ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak pracovat s “nezpěváky”, případně jak získat jejich zájem o zpěv? Děkuji.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den,
děkuji za dotaz.
Hlasový projev je zejména u malých dětí přirozenou součástí jejich psychofyziologického chování. Důležité je jít od individuálních možností, nespěchat a neporovnávat (zejména dívky s hochy). Podstatné je procvičovat znělý hlas v přirozené poloze a postupně rozšiřovat jeho rozsah. Zájem dětí lze vzbudit cestou hry, objevovat možnosti jejich hlasu, který jsou zvyklé používat zejména v hrudním rejstříku (pro deklamaci). Začít od postavení těla, práce s těžištěm, uvědomění si bránice – prostřednictvím vhodných cvičení (pírko na dlani nadlehčené výdechovým proudem, apod.). Pracovat s hospodárným nádechem a výdechem (využít říkadla a rozpočítadla na jeden nádech, foukání do brčka, apod.). Vytvářet měkký hlasový začátek. Dobrou pomůckou může být i fonogestika ve zjednodušené podobě – melodii doprovázíme pohybem ruky (stoupavá, klesavá, intervalové vztahy). Postupně rozšiřujeme hlasový rejstřík (zpěv jednoduchých písní v rozsahu kvarty, kvinty). Řadu her a dalších námětů lze nalézt v publikacích Aleny Tiché, Pavla Jurkoviče nebo v knize Coblenzer, H., Muhar. F. Dech a hlas. Návod k dobré mluvě. AMU, Praha 2001.
Nejsilnějším impulzem zpěvu je každopádně vstřícná atmosféra, podnětný vzor učitele, pozitivní motivace a zejména zážitek úspěchu.

PaedDr. Lubomír Holzer
KATEGORIE HUDBA >> Muzikoterapie

Foto

Je muzikoterapeut, speciální pedagog, profesionální umělec, odborný garant, lektor a supervizor muzikoterapie. Vytvořil vlastní hudební styl, intuitivní přímou hudbu, vznikající v přítomném okamžiku a na daném místě. Je rovněž autorem a hybatelem původní muzikoterapeutické metody, spadající plně do oblasti celostní muzikoterapie. Řečenou tzv. "LH Metodu" celostní muzikoterapie dále rozvíjí, provádí, učí a šíří všude, kde ho můžete potkat.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Jaký je rozdíl v použití přirozeného a temperovaného ladění v muzikoterapii?


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den. 
Přirozené ladění je dáno přírodními fyzikálními akustickými zákony. Tělesa, struny, blány, vzduchový sloupec, lidské hlasivky, vše kmitá na společném základě. Akustické kmitání nelze technologicky ani jiným způsobem změnit. Na tomto principu jsou ve svém základu založeny i všechny akustické hudební nástroje. Projevem zmíněného kmitání jsou alikvotní tóny a přirozené ladění – PL. Temperované ladění je upravené. Jsou zde změněny akustické frekvenční poměry tónů. Počátek je už v 15. století. Nejčastěji je i dnes používané rovnoměrně temperované ladění, u kterého je naše osmi tónová stupnice rozdělena na 12 přesně stejných půltónů. U přirozeného ladění jsou půltóny různě velké. V praxi to znamená, že například klavír je vůči alikvótním tónům rovnoměrně rozladěný. Lidské ucho tyto malé, ale pro muzikoterapii zásadní frekvenční rozdíly, nevnímá. Už jsme si zvykli. Z tohoto pohledu je jasné, že lidskému organizmu, který je rovněž součástí přírodních zákonů, lépe odpovídá ladění přirozené. Lidské tělo, celý organizmus, orgány a funkce jsou tvořeny a fungují v těch samých poměrech jako přirozené ladění, alikvótní tóny. Pokud máme v muzikoterapii na lidský organizmus maximálně účinně, ideálně působit, vidím jako zásadní použití přirozeného ladění. Přirozené je fyziologické, tak funguje člověk, respektive mohl by fungovat. Životní realita je bohužel často odlišná. Z tohoto pohledu je zásadní jaké cíle si muzikoterapie klade.