšlenku, náladu nebo vtip. To je obrovský úkol a ne se naučit, co nejvíc textu, pak ho beze smyslu odmemorovat a počůrat se strachy, abych si na to na všechno vzpomněl.