“Malé setkání” v Olomouci, únor 2020

Ve dnech 7. až 8. února proběhlo další „Malé setkání“ projektu Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání. I tentokrát probíhala akce v olomouckém Divadle na cucky.

Páteční odpoledne se neslo v duchu artefiletiky. Pro účastníky měl lektor Mgr. Petr Exler, Ph.D přichystaný artefiletický a arteterapeutický seminář. Slovy lektora: „Vytvořila se atmosféra vzájemného porozumění, vzájemné důvěry a respektu. Skupina se otevřeně projevovala a přiměřeně hovořila o sobě. Probírání otázek přispělo ke vzájemnému obohacení jednotlivých účastníků prostřednictvím vzájemných reflexí, prožitků a srovnávání různých způsobů vyjádření.“. Také podle zpětné vazby od účastníků byl seminář, stejně jako celé setkání obohacující a inspirativní. Po pátečním semináři následovalo večerní neformální posezení v prostorách Divadla na cucky.

Sobotní dopoledne byla prezentována forma práce s virtuální realitou paní doc. Mgr. Petrou Šobáňovou, Ph.D. Účastníci si pomocí brýlí pro virtuální realitu CardBoard měli možnost vyzkoušet aplikaci Expedice od společnosti Google. Dále proběhl workshop s lektorem Mgr. Pavlem Sumcem s názvem Múzy a fundraising. Účastníci se postupně dozvídali, co je to fundraising, kdo je to fundraiser, kdo jsou dárci a jaké jsou techniky práce s nimi. Dále se workshop zaměřoval na druhy a formy projektů, diskuzi a zamyšlení nad přípravou projektu a praktickou tvorbou fundraisingového projektu. Také proběhly  ohniskové skupiny s pedagogickými pracovníky reflektující současnou inkluzivní praxi.

Na foto z akce se můžete podívat v naší fotogalerii