Hudba jako kulisa

PhDr. Dana Novotná, Ph. D.
KATEGORIE HUDBA >> Zpěv, hudební výchova

Foto

Hudební a hudebně-dramatický pedagog Katedry výchov uměním Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, zaměřuje se na možnosti syntéz hudební a dramatické oblasti. Spolupracuje s KATaP DAMU Praha a Gymnáziem Jateční v Ústí nad Labem. Podílí se na praktických i odborně teoretických seminářích ve spolupráci s výchovně-vzdělávací agenturou Praemia a Národním institutem dalšího vzdělávání v Ústí nad Labem.
V pedagogické praxi klade důraz na možnosti hlasového vyjádření (deklamačního i pěveckého) – hledání styčných ploch hudební a dramatické oblasti. Specializuje se na elementární hudební výchovu ve spojení s tvořivou dramatikou. V odborně praktických seminářích a tvůrčích dílnách se pokouší otevřít individuální psychosomatické hlasové možnosti studentů.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, jaký máte názor na hudbu jako kulisu.
Předem děkuji za odpověď.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den,
děkuji za inspirativní dotaz. Domnívám se, že i poslech hudby pouze jako hudební kulisy může být příjemnou a uvolňující záležitostí. Zároveň nás může pozitivně ovlivnit a třeba i motivovat k činnostem, do kterých se nám původně nechtělo. Samozřejmě, že z pohledu hudební didaktiky je důležité vnímat hudbu pozorně s předem daným cílem (např. se zaměřit na melodii, rytmus či konkrétní hudební nástroje, hlasy, náladu a dojem, který skladba vyvolává, hudební formu, styl, apod.). U dětí je podstatné vytvářet dostatek hudebních podnětů nejen hudbou reprodukovanou, ale ideálně prostřednictvími živé produkce. Tak aby se postupně stávali zasvěcenými a poučenými posluchači. Osobně mám ráda např. cyklus Umění poslouchat hudbu nebo Příběhy jedné kapely Ilji Hurníka. Zároveň je důležité si uvědomit, že hudební produkce (různé kvality) nás obklopuje téměř neustále. V tom případě lze hovořit o “hudebním smogu”, který nás v podobě zvuků, hluků i nevyžádané hudby obtěžuje.