VELKÉ SETKÁNÍ V OLOMOUCI

O víkendu 18.-20.10.2019 proběhlo v pořadí již druhé Velké setkání všech partnerů projektu IMUZA, které se uskutečnilo tentokrát v nádherných prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci, tzv. Konviktu. Program setkání byl zaměřen na výtvarnou múzu. Odborné garance se ujala proděkanka PdF UP a členka IMUZA týmu doc. Petra Šobáňová z Katedry výtvarné výchovy PdF UP. 
Setkání bylo zahájeno divadelním představením Běhat aneb All Runners Are Beautiful  divadelního spolku herců s disabilitou Lopota pod režisérským vedením Jiřího Přivřela.
Setkání bylo plné  praktických seminářů, které přinesly partnerům inspiraci, rozšíření možností jejich práce a také zážitek. Procesuální kresbu představil, komentoval a s účastníky workshopu také tvořil uznávaný sochař a výtvarník mezinárodního formátu dr. Robert Buček. O zážitek z propojení keramické tvorby a kreslení obohatil účastníky Štěpán Axman, vedoucí postava Aliterry. Výjimečným zážitkem byla také návštěva expozic a lektorských dílem Muzea Umění Olomouc, kterou pro účastníky setkání připravili dr. Marek Šobáň, Mgr. Hana Lamatová, Mgr. Terezie Čermáková a Mgr. David Hrbek. Nabídku, jak teorie může reflektovat praxi, přinesl ve své přednášce Ptačí rodina pod drobnohledem aneb jak může teorie vysvětlovat praxi v (inkluzivní) expresivní výchově uznávaný doc. Jan Slavík, vedoucí postava české artefiletiky.
Součástí programu byly také ohlasy na minulé Velké setkání IMUZA ve Zlíně, kde byla představena metoda kognitivně plastického pohybu samotnou autorkou metody dr. Natálií Popovou. Ohlédnutí v podobě filmového dokumentu se zúčastnil také Alexej Ščerbakov, člen skupiny Krug, která metodou kognitivně plastického pohybu pracuje zejména s lidmi s Aspergerovým syndromem.
Programovým vyvrcholením Velkého setkání IMUZA se stal sobotní večer bohatý kulturními zážitky. V prostorách konviktu proběhla vernisáž moderovaná doc. Petrou Šobáňovou. Vernisáže se účastnily i autoři vystavených děl, žáci se specifickými potřebami a jejich pedagogové. Součástí vernisáže bylo také představení Katalogu s reprinty děl a představení tzv. “eduklipů”, videoklipů zaměřených na přiblížení výtvarného umění dětem se specifickými potřebami i bez nich. Po vernisáži následovala performance doc. Vladmíra Havlíka, která roztančila představy přítomných a úvahy o realitě a iluzích, kterými jsme často svědci. Závěrečnou tečkou večera bylo představení terapeutického relaxačního nedivadla TRN pod vedením řešitele projektu prof. Milana Valenty s představením Racek a prohlídka ateliérů katedry Výtvarné výchovy.
Velké setkání projektu Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu vzdělávání opět přineslo mnoho pozitivních setkání, podnětných diskuzí, zážitků a inspirací do praxe pedagogů. Vystihující je zpětná vazba ze strany účastníků: “skvělé jako vždy, díky.
Tým IMUZY děkuje za otevřenost účastníků projektu, kteří přijíždějí ze škol napříč celé České republiky.
Těšíme se na další společné akce projektu.
Na fotografie z akce se můžete podívat v naší FOTOGALERII.