Děti s odlišným mateřským jazykem-hudební aktivity

PhDr. Dana Novotná, Ph. D.
KATEGORIE HUDBA >> Zpěv, hudební výchova

Foto

Hudební a hudebně-dramatický pedagog Katedry výchov uměním Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, zaměřuje se na možnosti syntéz hudební a dramatické oblasti. Spolupracuje s KATaP DAMU Praha a Gymnáziem Jateční v Ústí nad Labem. Podílí se na praktických i odborně teoretických seminářích ve spolupráci s výchovně-vzdělávací agenturou Praemia a Národním institutem dalšího vzdělávání v Ústí nad Labem.
V pedagogické praxi klade důraz na možnosti hlasového vyjádření (deklamačního i pěveckého) – hledání styčných ploch hudební a dramatické oblasti. Specializuje se na elementární hudební výchovu ve spojení s tvořivou dramatikou. V odborně praktických seminářích a tvůrčích dílnách se pokouší otevřít individuální psychosomatické hlasové možnosti studentů.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den paní doktorko.
Do naší mateřské školy přichází stále častěji děti s odlišným mateřským jazykem. Adaptaci jim stěžuje neznalost našeho jazyka. Velký zájem projevují o hudební činnosti, které je velice baví, lépe se u nich uvolní. Doporučíte mi, prosím, některou z hudebních aktivit, které jim pomohou se lépe začlenit do prostředí třídy?
Velice děkuji, Radka Mašková.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Milá Radko,
děkuji za zajímavý a inspirativní dotaz. Domnívám se, že malé děti bez rozdílu národnosti mají velkou oblibu ve zvukomalebných hrách se slovy ideálně spojených s pohybem (např. hrou na tělo), slova pak ani nemusejí mít přesný význam. Tím si vlastně budou děti blíž a nepocítí jazykovou bariéru. S úspěchem se obvykle setkávají zajímavé hudební hry v kruhu, kdy využíváme spojení slov a nonsensy (An don dodyjon, cíve kopion, Ene bene Emane, apod.), různé hrátky se slovy, rozpočítadla, říkadla, opakování, rytmizace či melodizace slov. Můžete následně pracovat s odlišnou intonací, frázováním či doprovodem na Orffovy nástroje (např. motivace pro čarování – hémisa démisa kolemisa deo, apod.). Lze také využít inspirace cizojazyčné (např. ze svahilštiny – Jambo habari misuri sana hakuna matata) opět ideálně spojeno s hudebně pohybovými aktivitami, které jsou pro děti předškolního věku ideální. Vřele doporučuji metodicky zaměřenou publikaci Pavla Jurkoviče (Od výkřiku k písničce) nebo texty Emanuela Frynty (Písničky bez muziky), Pavla Šruta, Ivana Vyskočila a dalších autorů, kteří se na hru se slovy zaměřují. Přeji Vám hodně úspěchů nejen při práci s dětmi. DN.