žák s LMP a výtvarná výchova

PaedDr. Petr Hanák, Ph. D.
KATEGORIE VÝTVARNÁ VÝCHOVA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Pracuje již 32 roků v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podílel se na tvorbě řady metodik a kursů v oblasti arteterapie, muzikoterapie, canisterapie a dalších intervenčních technik pro tuto cílovou skupinu. Pracuje na pozici ředitele Ibsenky Brno – školy určené pro žáky s potřebou vyšší podpory z důvodů zdravotního postižení a ředitele speciálně pedagogického centra. Podílel se a podílí se na realizaci projektů podporovaných pro oblast OPVK a OPVVV. Lektoruje v kursech organizovaných SSS Brno, NÚV Praha a podílí se také na výuce studentů na PdF UP Olomouc.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Pracuji jako AP u žáka s LMP ve 4.ročníku. V rámci úprav obsahu má nahrazenu část časové dotace anglického jazyka výtvarnou výchovou a Člověk a svět práce. Můžete mi poradit, zda existuje nějaká metodika, či návody pro rozvoj těchto činností?


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, díky projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR CZ.1.07/1.2.00/43.0003 vznikly publikace:

Metodika práce AP: Podpora ve výtvarné výchově u žáků s LMP, Podpora v pracovní výchově a pracovních činnostech u žáků s mentálním postižením (http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/

Hodně zdaru ve vaší práci:). Petr Hanák