MALÉ SETKÁNÍ V OLOMOUCI

Ve dnech 19. a 20.6.2020 proběhlo v Olomouci již druhé malé setkání v tomto roce. Tento náhradní termín za původně plánovaný březen se tentokrát odehrával v prostorách bývalého jezuitského konviktu. Setkání se těšilo hojné účasti a také pozitivní zpětnou vazbou účastníků.

Program byl v pátek zahájen artefiletickým a arteterapeutickým seminářem pod vedením Mgr. Petra Exlera, Ph.D. Jedna z účastnic okomentovala program takto: “Velmi přínosný byl seminář artefiletiky a jejího využití při práci s dětmi. Přinesl mnoho inspirace různými cvičeními. Nejvíce uvítám možnost vyzkoušet si cvičení na vlastní kůži a přemýšlet o tom, kam by se dala v praxi a jak by bylo možné je rozšířit. Uvítala jsem i materiály, které uvádí problematiku ve větší šíři a více do hloubky.”

Páteční den byl zakončen již tradičním kulturním zážitkem v podání básníků vulgární poetoterapie a večerním neformálním sdílením zážitků v prostorách Divadla na cucky.

V sobotu proběhl seminář věnovaný virtuální realitě (VR). Praktická část semináře se věnovala nácviku zacházení s VR, účastníkům byly představeny brýle HTC Vivo a programy, kterými je možné obohatit výuku. Další představenou technologií byly VR brýle, které se párovaly s mobilními telefony a aplikacemi YouTube VR a Expedice Google. V neposlední řadě jsme se taktéž věnovali rozšířené realitě (AR – z angl. Augmented reality). Tento zážitek jsme demonstrovali především díky Expedice Google. Na zapůjčených tabletech, ale i na vlastních mobilních přístrojích měli účastníci možnost podívat se na výtvarná díla a do historie. S pomocí AR značek položených na zemi (sloužící jako QR kódy) se účastníci měli možnost podívat ve 3D zobrazení na vynálezy Leonarda da Vinciho, do MoMA New York, nebo na prehistorická zvířata. Účastníci na Prostředí AR nejvíce vyzdvihovali její dostupnost a relativně jednoduchou ovladatelnost.

Na závěr celého setkání proběhla s pedagogickými pracovníky ohnisková skupina, v níž měli účastníci prostor aktuálně reflektovat inkluzivní praxi.