Inkluze a ZUŠ

Ing. Pavel Němeček
KATEGORIE DIVADLO >> Dramatická výchova

Foto

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a rozšiřujícího studia dramatické výchovy DAMU Praha
Více než 20 let se věnuje divadelní tvorbě a dramatické výchově. Dlouholetý lektor a ředitel Sdružení D. Je externím pedagogem výchovné dramatiky a oboru fundraising na Pedagogické fakultě UP. Je autorem a spoluautorem programů Drama s Linkem, Kelly a Anna a Na jednom prkně. Od roku 1993 vede semináře výchovné dramatiky pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Zaměřuje se také na využití výchovné dramatiky v práci s dětmi v dětských domovech. Od roku 2002 je také konzultantem a koučem v oblasti fundraisingu, strategického plánování a vedení týmů v neziskových organizacích.
Je porotcem krajských i národních divadelních přehlídek, lektorem regionálních i celostátních seminářů.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Je vhodné se skupinou dětí, která inkluduje dítě se zvláštními vzdělávacími potřebami přihlásit se do soutěže (mám na mysli postupové přehlídky divadelních souborů ZUŠ nebo např. Dětská scéna)? Mám obavy, aby na výkon dítěte nebyl kladen nadměrný tlak, který nemusí zvládnout. Děkuji za odpověď. Pedagožka ZUŠ


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Soutěže a přehlídky mají zvláštní roli v tomto vzdělávání. Rozhodně bych dítě o příležitost účastnit se s kolektivem přehlídky neochuzoval, má totiž výjimečnou roli v socializaci dítěte a “zažití” společného úspěchu. Rozhodující ovšem je, o jak závažný handicap se jedná, zda je možno se opřít o souhru se spoluhráči a zda se jedná o tak velkou roli, kterou jedinec může zvládnout. Prostě aby neměl stres, že má příliš velký ÚKOL!