PET-ART

PaedDr. Petr Hanák, Ph. D.
KATEGORIE VÝTVARNÁ VÝCHOVA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Pracuje již 32 roků v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podílel se na tvorbě řady metodik a kursů v oblasti arteterapie, muzikoterapie, canisterapie a dalších intervenčních technik pro tuto cílovou skupinu. Pracuje na pozici ředitele Ibsenky Brno – školy určené pro žáky s potřebou vyšší podpory z důvodů zdravotního postižení a ředitele speciálně pedagogického centra. Podílel se a podílí se na realizaci projektů podporovaných pro oblast OPVK a OPVVV. Lektoruje v kursech organizovaných SSS Brno, NÚV Praha a podílí se také na výuce studentů na PdF UP Olomouc.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, nedávno jsem se setkala se slovem PET-ART, můžete mi jej blíže objasnit?


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.
PET ART někdy také můžete slyšet “umění z odpadu”.
Jedná se vlastně o zužitkování PET lahví a jejich deformování teplem za účelem ztvárnění 3D objektů. Tuto techniku lze velmi dobře využít u žáků ve VV v ZŠ. Pro Vaši představu uvádím odkaz: https://mvtv.cz/video/367-hlavkova-zuzitkovala-odpady