Kurzy hudebně dramatické výchovy

PhDr. Dana Novotná, Ph. D.
KATEGORIE HUDBA >> Zpěv, hudební výchova

Foto

Hudební a hudebně-dramatický pedagog Katedry výchov uměním Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, zaměřuje se na možnosti syntéz hudební a dramatické oblasti. Spolupracuje s KATaP DAMU Praha a Gymnáziem Jateční v Ústí nad Labem. Podílí se na praktických i odborně teoretických seminářích ve spolupráci s výchovně-vzdělávací agenturou Praemia a Národním institutem dalšího vzdělávání v Ústí nad Labem.
V pedagogické praxi klade důraz na možnosti hlasového vyjádření (deklamačního i pěveckého) – hledání styčných ploch hudební a dramatické oblasti. Specializuje se na elementární hudební výchovu ve spojení s tvořivou dramatikou. V odborně praktických seminářích a tvůrčích dílnách se pokouší otevřít individuální psychosomatické hlasové možnosti studentů.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, paní doktorko,
absolvovala jsem u Vás v rámci kombinovaného studia na pedagogické fakultě v Ústí nad Labem semináře zaměřené na propojení hudební a dramatické výchovy. Chtěla jsem se zeptat, zda je možné se s Vámi setkat i v rámci nějakých dalších podobných kurzů.
Předem děkuji za odpověď. K.N.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Hezký den, paní kolegyně,
děkuji za Váš zájem. Samozřejmě, že je to možné. Jednorázové kurzy nabízí např. Národní institut dalšího vzdělávání (v současné době NÚP) v Ústí nad Labem jako součást dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Někdy jsou semináře součástí dlouhodobějších projektů. Mohu Vám nabídnout i letní kurz naší Katedry výchov uměním PF UJEP, který je obvykle pořádán na začátku července v Prachaticích nebo ve druhé polovině srpna ve Svoru, jehož součástí jsou právě i hudebně dramatické aktivity. Patrně bude nejlepší, když se v případě Vašeho zájmu obrátíte aktuálně přímo na můj pracovní email dana.novotna@ujep.cz.