Rok 2019 opět přinesl celou řadu kurzů, zaměřených na (sebe)vzdělávání…

Rok 2019 opět přinesl celou řadu kurzů, zaměřených na (sebe)vzdělávání
pedagogických pracovníků v kontextu inkluzívního uměleckého vzdělávání

V Ústí nad Labem ve dnech 24. – 25. května 2019 proběhlo návazné dvoudenní setkání, určené pro skupinu vybraných pedagogů. Ti měli možnost vyzkoušet si unikátní způsob práce a modelování keramické hlíny či se prakticky věnovat a následně diskutovat témata podpory a kreativního rozvoje výtvarného umění v oblastech společného vzdělávání. Závěr setkání (již tradičně) patřil nezapomenutelnému setkání účastníků „tváří v tvář“ s panem Tydýtem. Stejnou možnost a osobní zkušenost účastníkům nabídl kurz, realizovaný v Olomouci (11. – 12.10. a 8. – 9. 11. 2019). I zde byly první dva dny zaměřené na divadelní a pohybovou expresi. V dalších dnech byl čas věnovaný oblastem výtvarné a dramatické expresi. Již při prvním setkání zaznívalo z úst lektorek, že se sešla skupina mimořádně empatická, vstřícná, s aktivním zájmem a radostností.  Pedagogové z různých koutů Moravy, pod odborným vedením zkušených lektorek, pronikali nejprve do oblasti divadla osob se sluchovým postižením a následně pohybové expresi. Po skončení první části se účastníci velmi těžko rozjížděli domů a bylo patrné, že se stmelení celé skupiny společnými aktivitami velmi podařilo. Mnozí našli stejnou řeč nejen v rámci expresivního vyjadřování, ale i toho pedagogického i obyčejně lidského. To se potvrdilo i při listopadovém setkání, kde skupina zúročila svou vnímavost při práci s hlínou v rámci tématu výtvarného umění osob se zrakovým postižením. Završením bylo setkání se strukturovaným dramatickým příběhem Pana Tydýta „v režii“ Sdružení D a dalšími inspirujícími aktivitami směřujícími k dramatické inkluzivní práci s dětmi. Všichni velmi ocenili přínos celého kurzu, ze kterého si odnášeli na závěr nejen růžové loutky pana Tydýta a další metodický materiál pro následnou práci, ale i spoustu nápadů a zážitků.
Z mnohých zpětných  vazeb vyplynulo, že všem bylo s tématy kurzu dobře, skupina si velmi rozuměla a byli by rádi, kdyby se dočkali dalšího pokračování užitečného kurzu směřujícího k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání.
Na ilustrativní fotografie z těchto akci se můžete podívat v naší fotogalerii: ZDE