Neekonomické používání hlasu

PhDr. Dana Novotná, Ph. D.
KATEGORIE HUDBA >> Zpěv, hudební výchova

Foto

Hudební a hudebně-dramatický pedagog Katedry výchov uměním Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, zaměřuje se na možnosti syntéz hudební a dramatické oblasti. Spolupracuje s KATaP DAMU Praha a Gymnáziem Jateční v Ústí nad Labem. Podílí se na praktických i odborně teoretických seminářích ve spolupráci s výchovně-vzdělávací agenturou Praemia a Národním institutem dalšího vzdělávání v Ústí nad Labem.
V pedagogické praxi klade důraz na možnosti hlasového vyjádření (deklamačního i pěveckého) – hledání styčných ploch hudební a dramatické oblasti. Specializuje se na elementární hudební výchovu ve spojení s tvořivou dramatikou. V odborně praktických seminářích a tvůrčích dílnách se pokouší otevřít individuální psychosomatické hlasové možnosti studentů.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, paní doktorko,
chtěla bych se Vás zeptat, co se skrývá pod termínem a spojením slov “neekonomické používání hlasu”.
Předem děkuji za Vaši odpověď.
Jiřina K.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Hezké odpoledne,
děkuji za zajímavý dotaz. Tímto spojením slov označujeme obvykle nedostatečné využití dechu a hlasu v mluvě. Dalo by se říci, že i hlas jako takový bychom měli využívat maximálně ekonomicky – neplýtvat silami, nepřepínat jej, snažit se hlas opřít o bránici, správně dýchat a hospodárně nakládat s dechem. atd. S neekonomickým použitím hlasu se lze setkat i u malých dětí, kdy je slyšet výrazné lapání po vzduchu (zejména při delší promluvě nebo při stresové zátěži). K tomu se velmi často přidává překotná mluva. Můžeme se s tímto problémem setkat ovšem i u dospělých, kdy k němu dochází např. následkem tlaku okolí či vlivem stresového zatížení, apod. Stresy a emoce vůbec zesilují zvýšení stavu napětí v celém tělesném svalstvu a podepisují se tedy i na hlasivkách a jejich využití. Velmi často se tak cítíme unavení a hlasově vyčerpaní. Mnohdy kompenzujeme toto zatížení a využíváme jiné svalové skupiny, dochází tak často k tuhnutí šíje či bolestem krční páteře. Pevně věřím, že Vás tento problém netrápí a dotaz je pouze teoretický. Přeji hodně úspěchů v mluveném i pěveckém projevu.