Písně autorů Z.Svěráka a J. Uhlíře

PhDr. Dana Novotná, Ph. D.
KATEGORIE HUDBA >> Zpěv, hudební výchova

Foto

Hudební a hudebně-dramatický pedagog Katedry výchov uměním Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, zaměřuje se na možnosti syntéz hudební a dramatické oblasti. Spolupracuje s KATaP DAMU Praha a Gymnáziem Jateční v Ústí nad Labem. Podílí se na praktických i odborně teoretických seminářích ve spolupráci s výchovně-vzdělávací agenturou Praemia a Národním institutem dalšího vzdělávání v Ústí nad Labem.
V pedagogické praxi klade důraz na možnosti hlasového vyjádření (deklamačního i pěveckého) – hledání styčných ploch hudební a dramatické oblasti. Specializuje se na elementární hudební výchovu ve spojení s tvořivou dramatikou. V odborně praktických seminářích a tvůrčích dílnách se pokouší otevřít individuální psychosomatické hlasové možnosti studentů.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den. Jsem studentkou konzervatoře a ve své diplomové práci se zabývám tvorbou pro mne významných autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Jejich písně mne provázejí již od dětství a jsou pro mne zárukou vkusu a dobrého vtipu. Jak pohlížíte Vy na jejich tvorbu? Děkuji za odpověď. Bára M.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Hezký den, Báro,
děkuji za Váš zajímavý dotaz, který mne osobně velmi potěšil. Mám totiž k autorským písním Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře také pozitivní vztah. A to jak z pohledu hudebního, tak ve vztahu ke kultivované podobě českého jazyka (jako vystudovaná bohemistka to oceňuji). Domnívám se, že jsou kvalitní po stránce obsahové, volbou témat, která jsou blízká dětem, mnohdy mají velmi vtipný tón a pointu. Z hudebního hlediska jsou melodicky i harmonicky jasné a přehledné, je zde souhra textu s melodií a respektování hudební kompozice. Řada jiných autorů umělých písní toto mnohdy nerespektuje. Dovolím si ještě zmínit malou osobní zkušenost – sama jsem na písničkách této dvojice vyrostla (Dělání, Kdyby se v komnatách, apod.), mé obě děti realizovaly v rámci hudebně dramatického kroužku v MŠ hudební operku Červená Karkulka a velmi dobré zkušenosti mám i s realizací těchto písní v rámci hry na klávesové nástroje a klavír na PF. Studentky navíc oceňují i přehledný harmonický doprovod (mnohdy na tónice, dominantě a subdominantě). Přeji Vám hodně hezkých melodií a příjemných hudebních zážitků nejen u těchto písní.