soutěž

PaedDr. Petr Hanák, Ph. D.
KATEGORIE VÝTVARNÁ VÝCHOVA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Pracuje již 32 roků v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podílel se na tvorbě řady metodik a kursů v oblasti arteterapie, muzikoterapie, canisterapie a dalších intervenčních technik pro tuto cílovou skupinu. Pracuje na pozici ředitele Ibsenky Brno – školy určené pro žáky s potřebou vyšší podpory z důvodů zdravotního postižení a ředitele speciálně pedagogického centra. Podílel se a podílí se na realizaci projektů podporovaných pro oblast OPVK a OPVVV. Lektoruje v kursech organizovaných SSS Brno, NÚV Praha a podílí se také na výuce studentů na PdF UP Olomouc.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Slyšela jsem, že u Vás ve škole se pravidelně koná výtvarná soutěž žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižení. Mohl by jste mi sdělit, zda se může přihlásit i škola ze Zlínského kraje? ;-)Pokud ne, nevíte náhodou, která jiná škola na Moravě organizuje podobnou soutěž?


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, ano naše škola pořádá již 7 roků krajskou výtvarnou soutěž pod názvem Malujeme bez hranic. V soutěži nám hostují také školy ze zahraničí, z Německa a ze Slovenska. Pokud byste chtěli hostovat, napište na můj mail: hanak@ibsenka.cz
Hodně výtvarných úspěchů vás a vašich žáků
Petr Hanák