Zadrhávání hlasu

PhDr. Dana Novotná, Ph. D.
KATEGORIE HUDBA >> Zpěv, hudební výchova

Foto

Hudební a hudebně-dramatický pedagog Katedry výchov uměním Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, zaměřuje se na možnosti syntéz hudební a dramatické oblasti. Spolupracuje s KATaP DAMU Praha a Gymnáziem Jateční v Ústí nad Labem. Podílí se na praktických i odborně teoretických seminářích ve spolupráci s výchovně-vzdělávací agenturou Praemia a Národním institutem dalšího vzdělávání v Ústí nad Labem.
V pedagogické praxi klade důraz na možnosti hlasového vyjádření (deklamačního i pěveckého) – hledání styčných ploch hudební a dramatické oblasti. Specializuje se na elementární hudební výchovu ve spojení s tvořivou dramatikou. V odborně praktických seminářích a tvůrčích dílnách se pokouší otevřít individuální psychosomatické hlasové možnosti studentů.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, měla bych dotaz týkající se mého pětiletého syna. Poslední dobou se zadrhává a někdy až skoro koktá. Sama mluvím poměrně rychle, může to mít nějakou souvislost, popř. jak s tím pracovat? Děkuji za odpověď. AD.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den,
děkuji za zajímavý dotaz. Někdy se s tímto problémem setkáváme právě u předškolních dětí, kdy je velmi rychlý jejich intelektuální a emoční vývoj a vyjádření prostřednictvím hlasu je složitější. Malé děti v touze sdělit vše a naráz někdy i lapají po dechu a snaží se vyjádřit vše co nejrychleji, což někdy vede k zadrhávání. Jazyk a slovní zásoba jakoby v této chvíli nestačila k vyjádření všeho toho,co se odehrává v jejich hlavě. O koktání v pravém slova smyslu (tedy o neurologickou poruchu) se nejedná. Pokud Vy sama máte rychlé tempo řeči, dítě to samozřejmě přirozeně napodobuje. Bylo by proto vhodné ideálně začít u sebe, zvolnit a zklidnit tempo Vaší promluvy, mluvit v nižší poloze klidným hlasem. Syna navíc vždy, když by chtěl sdělit něco důležitého uklidnit a upozornit na správný nádech a výdech, který je vlastně alfou a omegou správného tvoření hlasu. Dobré by bylo si společně v klidu vyprávět např. nad obrázkovou knihou, povídat si o zážitcích nebo i zpívat. Hodně štěstí.