PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Závěrečné výstupy z projektu se sumarizují. Na výstupy z kategorie příkladů dobré praxe se můžete podívat v sekci OSTATNÍ. Naleznete zde inspiraci pro využití metod biblioterapie, skazkoterapie či poetoterapie při práci s osobou s PAS, dále možnosti využití teatroterapeutické práce s klientem s Aspergerovým syndromem či využití metafory v pedagogické praxi a další témata.

Přejeme inspirativní čtení.
Tým IMUZA