Animovaný klip z dílny PdF UP součástí výstavy v Muzeu umění Olomouc

V rámci projektu Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu vzdělávání řešeného na Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP v Olomouci vznikají kromě odborných publikací a metodik také méně obvyklé výstupy: konkrétně cyklus pěti animovaných vzdělávacích klipů do výtvarné výchovy. Jeden z nich je aktuálně součástí zajímavé výstavy v Arcidiecézním muzeu Olomouc. Návštěvníci jej mohou vidět v aktivní zóně výstavy, jež je celá věnována fenoménu zátiší.

Výstava s poněkud nečitelným názvem „Pokus o maximální přiblížení KE 3171 O 96 | Prostorová interpretace zátiší“ byla v jedné z budov Muzea umění Olomouc otevřena 23. 1. a potrvá do 8. 3. 2020.

Jde přitom o výstavu experimentální a v dramaturgii výstavních projektů Muzea umění Olomouc neobvyklou. Jednak ji připravili výhradně edukátoři muzea a jednak jsou na ní vystavena vlastně pouze dvě originální díla – konkrétně malířská zátiší z roku 1655 a 2017. Zbytek výstavy je podle vysvětlení kurátorů Hany Lamatové a Marka Šobáně jakýmsi návodem k tomu, na co by se měli návštěvníci při pozorování a vnímání uměleckých děl zaměřit. Ve výstavě jsou k dispozici texty, zvětšené výřezy reprodukcí, audio prohlídka i speciální multimediální aplikace.

„Chceme, aby si návštěvníci výstavu našich dvou obrazů užili se vším všudy a především si je důkladně prohlédli. V části expozice jim nabízíme také možnost vlastní interpretace díla prostřednictvím speciálně vytvořené aplikace. Při osobní interpretaci díla mohou uplatnit své zážitky nebo citové rozpoložení, které v nich pozvolné poznávání obrazu vyvolává,“ říká autorka koncepce výstavy Hana Lamatová. Samotná originální díla mohou návštěvníci spatřit až v samém závěru – poučeni a připraveni na to vnímat jejich obsah i výrazové prostředky.

Výstavu doprovází rovněž aktivní zóna, která je doplňkem a pozváním k vlastní aktivitě návštěvníků. V této zóně je umístěno „živé“, naddimenzované zátiší, obří tužka s rolí papíru vyzývající k tomu zátiší zachytit v kresbě – a konečně také animovaný klip s názvem „Zátiší kam se podíváš!“. Právě tento eduklip vznikl v rámci výše zmíněného projektu pedagogické fakulty podle scénáře Marka Šobáně. Jde přitom pouze o jeden z pětice připravovaných klipů, které v projektu postupně vznikají, aby obohatily výuku výtvarné výchovy o využití moderních didaktických prostředků a také aby pomohly uskutečnit v praxi ideu společného a otevřeného vzdělávání.

Jakým způsobem? Koncepce eduklipů, jejichž přípravu garantuje Petra Šobáňová z katedry výtvarné výchovy PdF UP, totiž nezapomíná na žáky se sluchovým postižením. Vychází ze znepokojivé skutečnosti, že pro žáky, jejichž primárním komunikačním prostředkem je znakový jazyk, existuje nejen ve výtvarné výchově jen minimum vzdělávacích materiálů. Ve výtvarné výchově bývají neslyšící žáci opomíjeni s odkazem na vizuální podstatu výtvarného umění. Porozumět umění do hloubky – zvláště tomu modernímu – však není možné bez podpůrného výkladu a vysvětlení kontextu. Ten je v klipech přítomen díky tlumočení do znakového jazyka, které zajistil Pavel Kučera z Ústavu speciálněpedagogických studií fakulty. Eduklipy, jež v proinkluzivním projektu vznikají, tak nabídnou moderní vzdělávací materiál přístupný všem.

Za zmínku stojí také to, že klipy budou po skončení projektu k dispozici na zvláštní webové platformě nebo to, že pracují s originálním výtvarným řešením a půvabnými animacemi. Jejich autorkou je mladá výtvarnice a doktorandka katedry výtvarné výchovy PdF Pavla Baštanová. Kromě odborníků-didaktiků z Pedagogické fakulty a Muzea umění Olomouc se na vzniku eduklipů podílí rovněž Český rozhlas Olomouc, který zajišťuje zvukovou podobu díla.

Cyklus klipů – k nimž do budoucna vzniknou i další doprovodné materiály – nese název Bez názvu. Nedatováno. Obsah dětem vtipně zprostředkovávají animované postavičky teoretika, sběratelky, restaurátorky a umělce, kteří o umění debatují s dětskými i dospělými diváky. Není bez zajímavosti, že hlas postavám propůjčila Petra Ševců, redaktorka ČR Olomouc a zároveň studentka speciální pedagogiky na fakultě.

O tom, zda je klip zdařilý a může podněcovat zájem dětí o umění, se můžete přesvědčit buď přímo na výstavě v Arcidiecézním muzeu Olomouc, nebo na YouTube kanálu pedagogické fakulty.

VÝSTAVA | Pokus o maximální přiblížení KE 3171 O 96. Prostorová interpretace zátiší

TRVÁNÍ DO | 8. 3. 2020

MÍSTO | Arcidiecézní muzeum Olomouc – Galerie

KURÁTOŘI VÝSTAVY | Hana Lamatová, Marek Šobáň